Το INNOVATHENS προωθεί και στηρίζει την τοπική γνώση και επιχειρηματικότητα που βασίζεται σε ΤΠΕ

Ένα νέο ολοκληρωμένο κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας προσφέρει μια δυναμική φυσική και ψηφιακή αρένα για εκπαίδευση, δικτύωση και επιχειρηματική στήριξη. 

 Πρόσθετα εργαλεία

 
INNOVATHENS, Κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων © Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων 2015 INNOVATHENS, Κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων © Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων 2015

" Παραμένουμε αεικίνητοι, δεν σταματούμε ποτέ να προσπαθούμε, να εξελισσόμαστε και να καινοτομούμε! "

Κος Κωνσταντίνος Μπιτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος

Ένα παλιό αεριοφυλάκιο, μέσα στο μοναδικό βιομηχανικό και πολιτιστικό πολυχώρο «Τεχνόπολις», μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο, με εξαιρετικά προηγμένο εξοπλισμό, ζωντανό, ανοιχτό χώρο για να διευκολύνει τη δικτύωση, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας μεταξύ νέων επιχειρηματιών, ατόμων που αναζητούν εργασία, έμπειρων επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών και ερευνητών, έτσι ώστε το επιχειρηματικό οικοσύστημα να ανθίσει και να αναπτυχθεί.

Με ένα μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο με κοινωνική διάσταση, το 
INNOVATHENS έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια του «ΕΡΓΟ ΑΘΗΝΑ/ Η Αθήνα επιχειρεί» και είναι το αποτέλεσμα μιας μοναδικής κοινοπραξίας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Συγκεκριμένα, η «Τεχνόπολις», ένα δημόσιο ίδρυμα του Δήμου Αθηναίων που στηρίζει τις τέχνες, καθώς και την πολιτιστική και βιομηχανική κληρονομιά, ένωσε τις δυνάμεις της με το Athens Σynergies, μια ομάδα με έξι συνδέσμους επιχειρήσεων, που απαριθμούν πάνω από 320 από τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις της χώρας, για να δημιουργήσουν το INNOVATHENS. 

Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από τη Samsung Electronics Hellas, που παρέχει τεχνικό εξοπλισμό, υπηρεσίες εκπαίδευσης και οικονομική στήριξη. Το σημαντικότερο, χάρη στο ολοκληρωμένο και προοδευτικό μοντέλο χρηματοδότησης, το κέντρο μπορεί, μελλοντικά, να βασίζεται σε διάφορες, ανεξάρτητες πηγές εισοδήματος, εκτός από τη χορηγία της Samsung Electronics Hellas.

Σε μια πόλη και χώρα που έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση, η ολοκληρωμένη προσέγγιση του INNOVATHENS, συμβάλλει στη βελτίωση τόσο των επιχειρήσεων, όσο και της κοινωνικής ζωής της πόλης. Με τη στήριξη και τη συγκέντρωση ενός ευρέως φάσματος επιχειρηματιών και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, το έργο προωθεί τις δημιουργικές συνεργασίες, τις νέες καινοτόμες ιδέες και τα επιχειρηματικά μοντέλα. Χάρη στην ανάπτυξη εργαλείων οργάνωσης και υλοποίησης, πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν την επιτυχία αυτή και να αναπτύξουν παρόμοια μοντέλα. 

Άμεσος αντίκτυπος
Μέσα σε 18 μήνες, η πρωτοβουλία αυτή έχει ως επακόλουθο εντυπωσιακά και απτά αποτελέσματα: περισσότερα από 54 000 άτομα έχουν συμμετάσχει σε πάνω από 300 εκδηλώσεις και εργαστήρια που στοχεύουν την εκπαίδευση, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και ιδεών, την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και δικτύωσης, όπως τα hackathon, συναντήσεις διάχυσης, διαγωνισμούς καινοτομίας, εκθέσεις και φεστιβάλ. Κυρίως, περισσότεροι από 2 000 δικαιούχοι από την πόλη της Αθήνας και όχι μόνο, έχουν λάβει δωρεάν πιστοποιημένη εκπαίδευση σε τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες, που σαφώς ζητούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας, από αναγνωρισμένους φορείς, όπως το Βρετανικό Συμβούλιο και την Google.
 
Επιπλέον, 54 επιχειρηματικά σχήματα συμμετείχαν στο 3μηνο πρόγραμμα του επιχειρηματικού επιταχυντή και επωφελήθηκαν από τη συστηματική, εντατική και εξατομικευμένη συμβούλευση και καθοδήγηση από έμπειρους συμβούλους και επιχειρηματίες. Επιπλέον, η συνεργατική σύσταση επιτρέπει σε νέους επιχειρηματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις να παρουσιάσουν τις ιδέες τους στη διεθνή αγορά, μέσω επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό, διεθνών εκθέσεων και διαγωνισμών.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Η συνολική επένδυση για το έργο «INNOVATHENS» είναι 2 345 045 EUR, εκ των οποίων η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 1 993 287 EUR μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013


Ημερομηνία σύνταξης

14/12/2015

Βίντεο