Τηλεπρομηθέας: μεταμορφώνοντας τις συνθήκες περίθαλψης για όσους νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας

Η προσφορά καλύτερης εκπαίδευσης μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) να αποφεύγουν λάθη στις θεραπείες, που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες. Ο Τηλεπρομηθέας ενώνει την τεχνολογία πληροφοριών με τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες που εργάζονται στις ΜΕΘ στην Ελλάδα (Κρήτη) και στην Κύπρο να παρακολουθούν σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω διαδικτύου και να βρίσκουν πληροφορίες με ένα πάτημα σε μια οθόνη.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Τηλεπρομηθέας: επαγγελματίες που εργάζονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας μπορούν να έχουν εύκολα πρόσβαση σε πληροφορίες, με τη χρήση οθόνης αφής σε σημεία πληροφόρησης. © Δρ Θεόδωρος Κυπριανού Τηλεπρομηθέας: επαγγελματίες που εργάζονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας μπορούν να έχουν εύκολα πρόσβαση σε πληροφορίες, με τη χρήση οθόνης αφής σε σημεία πληροφόρησης. © Δρ Θεόδωρος Κυπριανού

" Ο Τηλεπρομηθέας είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης που αναπτύχθηκε για επαγγελματίες υγείας, ασθενείς και τις οικογένειές τους. Ο Τηλεπρομηθέας παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα και ανταλλαγή πρακτικών σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ χρησιμοποιείται και για την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας με ειδικούς στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικά κέντρα στο εξωτερικό. "

Δρ Θεόδωρος Κυπριανού, Υπεύθυνος έργου

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε απαιτητικά επαγγελματικά περιβάλλοντα, όπως οι ΜΕΘ, πρέπει να περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων, πρακτικών δεξιοτήτων και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας πληροφοριών σε κλινική πρακτική υπό ακραίες και στρεσογόνες συνθήκες. 

Η πλατφόρμα του Τηλεπρομηθέα συνδυάζει ιδανικά τη γνώση, την τεχνολογία πληροφοριών και την υγειονομική περίθαλψη, δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να έχουν πρόσβαση σε σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω διαδικτύου και να βρίσκουν πληροφορίες εύκολα στις εγκαταστάσεις των ΜΕΘ, με τη χρήση της οθόνης αφής στα σημεία πληροφόρησης που βρίσκονται μέσα στο περιβάλλον εργασίας τους.

Το έργο επεκτάθηκε και πέρα των εγκαταστάσεων των ΜΕΘ, προσφέροντας σημαντικές πρακτικές πληροφορίες και εκπαίδευση στα μέλη των οικογενειών των ασθενών όσον αφορά την αρχική διαχείριση των συνθηκών που απειλούν την ανθρώπινη ζωή, καθώς και στα άτομα που φροντίζουν τους ασθενείς οι οποίοι μετά από νοσηλεία στις ΜΕΘ αντιμετωπίζουν κάποιου είδους αναπηρία. 

Με προσεχτική διαχείριση έργου, αναπτύχθηκε με τη συνεργασία Ελλήνων και Κυπρίων εταίρων, μια κοινή, ανοιχτή, ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ασθενών. Το πρώτο βήμα ήταν η καταγραφή κλινικών αλλά και τεχνολογικών αναγκών και η λήψη αποφάσεων σχετικά με τα εκπαιδευτικά μέσα που θα πρέπει να αναπτυχθούν.

Εκπαιδεύοντας επαγγελματίες

Το έργο είχε σκοπό να εμπλουτίσει το περιβάλλον εργασίας για τους επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με χρήσιμες και άμεσα διαθέσιμες αλλά και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες και γνώσεις, να προωθήσει την τηλεκπαίδευση και να ενημερώσει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, αναπτύχθηκε μια τεχνολογική υποδομή με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής και καινοτόμες μεθοδολογίες εκπαίδευσης.

Οι πιο σημαντικές υπηρεσίες του Τηλεπρομηθέα είναι:

  • ένας ιστότοπος για επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς και τις οικογένειές τους
  • ένα επαγγελματικό σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • διαχείριση και αναζήτηση εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού
  • σύστημα τηλεδιάσκεψης (εικονική αίθουσα διδασκαλίας)
  • εκπαιδευτικοί χώροι με τεχνολογία αιχμής για εκπαιδευτικά σημεία πληροφόρησης• ενσωματωμένοι διαδραστικοί υπολογιστές με εύκολο σύστημα πλοήγησης
  • εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή πολυμέσων κατά παραγγελία (αρχεία ήχου/βίντεο) 

Όταν η πλατφόρμα ήταν πλέον έτοιμη προσέφερε εκπαιδευτικά προγράμματα για όλα τα μέλη του προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το γεγονός ότι η πλατφόρμα έχει αναγνωριστεί από κορυφαίους επαγγελματίες υγείας ως ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφοριών αποτελεί σαφή ένδειξη ότι το νέο σύστημα επιτελεί σημαντικό έργο για τους επαγγελματίες υγείας και για τους ασθενείς τους, είπε ο Δρ Θεόδωρος Κυπριανού, συντονιστής του έργου. 

Περίπου 250 επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και 150 επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν συμμετάσχει σε αυτό το έργο. Πολλοί άλλοι ακόμα είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μέσω διαδικτύου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης σε ποσοτικό επίπεδο αλλά και σε ποιοτικό επίπεδο αναφορικά με το αποτέλεσμα της θεραπείας, δήλωσε ο Δρ Κυπριανού. 

Η βελτίωση που σημειώθηκε καταγράφηκε επίσης από ένα διεθνές έργο που χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο εστίαζε στον ποιοτικό έλεγχο και την εποπτεία της ασφάλειας των ασθενών. Η εκπαίδευση αφορά ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης, όπως γιατρούς, νοσοκόμες, φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγους και ψυχολόγους.

Ενημέρωση ασθενών και οικογενειών

Ένας από τους κύριους στόχους του έργου ήταν και η ενημέρωση και η εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους. Οι συγγενείς και οι φίλοι θλίβονται, όπως είναι φυσικό, όταν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο νοσηλεύεται στις ΜΕΘ. Η πλατφόρμα τους βοηθά παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τις δραστηριότητες της μονάδας, σχετικά με ιατρικούς όρους και ονόματα ιατρικών συσκευών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις συχνότερες παθήσεις που διαγιγνώσκονται στις ΜΕΘ.

Η ορθή ενημέρωση των ασθενών και των μελών των οικογενειών τους γεφυρώνει το επικοινωνιακό χάσμα μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των οικογενειών και έχει επίσης αποδειχθεί ότι εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο. Η ενημέρωση των ασθενών και των οικογενειών τους σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα βελτιώνει τη μετανοσοκομειακή φροντίδα, ειδικά κατά την κρίσιμη φάση της αποκατάστασης και της επανένταξης στην κοινότητα.

Συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η συνολική επένδυση για το έργο «Τηλεπρομηθέας - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας, Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους» είναι 650 985 ευρώ, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 520 788 ευρώ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος» για την περίοδο 2007-2013.

Ημερομηνία σύνταξης

07/07/2016

Βίντεο