Οι επεκτάσεις του Αθηναϊκού δικτύου μετρό θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα μειώσουν την ατμοσφαιρική μόλυνση

Τέσσερα έργα για την επέκταση και βελτίωση του συστήματος του Αθηναϊκού μετρό, τα οποία θα βοηθήσουν στην τόνωση της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, προωθήθηκαν ταχέως με τη βοήθεια ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Το έργο του Αττικού Μετρό έχει επεκτείνει δυο γραμμές μετρό και έχει κατασκευάσει 14 σταθμούς Το έργο του Αττικού Μετρό έχει επεκτείνει δυο γραμμές μετρό και έχει κατασκευάσει 14 σταθμούς

Από τη δεκαετία του 1990, περισσότερο από 4 δις EUR έχουν δαπανηθεί για το σύστημα ταχείας μεταφοράς Αττικό Μετρό, το οποίο εξυπηρετεί τις συνοικίες του κέντρου της Αθήνας και μέρος της ανατολικής Αττικής. Το σύστημα, το οποίο επί του παρόντος αποτελείται από τρεις συνδεόμενες γραμμές, έχει τις δύο τελευταίες δεκαετίες, βοηθήσει να αλλάξει ριζικά τις μεταφορές στην πόλη, μειώνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση, ελαττώνοντας τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μειώνοντας τους χρόνους ταξιδιού.

Αναμένεται ότι τα έργα για την επέκταση των γραμμών 2 και 3 θα βελτιώσουν περαιτέρω τους χρόνους ταξιδίου, θα βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και επίσης θα δημιουργήσουν απολύτως απαραίτητες θέσεις εργασίας σε μια περίοδο δραματικής οικονομικής συρρίκνωσης της Ελληνικής οικονομίας.

Συνολικά, οι βελτιώσεις θα οδηγήσουν στην κατασκευή 14 νέων σταθμών, εκ των οποίων οι τρεις ολοκληρώθηκαν και λειτούργησαν το 2009/10. Η γραμμή 3 του μετρό (η γραμμή του αεροδρομίου) θα επεκταθεί νοτιοδυτικά με την κατασκευή επτά νέων σταθμών μεταξύ του σημερινού δυτικού τερματικού σταθμού του Αιγάλεω και ενός νέου τερματικού σταθμού στον Πειραιά (που αναμένεται να αποπερατωθεί το 2017). Η επέκταση των 9 χλμ θα παρέχει σύνδεσμο ταχείας μεταφοράς μεταξύ του αεροδρομίου (που βρίσκεται ανατολικά της πόλης), του κέντρου της πόλης και του λιμένα του Πειραιά προς τα νοτιοδυτικά.

Η γραμμή 3 του μετρό έχει ήδη βελτιωθεί με την κατασκευή τριών νέων σταθμών (σταθμοί Χολαργού, Νομισματοκοπείου και Αγίας Παρασκευής) σε ένα προϋπάρχον τμήμα σιδηροδρομικής τροχιάς μεταξύ του κέντρου της πόλης και του αεροδρομίου.

Ενθαρρύνονται οι κάτοικοι να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στο σπίτι

Η γραμμή 2 θα επεκταθεί κατά 5,5 χλμ, από το σημερινό τερματικό σταθμό στον Άγιο Δημήτριο σε ένα νέο τερματικό σταθμό στο Ελληνικό (την τοποθεσία του παλαιού αεροδρομίου). Μεταξύ του Αγίου Δημητρίου και του Ελληνικού θα κατασκευαστούν τρεις νέοι σταθμοί και προγραμματίζεται να λειτουργήσουν το 2013. Άλλες βελτιώσεις στο δίκτυο των μεταφορών περιλαμβάνουν την κατασκευή κόμβων λεωφορείων/μετρό στο Χαϊδάρι, το Νομισματοκοπείο και τον Κεραμεικό.

Ο προϊστάμενος του τμήματος έρευνας και τεχνολογίας του Αθηναϊκού μετρό, Αλέξανδρος Δελούκας είπε ότι καθ’ όλη τη ζωή των έργων βελτίωσης, εκτιμάται ότι το νέο σύστημα μετρό θα έχει βοηθήσει στη δημιουργία 15 300 θέσεων εργασίας, καθώς και στην έμμεση δημιουργία απασχόλησης. Μακροπρόθεσμα, η άμεση απασχόληση θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων από 1 500 μόνιμες θέσεις εργασίας όταν λειτουργήσουν οι επεκτάσεις.

Ο κύριος Δελούκας πρόσθεσε ότι εκτιμάται πως η επέκταση του συστήματος μετρό θα οδηγήσει στη μείωση κατά 9 εκατομμύρια περίπου διαδρομές οχημάτων στην περιοχή της Αθήνας ετησίως. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα μια μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της τάξης των 18 εκατομμυρίων χιλιόγραμμων ετησίως.


Συνολική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση


Το έργο «Αττικό Μετρό – επεκτάσεις των γραμμών 2 και 3» (Attiko Metro - extensions to lines 2 and 3) διαθέτει συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ίσο με 1 511 000 000 EUR, εκ του οποίου η συμβολή του ταμείου συνοχής της ΕΕ θα ανέρχεται στα 742 500 000 EUR από το 2000 έως το 2015.


Ημερομηνία σύνταξης

01/03/2013