Συναρπαστική εμπειρία στο Μουσείο της Ακρόπολης

Το καταπληκτικό νέο Μουσείο της Ακρόπολης απέχει μόλις 300 μέτρα από την Ακρόπολη και 2 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, προσφέροντας ευρύτατες δυνατότητες και έναν εκθεσιακό χώρο που καλύπτει πάνω από 14 000 τετραγωνικά μέτρα.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Έργα όπως αυτό βοηθούν την ΕΕ να εξελιχθεί έως το 2020 σε μια έξυπνη, βιώσιμη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, όπως προβλέπεται στην αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η ΕΕ αντιμετωπίζει κάποιες σοβαρές προκλήσεις, όπως η δημογραφική γήρανση, το ανεπαρκώς εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, η ανάγκη για αυξημένο βαθμό καινοτομίας, η εύρεση μιας ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική μεγέθυνση και την περιβαλλοντική υποβάθμιση, και η διασφάλιση ασφαλών και καθαρών ενεργειακών αποθεμάτων. Τα έργα της περιφερειακής πολιτικής σε όλη την ΕΕ διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών αλλά και πολλών άλλων προκλήσεων, εφόσον είναι σχεδιασμένα για τη δημιουργία απασχόλησης, την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου, την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την παροχή σε όλους τους πολίτες πρόσβασης σε ευκαιρίες. Τα έργα και οι περιφέρειες κατέχουν κομβικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο, καθώς αποφέρουν πραγματικά αποτελέσματα που συμβάλλουν στην επίτευξη των κεντρικών στόχων της στρατηγικής.

Πέρα από το να προβάλλει την πλούσια ελληνική ιστορία στους αυξανόμενους αριθμούς τουριστών και ντόπιων που προσελκύουν οι πληθωρικές συλλογές, και οι προσφερόμενες ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δυνατότητες, το μουσείο συμβάλλει στην ανάπτυξη «πόλων έλξης» στη γύρω περιοχή, όπου οι τοπικές επιχειρήσεις ενισχύονται και ανθούν.

Αξιοποίηση συνεργειών για ανάπτυξη

Η κατασκευή του μουσείου άρχισε το 2004 και ολοκληρώθηκε το 2007. Στις 20 Ιουνίου 2009, αυτό το θεαματικό σύγχρονο ελληνικό αρχιτεκτόνημα άνοιξε τελικά τις πύλες του στο κοινό. Το έργο του νέου Μουσείου της Ακρόπολης δεν αποτελεί μεμονωμένο εγχείρημα. Πραγματοποιήθηκαν διάφορα άλλα έργα σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε όλη την Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί ο πλούτος των χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (π.χ. Μουσείο Μπενάκη, Βυζαντινά Μουσεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τον τουρισμό, που συγκαταλέγονται στους κεντρικούς στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020. Οι συνέργειες που περιλαμβάνουν τα πεδία του πολιτισμού, του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας, της ιατρικής περίθαλψης και της γαστρονομίας βοηθούν την Ελλάδα να αναδειχθεί ανάμεσα στους τουριστικούς προορισμούς υψηλής ποιότητας.

Χώρος που μορφώνει και γοητεύει

Το μουσείο προσφέρει σύγχρονους εκθεσιακούς χώρους για την προβολή της αρχαιολογικής, ιστορικής, συμβολικής και αισθητικής αξίας των μνημείων της Ακρόπολης, με ιδιαίτερη έμφαση στον Παρθενώνα, και την παροχή στο κοινό σχετικών επεξηγήσεων και ενημέρωσης. Με συνολική επιφάνεια 25 000 τετραγωνικών μέτρων και εκθεσιακούς χώρους πάνω από 14 000 τετραγωνικά μέτρα, δεκαπλάσιους σε σχέση με το παλαιό μουσείο στο λόφο της Ακρόπολης, το νέο μουσείο προσφέρει όλες τις ανέσεις που αναμένει κανείς από ένα διεθνές μουσείο του 21ου αιώνα, όπως αίθουσα Τύπου, μόνιμες και προσωρινές εκθέσεις, κατάστημα, καφετέρια και εστιατόριο, πλήρης πρόσβαση αναπήρων και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για καθηγητές και μαθητές.

Ημερομηνία σύνταξης

17/08/2011