Μετατροπή δημοσίων κτιρίων σε εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας

Με τη συνεχή αύξηση του κόστους της ενέργειας, οι χώρες όλου του κόσμου στρέφονται προς την ανανεώσιμη ενέργεια για να λύσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Η Κύπρος, στο μεταξύ, στρέφεται προς τον ήλιο για να λύσει τις δικές της ενεργειακές ανάγκες.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Συνδυάζοντας ενέργεια και εκπαίδευση: Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στο γυμνάσιο Ομόδους. Συνδυάζοντας ενέργεια και εκπαίδευση: Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στο γυμνάσιο Ομόδους.

Με το προνόμιο να έχει για πάνω από 300 μέρες 75 % ηλιοφάνεια, η Κύπρος είναι εξαιρετικά κατάλληλη για να χαλιναγωγήσει την ηλιακή ενέργεια. Η νήσος ήδη κατέχει το ανεπίσημο «παγκόσμιο ρεκόρ» στην ηλιακή θέρμανση νερού καθώς σχεδόν κάθε σπιτικό έχει εγκαταστήσει ένα σύστημα, οι κρατικοί φορείς υπολογίζουν ότι πάνω από 750 000 m² ηλιακών συλλεκτών είναι εγκατεστημένα στο νησί. Η Κύπρος επέκτεινε πλέον την κάλυψη με φωτοβολταϊκά συστήματα σε δημόσια κτίρια, σχολεία και στρατόπεδα.


Χρησιμοποιώντας τα δημόσια κτίρια


Μέχρι σήμερα, ως αποτέλεσμα της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ, εγκαταστάθηκαν 65 φωτοβολταϊκά συστήματα με συνολική ισχύ 1 100 kW (kilowatts). Τα συστήματα εγκαταστάθηκαν στις ταράτσες έξι δημοσίων κτιρίων, 54 σχολείων και 5 στρατοπέδων και συμπεριλάμβαναν μεγάλο εύρος δυναμικού σε κιλοβάτ. Ειδικότερα εγκατέστησαν 19 συστήματα των 5 kW, 16 συστήματα 10 kW, 3 συστήματα 15 kW, 15 συστήματα 20 kW, 4 συστήματα 25 kW, 1 σύστημα των 30 kW, 1 σύστημα των 35 kW, 1 σύστημα 40 kW, 1 σύστημα των 45 kW, 3 συστήματα 50 kW και 1 σύστημα των 100 kW. Όλα αυτά συνδέθηκαν στο εθνικό δίκτυο το οποίο ακολούθως κατένειμε την ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη. 

Εκτός από την μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας του κάθε κτιρίου, χρησίμευσε επίσης στην αύξηση της επίγνωσης των μαθητών μέσω εκπαιδευτικού υλικού – ειδικότερα 50 εκπαιδευτικά πρότυπα φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία αγοράστηκαν για σχολεία.

Εναρμόνιση με την ΕΕ

Ως νήσος, η Κύπρος δεν συνδέεται με ένα μεγαλύτερο ηλεκτρικό δίκτυο και δεν μπορεί να προμηθευτεί ηλεκτρικό από γειτονική χώρα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να παράγει μόνη της όλη την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται. Ωστόσο με την υλοποίηση αυτού του έργου πλησιάζει περισσότερο να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα της ενέργειας, θέτοντας ως προτεραιότητα την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας. 

Σύμφωνα με αξιωματούχους, το έργο βοηθάει να επιτευχθεί μια βασική δέσμευση της Κύπρου στον τομέα της προτροπής προς τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο της ενίσχυσης της βιωσιμότητας. Το υψηλό κόστος των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχέση με πιο συμβατικές τεχνολογίες, σήμαινε ότι χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση το έργο δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί.


Συνολική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση


Το έργο «Φωτοβολταϊκά συστήματα σε δημόσια κτίρια, σχολεία και στρατόπεδα» διέθετε συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ίσο με 5 043 989 EUR, με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να ανέρχεται στα 3 134 474 EUR για την προγραμματική περίοδο 2007 έως 2013. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω της προτεραιότητας «Περιβαλλοντική και ενεργειακή υποδομή» του επιχειρησιακού προγράμματος «Βιωσιμότητα και Ανταγωνιστικότητα».


Ημερομηνία σύνταξης

22/04/2013