Στήριξη της νεανικής δημιουργικότητας μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας

Ένα κοινό Ελληνο-Ιταλικό έργο έχει πετύχει να δημιουργήσει αστικά περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν τη νεανική ηγεσία και ταυτόχρονα προωθούν τις τέχνες, τη μουσική και τις γλώσσες.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Festival Ri-Generazioni I Make Greece Capitani Furiosi Festival Ri-Generazioni I Make Greece Capitani Furiosi

" Το «I MAKE» συγκέντρωσε καλλιτέχνες που έκαναν παραστάσεις σε δημόσιους χώρους μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Δεν μπορούμε να λησμονούμε τους ανθρώπους των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών που βιώνουν μεγάλες δυσκολίες. Η υποστήριξη της κουλτούρας είναι ένας τρόπος για να αναπτυχθούν, να ζήσουν και να δουν τη ζωή διαφορετικά αυτοί οι άνθρωποι. "

Marialeila Traversa, επιχειρησιακή διευθύντρια I MAKE

Η πρωτοβουλία συγκέντρωσε περίπου 150 καλλιτέχνες από την περιοχή της Puglia στην Ιταλία και της Ηπείρου στην Ελλάδα. Μαζί, σχημάτισαν δημιουργικά αστικά εργαστήρια, όπου μπορούν να συγκεντρώνονται ενώσεις νέων, μουσικά συγκροτήματα, τοπικές ορχήστρες και ηθοποιοί για να εκδηλώνονται μέσω διαφόρων θεατρικών παραγωγών, δημιουργικών εργαστηρίων και φεστιβάλ. 

Το έργο είχε σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της δημιουργικότητας σε περιθωριοποιημένες πόλεις στις δυο περιοχές, με την οργάνωση μουσικών συναυλιών, παραστάσεων δρόμου και χορού, ακόμα και μαθημάτων υφαντουργίας. Οι δημιουργικές ομάδες παρήγαγαν επίσης διάφορες οπτικοακουστικές ταινίες, που μοιράστηκαν σε ευρύ ακροατήριο διαδικτυακά. 

Συνολικά, το πρόγραμμα «I MAKE» στόχευε πάνω από 1,2 εκατομμύρια πολίτες στις δυο περιοχές. Προσέλκυσε επίσης κορυφαίες μουσικές και θεατρικές εταιρίες παραγωγής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πέρα από παραστάσεις

Εκτός από τις παραστάσεις, οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να μάθουν σχετικά με σκηνικές παραγωγές, τεχνική υποστήριξη και σχέσεις με τον τύπο - τα οποία είναι ζωτικά στοιχεία οργάνωσης μιας επιτυχημένης καλλιτεχνικής εκδήλωσης. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλοί από τους καλλιτέχνες και τεχνικούς που συμμετείχαν στα εργαστήρια που λειτουργούσαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, απασχολούνται πλέον στις δημιουργικές και καλλιτεχνικές βιομηχανίες.

Η κορύφωση του προγράμματος «I MAKE» ήταν τα δυο διεθνή καλλιτεχνικά φεστιβάλ που έλαβαν χώρα στην Πρέβεζα, Ελλάδα και Putignano, Ιταλία το Σεπτέμβριο 2013. Οι δυο εκδηλώσεις οργανώθηκαν με πολλή βοήθεια από τοπικούς παράγοντες, ενώ αρκετά ιστορικά κτίσματα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον ανανεώθηκαν για την περίσταση. Πράγματι, η ομάδα «I MAKE» αποκατέστησε πλήρως ένα σημαντικό δημοτικό κτίριο στο Putignano, μεταμορφώνοντάς το σε κέντρο για νέους καλλιτέχνες, το οποίο θα χρησιμοποιούν οι οργανωτές για εκδηλώσεις και καλλιτεχνικές παραγωγές.

Το «I MAKE» αναπτύχθηκε από την ανάγκη να ανακοπεί η ροή της μετανάστευσης νέων από τις δυο περιοχές. Με τη βελτίωση των ευκαιριών για τους καλλιτέχνες της περιοχής, ενθαρρύνονται περισσότεροι νέοι να μείνουν και να ενισχύσουν την ανάπτυξη του δημιουργικού τομέα, ο οποίος θεωρείται ως σημαντικό και αναπτυσσόμενο μέρος της Μεσογειακής και παγκόσμιας οικονομίας.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «I MAKE» είναι 1 326 790 EUR, με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να ανέρχεται στα 995 092 EUR από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία» για την προγραμματική περίοδο 2007 to 2013.


Ημερομηνία σύνταξης

19/12/2014