Σύγχρονος ανισόπεδος κόμβος για την αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας

Ένας νέος σημαντικός ανισόπεδος κόμβος μόλις έξω από τη Θεσσαλονίκη στοχεύει στην ανακούφιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την αύξηση της οδικής ασφάλειας.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Ο ανισόπεδος κόμβος Κ16 θα συνδέσει την εσωτερική περιφερειακή οδό με τον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Αθήνας-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (Π.Α.Θ.Ε). Επιπλέον θα αποτελέσει μέρος του επεκτεινόμενου διεθνούς οδικού δικτύου της Ευρώπης – του λεγόμενου προγράμματος ΔΕΔ-Μ - στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση

Στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, η περιοχή που περιβάλλει τον υπό κατασκευή ανισόπεδο κόμβο Κ16 έχει έντονη κίνηση και υπερβολικό κυκλοφοριακό φόρτο. Εκτός της ιδιότητάς της ως δυτική οδός και σιδηροδρομική είσοδος στην πόλη και την κεντρική λαχαναγορά της, φιλοξενεί αρκετές σημαντικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ειδικά διυλιστήρια πετρελαίου, καθώς και πολλές μεταφορικές εταιρίες και κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων. Είναι επίσης βασικός σύνδεσμος μεταξύ των προαστίων και του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ.

Με αυτό το έργο που θα διαρκέσει τρία χρόνια, θα κατασκευαστεί ένας μεγάλος ανισόπεδος κόμβος χωρίς διόδια μεταξύ του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και της εσωτερικής περιφερειακής οδού της πόλης. Θα περιλαμβάνει εννέα γέφυρες, υδραυλικά έργα, νέους δρόμους και άλλα σχετικά έργα υποδομής. Οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015, αλλά μερικά τμήματα θα ανοίξουν τον Δεκέμβριο 2014. Θα συμπληρώσει επίσης συνεχιζόμενες εργασίες σύμβασης για τη σύνδεση της έκτης προβλήτας του λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ.

Εννέα νέες γέφυρες

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα έχει μεταμορφώσει τον ισόπεδο κόμβο που επί του παρόντος έχει υπερβολικό κυκλοφοριακό φόρτο σε ένα σύγχρονο ανισόπεδο κόμβο. Θα κατασκευαστούν εννέα γέφυρες συνολικού καταστρώματος σχεδόν 17 900 τετραγωνικών μέτρων. Οι τρεις θα βρίσκονται στη διασταύρωση του ΠΑΘΕ με την εσωτερική περιφερειακή οδό, μια πάνω από την εσωτερική περιφερειακή και οι άλλες πέντε πάνω από το σωληνοδιάδρομο εταιρίας πετρελαιοειδών και εγκαταστάσεως απόρριψης αποβλήτων.

Οι υδραυλικές εργασίες – που θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο σωληνώσεων και αποχέτευσης για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων – θα περιλαμβάνουν δρόμους και σημεία πρόσβασης στις γέφυρες, συνολικού μήκους επτά χλμ, καθώς και δίκτυο παράπλευρων οδών περίπου 10,5 χλμ. Στην εργολαβία περιλαμβάνονται επίσης έργα βελτίωσης του υπεδάφους, εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, καθώς και σήμανσης, φύτευσης και δικτύων δημόσιας ωφέλειας.

Τα βασικά οφέλη του έργου αναμένονται να είναι η περικοπή των καθυστερήσεων (της τάξης των εννέα λεπτών) στην περιοχή για τους ντόπιους και τους περαστικούς οδηγούς, καθώς και μείωση πάνω από ένα τρίτο του αριθμού των θυμάτων από κυκλοφοριακά ατυχήματα. Το έργο θα οδηγήσει επίσης σε αναβάθμιση 1,4 χλμ του περιφερειακού οδικού δικτύου της Ελλάδας. Θα δημιουργηθούν περίπου 360 θέσεις εργασίας ως άμεσο αποτέλεσμα αυτού του έργου.

Συνολική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Το έργο «Construction of the K16 interchange, at the junction P.A.TH.E. and Thessaloniki internal ring» (Κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή της Π.Α.Θ.Ε και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης) διαθέτει συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ίσο με 100 400 000 EUR, με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να ανέρχεται στα 85 340 000 EUR για την προγραμματική περίοδο από το 2007 έως το 2013.

Ημερομηνία σύνταξης

10/07/2012