Νέος σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου για ώθηση του ενεργειακού εφοδιασμού

Ένας νέος σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου στην Ελληνική επαρχία της Κεντρικής Μακεδονίας ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2013 βελτιώνει τα συστήματα μεταφοράς και μετάβασης του φυσικού αερίου της χώρας. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας ενισχύεται περισσότερο, ενώ επιχειρήσεις και καταναλωτές ωφελούνται από την αυξημένη παροχή.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Ο νέος σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου επάρκειας 15,4 MW στη Νέα Μεσημβρία αυξάνει την πίεση του φυσικού αερίου στον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου. Δεδομένης της στρατηγικής του θέσης στο Ελληνικό δίκτυο φυσικού αερίου, ο σταθμός έχει θετικό αντίκτυπο σε όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου στη χώρα.

Συγκεκριμένα, ο νέος σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου διαθέτει αρκετά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία διασφαλίζουν ότι παρέχει αέριο με τρόπο αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Δυο φυγοκεντρικοί συμπιεστές 7,69 MW αποτελούν τον πυρήνα του σταθμού, ενώ δυο ανεμοτουρμπίνες και δυο ψυκτικές μονάδες υποστηρίζουν τις λειτουργίες συμπίεσης. Η υγεία και η ασφάλεια είναι προτεραιότητα, και έχουν εγκατασταθεί προηγμένοι μηχανισμοί ασφάλειας, πυρόσβεσης και ελέγχου.

Τα οφέλη είναι ευρύτατα

Με την αύξηση του όγκου του αερίου που έχει τη δυνατότητα να διοχετεύεται μέσω του δικτύου, ο νέος σταθμός συμπίεσης συμβάλλει σε μεγαλύτερη υδραυλική σταθερότητα και ενεργειακή ασφάλεια.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν έμμεσα 400 θέσεις εργασίας σε σχετικούς τομείς σε όλη τη διάρκεια ζωής του σταθμού.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στη Νέα Μεσημβρία» ανέρχεται σε 71 665 866 EUR, εκ των οποίων 17 404 873 EUR είναι η συμβολή του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Αττική», «Κεντρική Μακεδονία - Δυτική Μακεδονία - Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» και «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013.

Ημερομηνία σύνταξης

31/12/2014