Ιστορικά Ελληνικά κτίσματα παίρνουν νέα πνοή ζωής

Το κάστρο της Μυτιλήνης, στο Ελληνικό νησί της Λέσβου, υπήρξε η επικέντρωση ενός έργου αποκατάστασης χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ. Ως αποτέλεσμα της ανακαίνισης, η πρόσβαση στο μνημείο βελτιώθηκε, βοηθώντας το να προσελκύσει επισκέπτες και να παράγει έσοδα, και επίσης διατηρήθηκε η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Το Κάστρο της Μυτιλήνης. Το Κάστρο της Μυτιλήνης.

Το έργο των 2,3 εκατομμυρίων EUR, που χρηματοδοτήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης, περιλαμβάνει την αποκατάσταση και διατήρηση μνημείων και κτισμάτων μεγάλης ιστορικής σημασίας τα οποία βρίσκονται εντός του κάστρου και στον περιβάλλοντα χώρο του. Ως μέρος της αποκατάστασης του κάστρου, εισάγονται καθοδηγητικές πινακίδες και έχουν προστεθεί διευκολύνσεις πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες για να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και ορατότητα των μνημείων. Αυτά τα στοιχεία είναι κεντρικά στην εκστρατεία της δημόσιας επικοινωνίας για το έργο, η οποία οργανώνεται για να προωθήσει το ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά και την αρχαιολογία του κάστρου.

Ένα κάστρο που συνδέεται με την κοινότητα

Το κάστρο της Μυτιλήνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην ανατολική Μεσόγειο. Τα θεμέλιά του μπήκαν την εποχή του Ιουστινιανού επάνω στα ερείπια μιας ακόμα παλαιότερης οχύρωσης, η οποία φαίνεται και σήμερα σε τμήματα των τειχών. Χρησιμοποιήθηκε και ανακατασκευάστηκε από τους Ρωμαίους, τους Βυζαντινούς, τους Ενετούς και τους Τούρκους.

Τα μνημεία που εντοπίστηκαν να έχουν υποστεί σοβαρή δομική βλάβη, και που θα επανέλθουν σε άριστη κατάσταση, περιλαμβάνουν:

  • Το τζαμί μοναστήρι στο μεσαίο κάστρο, όπου βρέθηκαν κτίσματα της Οθωμανικής περιόδου,
  • οι κρύπτες, με διάσταση περίπου 760 μ2, που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν ως καταφύγια,
  • το νότιο τείχος στο επάνω κάστρο, και
  • το Χαμάμ (Τουρκικό λουτρό) και τα δωμάτιά του που βρίσκονται στο κάτω κάστρο.

Υπολογίζεται ότι το έργο ανακαίνισης δημιούργησε θέσεις εργασίας για σχεδόν 40 άτομα μεταξύ των οποίων αρχαιολόγους, σχεδιαστές και τεχνίτες. Όσον αφορά την δημιουργία εσόδων, το κάστρο θεωρείται ως επιτυχία χάρη στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που οργανώνονται εκεί κατά τη θερινή περίοδο.

«Πιστεύουμε ότι αυτό το έργο φέρνει τους πολίτες πιο κοντά στο κάστρο. Το έργο δημιουργεί νέες διαδρομές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και αυξάνει τον αριθμό των τοπικών και ξένων επισκεπτών. Επιπλέον, δρα ως σημαντικός καταλύτης για την τοπική οικονομία, επιδρώντας θετικά στον περιβάλλοντα χώρο και στη συνολική αστική αναζωογόνηση της Μυτιλήνης.

Γεωργία Ταμπακοπούλου, Αρχαιολόγος

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Αποκατάσταση Μνημείων Κάστρου Μυτιλήνης» είναι 2 300 000 EUR, με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης να ανέρχεται σε 1 955 000 EUR από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ημερομηνία σύνταξης

13/06/2014