Ευρυζωνικότητα στις ορεινές περιοχές

Η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Κοζάνης εγκατέστησε ένα ασύρματο δίκτυο υψηλής ταχύτητας και βελτιωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής δημοκρατίας και ηλεκτρονικού επιχειρείν σε πολύ χαμηλό κόστος σε μια ορεινή κατά κύριο λόγο περιοχή.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Γενικό πλαίσιο

Η Δυτική Μακεδονία (με πληθυσμό 300.000 κατοίκων) καταλαμβάνει μια γεωγραφικά απομονωμένη περιοχή στο βορειοδυτικό τμήμα της Ελλάδας, συνορεύοντας με την Αλβανία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Εκτείνεται σε μια έκταση 9.451 χλμ², με το 82% της επιφανείας της να καλύπτεται από ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η περιφέρεια διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους, όπως ενέργεια, ορυκτά, μεταλλεύματα (λιγνίτη), δάση (καλύπτουν το 50% της συνολικής επιφανείας), βοσκότοπους και αρκετές μεγάλες λίμνες. Η Κοζάνη (με πληθυσμό 35.000 κατοίκων) είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας και του ομώνυμου Νομού.

Η ανάπτυξη των υποδομών αποτελεί βασικό στοιχείο που θα επιτρέψει στις υπάρχουσες εταιρείες να αναπτυχθούν και θα ενθαρρύνει νέες να εγκατασταθούν σε αυτήν την περιφέρεια. Ένα μεγάλο μειονέκτημα της περιφέρειας είναι η έλλειψη κατάλληλων υποδομών που συνδέουν τα παραγωγικά της κέντρα με άλλα παραγωγικά κέντρα της Ελλάδας και της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τις ευρυζωνικές υποδομές, η συνολική εικόνα μέχρι στιγμής ήταν μάλλον απογοητευτική. Έτσι, οι δήμοι, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της περιφέρειας βιώσαν τα αρνητικά αποτελέσματα του ψηφιακού και ευρυζωνικού χάσματος σε σχέση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς τους ομολόγους. Η ικανοποίηση της ζήτησης για ευρυζωνική πρόσβαση, με τη δικτύωση ακόμα και των πιο απομακρυσμένων πολιτών της περιφέρειας, ήταν η επιλογή για μια πρωτοποριακή ανάπτυξη.

Ένα από τα μεγαλύτερα ασύρματα δίκτυα της Ευρώπης

Με προϋπολογισμό μόλις 355.000 ευρώ (75% από το ΕΤΠΑ, 25% από εθνικά κονδύλια), η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) του Νομού Κοζάνης εγκατέστησε το δίκτυο «Σύζευξη», ένα ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο, το 2006.

Το έργο είχε στόχο να:

- Προσφέρει ευρυζωνική πρόσβαση στις απομονωμένες περιοχές,

- Υποστηρίξει τους δήμους στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών,

- Παρέχει δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες των αγροτικών περιοχών,

- Προσφέρει προηγμένη τεχνολογία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών,

- Υποστηρίξει τα αυτοματοποιημένα έργα που βασίζονται στην Τεχνολογία της Πληροφορίας,

- Αναπτύξει προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής υγείας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς,

- Ενθαρρύνει την καινοτομία και να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης,

- Ενισχύσει την επιχειρηματικότητα επιτρέποντας τη δημιουργία νέων εταιρειών που βασίζονται στην ασύρματη τεχνολογία,

- Εξοικειώσει τους πολίτες των αγροτικών περιοχών με την Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ),

- Αναπτύξει ένα τηλεφωνικό δίκτυο IP μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών.

Το δίκτυο «Σύζευξη» είναι ένα από τα ευρύτερα ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα στην Ευρώπη. Βασίζεται στις τεχνολογίες Wi-Fi και Wi-Max και καλύπτει ασύρματες ζεύξεις 472 χλμ. σε μια περιοχή 3.515 χλμ², κατά κύριο λόγω αγροτική και ορεινή. Το δίκτυο διαθέτει 72 ασύρματες συνδέσεις με μέγιστη ταχύτητα 108 Mbps σε απόσταση ως και 2 χιλιομέτρων. Οι ζεύξεις μεταδίδουν με επιτυχία βίντεο και δεδομένα Voice over IP σε περιοχές με υψηλό υψόμετρο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών (χιόνι, βροχή, ομίχλη, άνεμος), όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει ως και –28°C.

Το δίκτυο «Σύζευξη» επιτρέπει σύνδεση από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή με την Περιφέρεια Κοζάνης όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες. Το σύστημα διαχείρισης του δικτύου περιλαμβάνει καινοτόμες λειτουργίες, όπως η χρήση ενσωματωμένων δρομολογητών (router) layer 2-3 για την προώθηση δεδομένων, και έχει αποδειχθεί ότι είναι γρήγορο και ισχυρό.

Αποτελέσματα

Το δίκτυο «Σύζευξη» συνδέει με επιτυχία όλους τους δήμους της περιφέρειας Κοζάνης καθώς και τους 200 τοπικούς κρατικούς φορείς. Είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή ενός ευρέως φάσματος νέων και βελτιωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής δημοκρατίας και ηλεκτρονικού επιχειρείν (π.χ. ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονική ψηφοφορία στις δημοτικές εκλογές, αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών, αναζήτηση εργασίας, πρόληψη δασικών πυρκαγιών, ασύρματη διαχείριση στόλου κ.ά.).

Έτσι, το έργο συνεισέφερε στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για τις περιφέρειες που περιλαμβάνει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, την ισόρροπη και βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στις ΤΠΕ, την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και καινοτομίας.

Το δίκτυο «Σύζευξη» προσέφερε νέες ευκαιρίες ανταγωνισμού στις τοπικές ΜΜΕ. Η δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις τους επέτρεψε να ενισχύσουν τις θέσεις τους στην αγορά.

Ο τομέας δημοσίων υπηρεσιών είναι ένα πεδίο όπου το δίκτυο «Σύζευξη» προσφέρει άπειρες δυνατότητες. Αφενός, οι τοπικές αρχές μπορούν να παρέχουν πλήθος πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες τους, και αφετέρου, διατίθεται στους πολίτες αμφίδρομη επιγραμμική (online) επικοινωνία. Σε πολλές περιπτώσεις το πρόγραμμα βελτιώνει την ποιότητα της υπηρεσίας, ιδιαίτερα στις μικρές κοινότητες που βρίσκονται σε αγροτικές και απομονωμένες περιοχές. Επίσης, εξοικονομεί χρόνο και έξοδα μετακίνησης.

Το δίκτυο «Σύζευξη» επέτρεψε την παροχή των επονομαζόμενων υπηρεσιών υποστήριξης (back office) μέσω του Διαδικτύου, ανεξαρτήτως του πού βρίσκεται ο παροχέας των υπηρεσιών. Το κόστος επικοινωνίας έχει μειωθεί και το έργο έχει συμβάλει στην αύξηση των χρηστών Τεχνολογίας Πληροφοριών στην περιφέρεια.

Ημερομηνία σύνταξης

01/06/2007