Ολοκλήρωση της «Ιόνιας Οδού» για τη βελτίωση της ασφάλειας και την προώθηση της αναζωογόνησης

Ως μέρος της συνεχιζόμενης επένδυσης στα δημόσια έργα της Ελλάδας, αυτό το έργο θα επικεντρωθεί στην παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου «Ιόνια Οδός», ιδιαίτερα στο τμήμα κατασκευής των 196 χλμ μεταξύ Αντίρριου και Ιωαννίνων.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου «Ιόνια Οδός» σχετίζεται με την κατασκευή του τμήματος 196 χλμ Αντίρριο-Ιωάννινα μαζί με τις εργασίες αναβάθμισης των υφιστάμενων τμημάτων του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ (Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών). Ο αυτοκινητόδρομος θα διασχίσει τέσσερις Ελληνικές περιφέρειες: Την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και την Αττική. Αυτές οι εργασίες οδικών υποδομών θα βελτιώσουν την προσπέλαση στην περιφέρεια που διασχίζει ο αυτοκινητόδρομος με αποτέλεσμα να ωφελείται η Ελληνική οικονομία.

Η βελτίωση των οδικών συνθηκών θα συμβάλει επίσης στη μείωση των χρόνων ταξιδιού και των τροχαίων ατυχημάτων - προβλέπεται ότι η μείωση αυτών θα είναι πάνω από 37 %. Θα μειωθεί επίσης το κόστος της μεταφοράς αγαθών και επιβατών. Επιπλέον αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν 60 θέσεις εργασίας στο στάδιο υλοποίησης, και υπολογίζεται ότι 360 περαιτέρω θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν με την ολοκλήρωση του έργου.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Το έργο «Ολοκλήρωση του οδικού άξονα της 'Ιόνιας Οδού' από το Αντίρριο στα Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ της Μεταμόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια) και το συνδετικό τμήμα του ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα » ("Completion of the road axis ‘Ionian Road’ from Antirrio to Ioannina, PATHE Athina (A/K of Metamorphosi) – Maliakos (Skarfeia) and the Schimatari – Chalkida connecting branch of PATHE") έχει συνολική επένδυση 1 523 386 535 EUR για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Η συμβολή του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης είναι 723 609 999 EUR σπό το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Οδικές μεταφορές - Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο».


Ημερομηνία σύνταξης

29/12/2014