Βοηθώντας όσους προσφέρουν τη βοήθειά τους: η ψηφιακή πλατφόρμα υποστήριξης εθελοντικών υπηρεσιών

Χωρίς εθελοντές και δωρεές, πολλές δράσεις που κάνουν τον κόσμο καλύτερο απλώς θα σταματούσαν να πραγματοποιούνται. Μια ψηφιακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών ενθαρρύνει και κατευθύνει την κοινοτική υποστήριξη για μια σειρά διαφορετικών κοινωνικών έργων στην Ελλάδα.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Map of Greece ©European Union Map of Greece ©European Union

" Το έργο είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της «ψηφιοποίησης» μιας παραδοσιακής υπηρεσίας. Ξεκίνησε με σκοπό την ενίσχυση και την οργάνωση του τεράστιου εθελοντικού και φιλανθρωπικού έργου που συντονίζεται από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών για την υποστήριξη της εν λόγω περιοχής, που έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση και τις κοινωνικές συνέπειες αυτής. "

Εμμανουήλ Γ. Γιαμπουράς, Προϊστάμενος Διαχειριστικής Αρχής, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Τρόφιμα, ρούχα, χρόνο, εξειδικευμένη γνώση, εξοπλισμό, χρήματα... οι πολίτες βρίσκουν διαφορετικούς τρόπους προσφοράς, και υπάρχουν πολλές οργανώσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν αυτήν τη βοήθεια. Στην περιοχή της Αθήνας, οι πολίτες μπορούν τώρα να επισκέπτονται αυτήν τη διαδικτυακή πλατφόρμα για να ενημερώνονται σχετικά με δράσεις που οργανώνονται από την Εκκλησία της Ελλάδος όπου μπορούν να προσφέρουν τη βοήθειά τους.

Η εν λόγω πλατφόρμα χρησιμοποιείται για λόγους επικοινωνίας με την κοινότητα, επισημαίνει τις ανάγκες, υποστηρίζει τους εθελοντές, συντονίζει το έργο τους και διαχειρίζεται τις δωρεές. Συμβάλλει επίσης στη στενότερη συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου κοινωνικών και ανθρωπιστικών φορέων που συμμετέχουν.

Επένδυση σε κοινωνικό κεφάλαιο

Το δίκτυο εξυπηρετεί διάφορες ευπαθείς ομάδες, των οποίων οι ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, φτώχεια, ανεργία ή κοινωνικό αποκλεισμό, συνέπειες των εξαρτήσεων ή δυσκολίες της προσφυγικής ζωής. Το έργο της βασίζεται κατά κύριο λόγο στην κοινοτική υποστήριξη, που κατευθύνεται σε δράσεις που κυμαίνονται από την προσφορά γευμάτων και καθαρών ρούχων, μέχρι τη χορήγηση ιατρικής περίθαλψης και την προσφορά ψυχολογικής υποστήριξης.

Τα εν λόγω έργα και υπηρεσίες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας μείωσης της φτώχειας, ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης και αναβάθμισης της κοινότητας. Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών θεωρεί την πλατφόρμα ένα σημαντικό στοιχείο υπό αυτό το πρίσμα, καθώς είναι σχεδιασμένη να αναπτύξει περαιτέρω τον συντονισμό αυτών των δράσεων. Η διανομή αναλώσιμων τροφίμων, για παράδειγμα, έχει βελτιωθεί.

Η πλατφόρμα αναμένεται επίσης να βοηθήσει στη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση των πόρων και στην ισότιμη κατανομή πόρων στα διάφορα έργα. Επιπλέον, θα συγκεντρώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες δράσεις.

Ανάπτυξη μιας ισχυρότερης κοινότητας

Οι εθελοντές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των πρωτοβουλιών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα. Αυτή η νέα πύλη χρησιμοποιείται, επομένως, και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο τους, τη διάδοση των ιδανικών που τους κινητοποιούν και την ενθάρρυνση άλλων ατόμων να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Δίνεται προσοχή προκειμένου οι μελλοντικοί υποψήφιοι να έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα επιλογών.

Οι πολίτες που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τη βοήθειά τους μπορούν να εγγραφούν μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό πρόγραμμα που επιτρέπει επίσης σε δωρητές να προσφέρουν τις συνεισφορές τους. Άλλες λειτουργίες που υποστηρίζονται από το σύστημα περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό έργου και την εγγραφή των δικαιούχων. Ένα λογισμικό πρόγραμμα διαχείρισης των πληροφοριών καθιστά δυνατή την παρακολούθηση του καταλόγου με τα αγαθά που δωρίζονται, υποστηρίζει τη διαχείριση των πόρων που δωρίζονται και εκσυγχρονίζει τις υποδομές για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του έργου που πραγματοποιείται από εθελοντές.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει επίσης ένα λογισμικό πρόγραμμα αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης, καθώς και ορισμένες εφαρμογές για κινητά. Είναι επίσης συνδεδεμένη με ένα τηλεφωνικό κέντρο που συλλέγει και χορηγεί πληροφορίες. Τα αρχικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών δείχνουν ότι έχει συμβάλλει στην εγγραφή πολύ μεγαλύτερου αριθμού εθελοντών.

Κάποιοι από αυτούς μπορεί επίσης να καταλήξουν να δουλεύουν στην ίδια την πλατφόρμα. Η πλατφόρμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και, ως εκ τούτου, βρίσκεται υπό τη διαχείριση των τεχνικών ομάδων της Αρχιεπισκοπής. Ωστόσο, ορισμένες εργασίες αναλαμβάνονται από εθελοντές.

Παρόλο που αρχικά δημιουργήθηκε για την περιοχή των Αθηνών, η κάλυψη της πλατφόρμας μπορεί σύντομα να διευρυνθεί. Έχει ξεκινήσει συνεργασία με τρεις άλλες μητροπολιτικές περιοχές, και υπάρχουν πλάνα για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής έτσι ώστε να καλύπτεται ολόκληρη η χώρα.


Συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η συνολική επένδυση για το έργο «Ψηφιακή έξυπνη πλατφόρμα ηλεκτρονικών εθελοντικών υπηρεσιών για τη διαχείριση εθελοντικών δράσεων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας» είναι 3 064 000 EUR, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 3 064 000 EUR μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την περίοδο 2007-2013.


Ημερομηνία σύνταξης

09/02/2018