Μεγάλα έργα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Τα «Μεγάλα έργα» αποτελούν κατά κανόνα έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας στις μεταφορές, το περιβάλλον και άλλους τομείς όπως τον πολιτιστικό, τον εκπαιδευτικό, τον ενεργειακό ή τις ΤΠΕ. Καθώς λαμβάνουν στήριξη πάνω από 50 εκατομμύρια EUR μέσω του ΕΤΠΑ και/ή του ταμείου συνοχής υπόκεινται σε αξιολόγηση και ειδική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναζητήστε λεπτομέρειες για τα μεγάλα έργα στη βάση δεδομένων.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Σημαντικότερα έργα