Στήριξη καινοτόμων λύσεων κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού στη νότια Ελλάδα

Η Ελληνική εταιρεία εξειδικευμένη σε ηλεκτρολογικό υλικό, ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έλαβε στήριξη για τη δημιουργία ενός νέου επενδυτικού σχεδίου που συνέβαλε στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και στην αύξηση της παραγωγής.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Η στήριξη της ΕΕ επέτρεψε στην εταιρεία να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες και να αυξήσει την παραγωγή. © Emm. Kouvidis SA Η στήριξη της ΕΕ επέτρεψε στην εταιρεία να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες και να αυξήσει την παραγωγή. © Emm. Kouvidis SA

" Το έργο οδήγησε σε σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα των προϊόντων, ενώ παράλληλα εισήγαγε νέα και καινοτόμα προϊόντα στην αγορά, τα οποία δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί ή παραχθεί από τους ανταγωνιστές στην Ελλάδα. Συνέβαλε επίσης στη βελτίωση της ποιότητας των τεχνικών διαδικασιών και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία καθώς και στην κερδοφορία της. "

Εμμανουήλ Κουβίδης, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, η ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ. είναι ηγέτης στην Ελληνική αγορά στην παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων σωλήνων προστασίας καλωδίων τα οποία κατασκευάζονται από πλαστικές πρώτες ύλες. Με τη στήριξη της ΕΕ, η εταιρεία πέτυχε την αποδοτική εισαγωγή νέων τεχνολογιών, καινοτόμων εργαλείων και εξοπλισμού που αύξησαν την παραγωγή και μείωσαν τις δαπάνες παραγωγής.

Καινοτομία για την απόδοση προσαρμοστικότητας

Η επένδυση επέτρεψε στην εταιρεία να παράγει νέα καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα - ειδικά τη νέα πολυστρωματική, τεχνολογία σωλήνων διπλής εξώθησης που επιτρέπει το κάθε τοίχωμα (τη στρώση) να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη μιας ευρείας σειράς νέων προϊόντων που προσαρμόζεται στις διάφορες ανάγκες της τοπικής και διεθνούς αγοράς.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ενσωματώσει στις διαδικασίες ανάπτυξης των προϊόντων της ένα νέο λογισμικό 3D CAD. Το λογισμικό προσφέρει εργαλεία για τρισδιάστατο μηχανικό σχεδιασμό, σχεδιασμό καλουπιών και εργαλεία προσομοίωσης για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των προϊόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας καθώς και σημαντική μείωση του συνολικού χρόνου παραγωγής.

Περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη

Ο νέος εξοπλισμός είναι επίσης περισσότερο ενεργειακά αποδοτικός και έχει ελάχιστο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, συμβάλλοντας στη μείωση των ενεργειακών δαπανών της εταιρείας και επεκτείνοντας τις πρωτοβουλίες της στην περιβαλλοντική προστασία.

Επιπλέον, η οικονομική στήριξη αποκόμισε οφέλη για την τοπική οικονομία, επιτρέποντας στην εταιρεία να επεκταθεί και να διατηρήσει το υφιστάμενο προσωπικό καθώς και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Εμμανουήλ Κουβίδης, Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» είναι 400 000 EUR, εκ των οποίων η συμβολή του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης ανέρχεται σε 180 000 EUR του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ημερομηνία σύνταξης

22/05/2015