Ανανέωση αυτοκινητόδρομου για την ενίσχυση του οικονομικού δυναμισμού

Ένα σημαντικό έργο εκσυγχρονισμού του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στην ηπειρωτική Ελλάδα οδηγεί σε ασφαλέστερα και ταχύτερα ταξίδια και δίνει ώθηση στην τοπική οικονομία.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Αυτή η πρωτοβουλία είναι μέρος ενός μεγαλύτερου σχήματος που ξεκίνησε κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006, με στόχο την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό τμήματος 57,9 χλμ του αυτοκινητόδρομου. Ευρισκόμενος στον άξονα Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη, αυτός ο αυτοκινητόδρομος αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό δύο τμημάτων του αυτοκινητόδρομου και τη σύνδεσή του με τον αυτοκινητόδρομο της κεντρικής Ελλάδας. Το πρώτο τμήμα αποτελείται από 4,06 χλμ αυτοκινητόδρομου μεταξύ της νέας κοίτης του Σπερχειού και του Α/Κ Ροδίτσας. Οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση του: ίδιου του δρόμου, του κόμβου Α/Κ Ροδίτσας προς Λαμία, αντιπλημμυρικών εργασιών του αυτοκινητόδρομου και τη σύνδεση με τον άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο.

Το δεύτερο τμήμα αφορά το οδικό τμήμα 19,2 χλμ μεταξύ του Α/Κ Αγίας Μαρίνας Στυλίδας και του Α/Κ Ραχών, που περιλαμβάνει την αναβάθμιση του ίδιου του δρόμου, με πλήρη κατασκευή 2 χλμ αυτοκινητόδρομου, καθώς και την ολοκλήρωση τριών σηράγγων συνολικού μήκους 3,3 χλμ.

Ένα έργο πολλαπλών δικαιούχων

Ο εκσυγχρονισμός αυτού του δρόμου αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της πόλης της Λαμίας και να μειώσει σημαντικά το ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων. Επιπλέον, οι χρήστες θα δαπανούν λιγότερο χρόνο οδήγησης, 9 λεπτά στο πρώτο τμήμα σε σύγκριση με τα 12 λεπτά σήμερα και 16 λεπτά στο δεύτερο τμήμα αντί των 21 λεπτών σήμερα. Η ανανέωση τελείωσε το 2014, δημιουργώντας 312 θέσεις εργασίας με την ολοκλήρωση.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος "Σκάρφεια - Λαμία - Ράχες" του ΠΑΘΕ, υποτμήματα "νέα κοίτη Σπερχειού - Α/Κ Ροδίτσας" και "Αγ. Μαρίνα Στυλίδας - Α/Κ Ραχών"» είναι 193 695 035 EUR, εκ των οποίων η συμβολή του ταμείου συνοχής της ΕΕ ανέρχεται σε 99 354 895 EUR από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές οδικών μεταφορών».


Ημερομηνία σύνταξης

10/06/2015