Η «Regions4GreenGrowth» (Περιφέρειες για πράσινη ανάπτυξη) βοηθάει τις περιφέρειες να επενδύουν σε σχήματα πράσινης ενέργειας

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ανταλλαγής γνώσεων έχει βοηθήσει να προωθηθούν επενδύσεις σε βιώσιμα ενεργειακά έργα δεκατριών περιοχών σε δέκα Ευρωπαϊκές χώρες, με τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και τη βοήθεια στις περιφέρειες να αναπτύξουν πράσινες ενεργειακές πολιτικές.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

" Για έναν πολιτικό είναι πολύτιμο να λάβει συστάσεις από μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων. Οι αξιολογήσεις ομότιμων έχουν αποδειχτεί ως αποτελεσματικός τρόπος απόκτησης γνώσεων σχετικά με την προώθηση επενδύσεων σε βιώσιμη ενέργεια. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μερικοί από τους εταίρους μας έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν πράξη τις συμβουλές από την αξιολόγηση ομότιμων όπως, για παράδειγμα, τη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων. "

Jan Nico Appelman, Αναπληρωτής Βασιλικός Επίτροπος, της επαρχίας Flevoland & Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Regions4GreenGrowth.

Σε μια περίοδο που τα δημόσια κονδύλια στις περισσότερες Ευρωπαϊκές περιοχές φθίνουν, ένας από τους βασικούς στόχους του έργου της Regions4GreenGrowth (R4GG) είναι να βρεθούν νέοι τρόποι για τη χρηματοδότηση έργων πράσινης ενέργειας, όπως είναι η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, βοηθώντας κατά αυτόν τον τρόπο την ΕΕ να υλοποιήσει τους φιλόδοξους στόχους της.

Πιθανοί επενδυτές σε έργα υποδομών πράσινης ενέργειας, ανακαλύπτουν πολλές φορές ότι είναι δύσκολο να πάρουν χρηματοδότηση καθώς οι τράπεζες είναι συχνά απρόθυμες να επενδύσουν στο συγκεκριμένο τομέα. Εν τω μεταξύ, η κρατική ενίσχυση για πράσινη ενέργεια είναι συνήθως περιορισμένη και στερείται συνέχειας. Για αυτούς τους λόγους, το έργο της R4GG επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην προώθηση σχημάτων ιδιωτικής-δημόσιας χρηματοδότησης.

Μέσω του προγράμματος, οι περιφέρειες έλαβαν συμβουλές σχετικά με, για παράδειγμα, τη δημιουργία περιφερειακών ενεργειακών κονδυλίων, εταιριών ενεργειακών υπηρεσιών και πράσινων δημόσιων προμηθειών για την τόνωση της καινοτομίας και της τοπικής αγοράς.

Αξιολογήσεις ομότιμων

Το έργο R4GG περιλαμβάνει επίσης ανάλυση των ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν εκείνες οι περιοχές από εταίρους του έργου που επισκέπτονται άλλες περιφέρειες. Αυτές οι επισκέψεις και η διοργάνωση σχετικών εργαστηρίων, παρέχουν στις περιφέρειες την ευκαιρία να διαχύσουν την πείρα και τη γνώση τους και επιτρέπει τη δημιουργία εξειδικευμένων λύσεων ώστε να βοηθηθούν οι περιφέρειες να επιτύχουν τους στόχους τους για βιώσιμη ενέργεια.

Ένα παράδειγμα μιας παρόμοιας αξιολόγησης ομότιμων, ήταν μια πενθήμερη επίσκεψη στην περιφέρεια Βαλένθια της Ισπανίας όταν εμπειρογνώμονες από τις Κάτω Χώρες, την Ουγγαρία, τη Σουηδία και τη Συνέλευση των περιφερειών της Ευρώπης παρείχαν συμβουλές για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών, τη χρήση δανείων παρά ενισχύσεων για την ίδρυση μιας επενδυτικής κοινότητας και ενός πράσινου επενδυτικού ταμείου και πώς να βελτιώσουν την επικοινωνία. Μέτρα ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο τομέα υλοποιούνται πλέον με επιτυχία.

Η μεθοδολογία των αξιολογήσεων ομότιμων της R4GG έχει αποδειχθεί απροσδόκητα αποτελεσματική καθώς η διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων κατέχει μεγάλη γνώση και πείρα. Η πρακτική απέδειξε ότι όλες οι περιφέρειες φιλοξενίας ανακαλύπτουν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ότι έχουν αφανή σημεία ή προβληματικές περιοχές για τις οποίες άλλες περιφέρειες έχουν ήδη βρει λύση.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Το έργο «Regions4GreenGrowth (R4GG)» διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό ίσο με 2 090 577 EUR, με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να ανέρχεται στα 1 621 841 EUR μέσω του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG IVC (ETC) για την προγραμματική περίοδο από το 2007 έως το 2013


Ημερομηνία σύνταξης

29/09/2014