Έργο αναζωογόνησης τονώνει το κέντρο της πόλης της Λεμεσού για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις

Η δεύτερη πόλη της Κύπρου, η Λεμεσός, έλαβε πνοή ζωής ως αποτέλεσμα ενός μείζονος έργου αστικής αναζωογόνησης το οποίο έχει ευπρεπίσει το ιστορικό κέντρο της πόλης.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Νέοι πεζόδρομοι κατέστησαν το κέντρο πόλης της Λεμεσού πιο ελκυστικό για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες Νέοι πεζόδρομοι κατέστησαν το κέντρο πόλης της Λεμεσού πιο ελκυστικό για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες

Με αυτό το έργο, οι δρόμοι, τα κτήρια, οι πλατείες και άλλοι δημόσιοι χώροι στο κέντρο της πόλης ξαναβρήκαν την παλιά τους αίγλη. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν πεζόδρομοι οι οποίοι βελτίωσαν την ελκυστικότητα, αλλά και την ποιότητα του αέρα, των εμπορικών και αστικών περιοχών.

Οι κατασκευαστικές εργασίες του έργου ξεκίνησαν το 2010 και περιλάμβαναν την τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου με νέα σχέδια σε δημόσιους χώρους, την εγκατάσταση νέου ελκυστικού οδικού εξοπλισμού καθώς και τη φύτευση εκατοντάδων δέντρων. Το έργο συμπεριλαμβάνει την υπόγεια κατασκευή νέων ηλεκτρικών, τηλεπικοινωνιακών και υδρευτικών συνδέσεων για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην περιοχή των 335 580 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει το έργο.

Μέχρι την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών το 2013, αναμένεται ότι η τονική οικονομία θα έχει λάβει μια σημαντική ώθηση από το αυξανόμενο πλήθος των επισκεπτών στο ανανεωμένο κέντρο της πόλης.

Σε μια χώρα όπου ο τουρισμός αποτελεί μια από τις βασικές βιομηχανίες, αυτό από μόνο του είναι σημαντικό επίτευγμα. Όμως δεν είναι μόνο οι τουρίστες, αλλά και οι κάτοικοι αυτοί που θα ωφεληθούν από το έργο αναζωογόνησης καθότι ένας από τους στόχους του έργου είναι ο επαναπροσδιορισμός του κέντρου της Λεμεσού ως το κέντρο των κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων για τους 90 000 κατοίκους του δήμου της Λεμεσού καθώς και για τους 187 000 κατοίκους της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής.

Δημιουργία θέσεων εργασίας και βελτίωση της κοινωνικής δομής της πόλης

Καθώς το κέντρο της πόλης θα γίνεται πιο ελκυστικό, ελπίζεται ότι οι πλατείες και άλλοι δημόσιοι χώροι θα γίνονται όλο και περισσότερο χώροι συνάθροισης για κοινωνικές δραστηριότητες. Με την αναπαλαίωση των ερειπωμένων κτηρίων και τη βελτίωση της κυκλοφοριακής διαχείρισης ελπίζεται επίσης ότι το έργο θα οδηγήσει περισσότερες οικογένειες να επιλέξουν να κατοικήσουν στο κέντρο της πόλης.

Η προϊσταμένη έργου Κοραλία Μασούρα είπε ότι με την προβολή της παραδοσιακής του αρχιτεκτονικής, το έργο βοήθησε να διατηρηθεί η πολιτιστική ταυτότητα του ιστορικού κέντρου της Λεμεσού. Το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής της πόλης έχουν βελτιωθεί και η εμπορευσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της πόλης έχουν ενισχυθεί. Κατά το 2012 πάνω από 50 νέες επιχειρήσεις – επί το πλείστον μαγαζιά, καφετέριες και εστιατόρια – έχουν αρχίσει να λειτουργούν στην περιοχή του έργου και δημιουργήθηκαν πάνω από 300 θέσεις εργασίας. Επιπροσθέτως, ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν σε περιοχές κοντά στο έργο και η αύξηση της επιχειρησιακής αυτοπεποίθησης έχει παροτρύνει πολλούς επιχειρηματίες να αποκαταστήσουν τα δικά τους κτήρια.

«Αν και υπάρχει οικονομική κρίση, το σημαντικό είναι ότι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις δεν έχουν κλείσει και υπάρχει μια συνεχής αύξηση ενδιαφέροντος για νέες επιχειρήσεις στην περιοχή», είπε η κυρία Μασούρα.


Συνολική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση


Το έργο «Ανάπλαση κέντρου πόλης Λεμεσού» διέθετε συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ίσο με 18 400 000 EUR, με τη συμβολή του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ να ανέρχεται στα 15 640 000 EUR μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος της Κύπρου «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» για την προγραμματική περίοδο από το 2007 έως το 2013.


Ημερομηνία σύνταξης

05/03/2013