Νέο ερευνητικό κέντρο για βελτιωμένη διάγνωση καρκίνου

Το Κέντρο Μελέτης Αιματολογικών Κακοηθειών στοχεύει στη διάγνωση καρκίνων του αίματος, του μυελού των οστών και των λεμφαδένων, καθώς και στην προώθηση της εκπαίδευσης και έρευνας.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Ένας από τους στόχους του Κέντρου ήταν να συγκεντρώσει μια πολυτομεακή ομάδα επιστημόνων που θα εναρμονίσουν την εξειδίκευσή τους για την υλοποίηση των στόχων του Κέντρου. Από αριστερά: Δρ Κατερίνα Νικολάου (μοριακή βιολόγος καρκίνου), Δρ Λάουρα Κούμας Λιόλιου (ανοσολόγος), Δρ Παύλος Κωστέας (συντονιστής έργου, γενετιστής), Δρ Βίκη Νικολαΐδου (κυτταρική βιολόγος), Δρ Κατερίνα Μπαρπούτη (κλινική αιματολόγος), Μαρία Κλεώπα (βιολόγος), Μενέλαος Μανωλούκος (μοριακός βιολόγος), Άντρη Μητσίδου (βιολόγος), Δρ Jason Chi (μοριακός βιολόγος). Ένας από τους στόχους του Κέντρου ήταν να συγκεντρώσει μια πολυτομεακή ομάδα επιστημόνων που θα εναρμονίσουν την εξειδίκευσή τους για την υλοποίηση των στόχων του Κέντρου. Από αριστερά: Δρ Κατερίνα Νικολάου (μοριακή βιολόγος καρκίνου), Δρ Λάουρα Κούμας Λιόλιου (ανοσολόγος), Δρ Παύλος Κωστέας (συντονιστής έργου, γενετιστής), Δρ Βίκη Νικολαΐδου (κυτταρική βιολόγος), Δρ Κατερίνα Μπαρπούτη (κλινική αιματολόγος), Μαρία Κλεώπα (βιολόγος), Μενέλαος Μανωλούκος (μοριακός βιολόγος), Άντρη Μητσίδου (βιολόγος), Δρ Jason Chi (μοριακός βιολόγος).

Οι καρκινοπαθείς και ιατροί είναι οι πρώτοι που θα ωφεληθούν από τα βελτιωμένα διαγνωστικά εργαλεία και τη στοχευμένη έρευνα ενός νέου κέντρου ειδικευμένου σε αιματολογικές κακοήθειες.

Η μεγαλύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στους νέους

Με τη λευχαιμία να προκαλεί τους περισσότερους θανάτους από κάθε άλλο είδος καρκίνου σε παιδιά και νέους κάτω των 20 ετών, υπήρχε επιτακτική ανάγκη στην Κύπρο για ένα κέντρο ικανό να προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία στη διάγνωση αιματολογικών κακοηθειών, συμπεριλαμβάνοντας τη λευχαιμία, το λέμφωμα και το μυέλωμα.

Το νέο Κέντρο Μελέτης Αιματολογικών Κακοηθειών (ΚΕΜΑΚ) αποκρίνεται σε αυτή ακριβώς την ανάγκη, και ταυτόχρονα παρέχει μια πλατφόρμα για έρευνα και επιστημονική πρόοδο στον τομέα της αιματο-ογκολογίας.

Η μητρική οργάνωση του Κέντρου είναι το μη-κερδοσκοπικό Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, ιδρυτής του Κυπριακού Αρχείου Δοτών Μυελού των Οστών το οποίο έχει περισσότερους από 100 000 εγγεγραμμένους εθελοντές δότες, ένα προηγμένο εργαστήριο ανοσογενετικής και ένα εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας, το οποίο διενεργεί μοριακή έρευνα αιματολογικών κακοηθειών.

Εργαστηριακή υποστήριξη ασθενών

Το ΚΕΜΑΚ στοχεύει να παρέχει εκτενή εργαστηριακή υποστήριξη σε ασθενείς που υποφέρουν από αιματολογικές κακοήθειες. Επίσης λειτουργεί και ως κόμβος έρευνας και εξειδίκευσης στην αιματο-ογκολογία, συνεργαζόμενο με παγκοσμίως πρωτοπόρα ιδρύματα για να προσφέρει τεχνικές τελευταίας τεχνολογίας για να βελτιώσει τη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση της πορείας της ασθενείας στους ασθενείς.

Το Κέντρο στοχεύει επίσης στη δημιουργία του πρώτου εθνικού αρχείου αιματολογικών κακοηθειών, συλλέγοντας κλινικές και διαγνωστικές πληροφορίες με συστηματικό τρόπο ώστε να χρησιμοποιηθεί ως ανοιχτής πρόσβασης επιστημονικός πόρος και εργαλείο έρευνας.

«Ο ρυθμός της προόδου στη βιοϊατρική τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε συναρπαστικός», λέει ο γενετιστής Δρ Παύλος Κωστέας, ο οποίος συντόνιζε το έργο διαμόρφωσης του ΚΕΜΑΚ. «Ένας απέραντος όγκος επιστημονικής εργασίας στον τομέα της αιματο-ογκολογίας έχει προάγει την αντίληψή μας για τη μοριακή παθογένεια των αιματολογικών κακοηθειών και έχει επεκτείνει την ικανότητά μας να προβαίνουμε σε διάγνωση, να κατατάσσουμε και να υποβάλλουμε σε θεραπεία αυτές τις ανωμαλίες».

Νέες ευκαιρίες για βιοϊατρικούς επιστήμονες

Κεντρικός στόχος του νέου ιδρύματος θα είναι η πρόσληψη, κατάρτιση και καθοδήγηση νέων επιστημόνων και φοιτητών. Η Κύπρος προσφέρει λίγες ευκαιρίες σε βιοϊατρικούς επιστήμονες εξαιτίας της έλλειψης υποδομής για ερευνητική πρόοδο, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύχρονη «διαρροή επιστημονικού προσωπικού» προς άλλες χώρες της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής.

Αναμένεται ότι το ΚΕΜΑΚ θα συμβάλλει στη δημιουργία κρίσιμης μάζας επιστημονικής δραστηριότητας για να ανακόψει αυτή τη φυγή. Θα φιλοξενεί μεταδιδακτορικούς ασκούμενους και μεταπτυχιακούς φοιτητές και θα θεσπίσει ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό.  Αυτό θα δημιουργήσει ένα ισχυρό έναυσμα για την υλοποίηση έρευνας προηγμένης τεχνολογίας και θα ενισχύσει την εικόνα της Κύπρου στον τομέα της βιοϊατρικής.


Συνολική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική δαπάνη του έργου «Το Κέντρο Μελέτης Αιματολογικών Κακοηθειών (ΚΕΜΑΚ)» ανήλθε σε 1 999 978, EUR, με τη συμβολή του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανέρχεται στα 1 299 985 EUR (65 %) μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος της Κύπρου «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» για την προγραμματική περίοδο από το 2007


Ημερομηνία σύνταξης

30/07/2013