Κατασκευαστικά έργα για την επέκταση του μετρό της Αθήνας

Μια σειρά έργων σχετικών με την επέκταση της γραμμής 3 του Αθηναϊκού Μετρό προορίζονται να φέρουν τις υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών κοντά σε περισσότερους ανθρώπους. Το έργο συμβάλλει επίσης στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ελληνική πρωτεύουσα.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Ένα από τα έργα είναι η επέκταση της γραμμής 3 προς τα δυτικά προάστια της πόλης και από εκεί προς τον Πειραιά, που είναι η τρίτη σε μέγεθος Ελληνική πόλη και ο μεγαλύτερος λιμένας μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Το έργο εδώ περιλαμβάνει μερικές αρχικές κατασκευαστικές εργασίες, την αγορά 17 νέων συρμών και την εγκατάσταση εξοπλισμού σηματοδότησης. Ένα περαιτέρω στάδιο των εργασιών - που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια - θα ολοκληρώσουν το έργο που παρέχει στους επιβάτες νέα γραμμή 7,6 χλμ και έξι νέους υπόγειους σταθμούς μετρό.

Το ολοκληρωμένο έργο θα εξυπηρετεί πάνω από 70 000 επιβάτες ημερησίως το 2018, τον πρώτο χρόνο πλήρους λειτουργίας. Επιπλέον, αναμένεται να δημιουργηθούν 360 νέες θέσεις εργασίας όταν ολοκληρωθεί το έργο.

Νέοι σταθμοί

Ένα άλλο έργο είναι η επέκταση της γραμμής 3 από το σταθμό Αιγάλεω στο σταθμό Αγίας Μαρίνας, που περιλαμβάνει την κατασκευή σήραγγας μήκους 1,4 χλμ. Οι κάτοικοι της δυτικής Αττικής είναι εκείνοι που θα επωφεληθούν περισσότερο από αυτό το έργο, το οποίο θα προσελκύσει 2 500 νέους επιβάτες την ώρα σε χρόνο αιχμής.

Το έργο εδώ περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών εργασιών και την επανεγκατάσταση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας στο σταθμό Αγίας Μαρίνας. Το έργο απαιτεί επίσης τη σκυροδέτηση και αδιαβροχοποίηση της πενταόροφης υπόγειας εγκατάστασης στάθμευσης στο σταθμό επιβατών Κεραμεικού, παράλληλα με διάφορες εργασίες εξωραϊσμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 35 νέες θέσεις εργασίας όταν ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο.

Ενίσχυση της προσπελασιμότητας

Ένα περαιτέρω έργο για τη γραμμή 3 προβλέπει κατασκευαστικές εργασίες στους σταθμούς μετρό Χολαργού και Αγίας Παρασκευής και στον επιβατικό σταθμό Νομισματοκοπείου. Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της τελικής αρχιτεκτονικής επεξεργασίας. την αποκατάσταση του περιβάλλοντος τοπίου και την εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανικών συστημάτων. Το έργο θα επιτρέψει σε περίπου 27 390 επιπλέον άτομα να έχουν πρόσβαση στο μετρό και αναμένεται να δημιουργήσει 140 μόνιμες θέσεις εργασίας. Επίσης το έργο θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 1 250 τόνους ετησίως.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Επέκταση Αθηναϊκού Μετρό από Χαϊδάρι προς Πειραιά & τροχαίο υλικό Αθηναϊκού μετρό - αρχικές κατασκευαστικές εργασίες και προμήθεια τροχαίου υλικού - φάση Α» (Athens Metro extension Haidari to Piraeus & Athens Metro Rolling Stock - Initial Construction Works and Rolling Stock Supply - Phase A) ανέρχεται σε 391 000 000 EUR, εκ των οποίων 186 189 780 EUR είναι η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική», για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Το έργο εντάσσεται στην προτεραιότητα «Ενίσχυση υποδομών προσπελασιμότητας και ενέργειας».

Η συνολική επένδυση για το έργο «σταθμοί και ηλεκτρομηχανικές εργασίες στην επέκταση της γραμμής 3 του Αθηναϊκού μετρό (Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή)» (stations and electromechanical works at extension of line 3 Athens metro (Cholargos, Nomismatokopio, Agia Parakseyi)) ανέρχεται σε 44 053 000 EUR εκ των οποίων 21 993 427 EUR είναι η συμβολή του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Προστασία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, αστικές μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Η συνολική επένδυση για το έργο «Επέκταση της γραμμής 3 του Αθηναϊκού μετρό: τμήμα Αιγάλεω - Αγία Μαρίνα, αμαξοστάσιο Ελαιώνα, σταθμοί Αγίας Μαρίνας και Κεραμεικού», ανέρχεται σε 75 375 000 EUR, εκ των οποίων η συμβολή του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ ανέρχεται σε 50 158 500 EUR από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Προστασία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, αστικές μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Ημερομηνία σύνταξης

17/06/2015