Νέο εργοστάσιο ηλιακών συλλεκτών βοηθά την εταιρεία να ανταποκριθεί στην ταχεία ανάπτυξη του τομέα

Ένα νέο εργοστάσιο ηλιακών συλλεκτών κατασκευασμένο με την υποστήριξη της ΕΕ οδηγεί σε μεγάλες νέες παραγγελίες και περαιτέρω επένδυση σε γραμμή παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Η υποστήριξη του ΕΤΠΑ βοήθησε την Enfoton Solar Ltd να αναπτύξει την αυτοματοποιημένη της γραμμή παραγωγής για ηλιακούς συλλέκτες. Η υποστήριξη του ΕΤΠΑ βοήθησε την Enfoton Solar Ltd να αναπτύξει την αυτοματοποιημένη της γραμμή παραγωγής για ηλιακούς συλλέκτες.

Με ετήσια ανάπτυξη 30 τοις εκατό στον τομέα των ηλιακών συλλεκτών, η Enfoton Solar Ltd ήξερε ότι θα έπρεπε να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα προκειμένου να είναι ένας σημαντικός παίκτης στην αγορά.

Ταχεία ανάπτυξη

Η Enfoton Solar, που ιδρύθηκε το 2002, έχει ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή φωτοβολταϊκών πλαισίων (PV) για εξαγωγή. Επίσης, καθώς είναι η μοναδική εταιρεία παραγωγής πλαισίων PV, δραστηριοποιείται και στην τοπική αγορά, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Έχοντας ταχεία ανάπτυξη από την αρχή, η εταιρεία υπερέβη τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ανάπτυξης του 30 % ετησίως για το συγκεκριμένο τομέα έχοντας κατασκευάσει το πρώτο της πολυκρυσταλλικό ηλιακό στοιχείο το 2003.

Αυτό το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο ήταν μέρος μιας σημαντικής επένδυσης για την οικοδόμηση ενός εργοστασίου κατασκευής τελευταίας τεχνολογίας αλλά και ως έδρα της εταιρείας. Εισήγαγε προηγμένη τεχνολογία και κατασκευαστικό εξοπλισμό, καθώς και εγκαταστάσεις για αποθήκευση, διαχείριση υλικών και γραφεία.

Στην Enfoton Solar Ltd, της οποίας η επιτυχία ξεπέρασε τα όρια της Κύπρου, απονεμήθηκε το ευρωπαϊκό βραβείο αριστείας 2008 στην κατηγορία «Καλύτερος ευρωπαίος εξαγωγέας για εξαγωγές κατά κεφαλήν».

Κύριος εξαγωγέας

Η αποπεράτωση του νέου εργοστασίου το 2009 επέτρεψε στην εταιρεία να αυξήσει την ετήσια παραγωγική της ικανότητα από 1 MW το 2003 σε 60 MW (ισοδύναμο με την παραγωγή 300 000 πλαισίων PV). Επίσης δημιουργήθηκαν 34 νέες θέσεις εργασίας.

Αυτή η μεγάλη ώθηση στην παραγωγική ικανότητα οδήγησε σε αυξημένες διεθνείς παραγγελίες, που επέτρεψε την εταιρεία να βελτιώσει περαιτέρω την εγκατάσταση: μέχρι το Μάϊο 2010, είχε προσθέσει περισσότερες γραμμές παραγωγής και είχε αυξήσει την κατασκευαστική ικανότητα σε 110 MW, ή 480 000 στοιχεία PV. Σήμερα η εγκατάσταση έχει μια από τις πιο αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής ηλιακών συλλεκτών στον κόσμο.

Το 2010, η εταιρεία εξήγαγε 52 MW φωτοβολταϊκών πλαισίων και είχε κύκλο εργασιών 85 εκατομμυρίων EUR, αυξημένος κατά 44 % από το 2009. Παρήγαγε 228 000 ηλιακούς συλλέκτες, έναντι 131 000 το 2009. Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος αυτών – 98 % - προοριζόταν για εξαγωγή, κυρίως σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η απόδοση της εταιρείας αντιπροσώπευε το 15 % των συνολικών εξαγωγών της Κύπρου για το 2010.

«Μολονότι η επιχορήγηση αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό της συνολικής επένδυσης, εντούτοις ήταν πολύ σημαντικό να υποστηριχτεί αυτό το έργο εξαγωγικού προσανατολισμού», λέει ο Κωνσταντίνος Πυρκέττης του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου. «Η ηλιακή τεχνολογία δεν έχει μόνο πολλά υποσχόμενο μέλλον διεθνώς, αλλά η επένδυση στην Enfoton βοηθάει την Κύπρο, μια νήσο με άφθονο ηλιακό ενεργειακό δυναμικό που όμως βασίζεται έντονα στις εισαγωγές, να βελτιώσει το εμπορικό της ισοζύγιο».

Συνολική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συμβολή του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης για το έργο «Technological upgrade of a photovoltaic manufacturing plant» (Τεχνολογική αναβάθμιση εγκαταστάσεων κατασκευής φωτοβολταϊκών εφαρμογών) ανήλθε σε 340 000 EUR μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος της Κύπρου «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Η συνολική επένδυση των εγκαταστάσεων υπολογίζεται σε περίπου 12 εκατομμύρια EUR.

Ημερομηνία σύνταξης

30/07/2013