Επέκταση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στα Ελληνικά νησιά

Ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο θα διασυνδέσει νησιά των Κυκλάδων και του Αιγαίου με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι έναν ασφαλή και αξιόπιστο ενεργειακό εφοδιασμό.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Αυτή η πρωτοβουλία είναι μέρος της Α φάσης ενός ευρύτερου προγράμματος, σχεδιασμένου να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια μέσω μιας διπλής υποβρύχιας καλωδιακής διασύνδεσης στα νησιά Σύρος, Πάρος, Τήνος και Μύκονος, από την ηπειρωτική πόλη του Λαυρίου. Αυτό το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2019 και θα εξασφαλίσει τον αξιόπιστο και επαρκή εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας στα προαναφερόμενα νησιά για τα επόμενα 30 με 40 χρόνια.

Αυτό το ειδικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τον εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας για το υποσύστημα Λαύριο - Σύρος και Σύρος - Μύκονος και περιλαμβάνει μια σειρά από θέματα προγραμματισμού των δαπανών, αγοράς εκτάσεων γης και εργασιών κατασκευής, όπως υπόγειες και υποβρύχιες διασυνδέσεις καλωδίων, μια σύνδεση υποσταθμού με το Λαύριο, καθώς και υπαίθριες διατάξεις σύνδεσης. Συνολικά, θα τοποθετηθούν 143 χλμ υποβρύχιου καλωδίου, καθώς και 6 χλμ υπόγειου καλωδίου.

Ένα έργο πολλαπλών δικαιούχων

Ως αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας, δυο νησιά θα διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Αναμένεται ότι τόσο οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας, όσο και οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας θα ωφεληθούν από αυτό το έργο, χάρη στο μειωμένο μέσο κόστος της παραγωγής ηλεκτρισμού, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την περιβαλλοντική προστασία: οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα μειωθούν κατά 5400 kt. Επιπλέον, 42 θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη φάση υλοποίησης του έργου.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Διασύνδεση των Κυκλάδων με το εθνικό ηπειρωτικό διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς» ανέρχεται σε 165 773 292 EUR, εκ των οποίων 63 650 681 EUR είναι η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Αττική», «Κεντρική Μακεδονία - Δυτική Μακεδονία - Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» και «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» για την προγραμματική περίοδο 2007 με 2013.

Ημερομηνία σύνταξης

03/06/2015