Μεγάλα έργα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Τα μεγάλα έργα είναι επενδύσεις ευρείας κλίμακας αξίας πάνω από 50 εκατ. ευρώ το καθένα, τα οποία λαμβάνουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Από τα έργα επωφελούνται άμεσα τα κράτη μέλη και οι πολίτες τους, δεδομένου ότι μέσω αυτών δημιουργούνται καλύτερες υποδομές, υγιέστερο περιβάλλον, νέες θέσεις εργασίας και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document View the data

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Σημαντικότερα έργα