Νέες ιδέες για ανάπτυξη μέσω της υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας

Για να ευημερήσουν οι οικονομίες, είναι ζωτική η μόχλευση όλων των κοινωνικών τομέων για να παραχθεί η ευημερία και μερικές φορές η πιο παραγωγική προώθηση των οικονομιών προέρχεται από τους νέους που φέρνουν νέες πρωτότυπες ιδέες στην οικονομία.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί σημαντικό οικονομικό πολλαπλασιαστή σε οποιαδήποτε οικονομία. Μια μοναδική ιδέα μπορεί να δημιουργήσει άπειρες θέσεις εργασίας και έσοδα σε μια χώρα. Ωστόσο, μια ιδέα μόνη της δεν φτάνει, χρειάζεται φροντίδα και στήριξη για να αποφέρει καρπούς

Καλλιεργώντας την επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα Grant Scheme for Youth Entrepreneurship (Σχέδιο ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας) στόχευε ειδικά νέους μεταξύ 20 και 39 ετών οι οποίοι επιθυμούσαν να δραστηριοποιηθούν επιχειρησιακά σε διάφορους οικονομικούς τομείς που περιλάμβαναν βιομηχανικές κατασκευές, ηλεκτρονικό εμπόριο, υπηρεσίες και άλλα, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση, τα ταλέντα και άλλες εξειδικευμένες δεξιότητες.

«Το πρόγραμμα έδωσε σε αυτούς τους νέους επιχειρηματίες μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή και επιτυχημένη επιχείρηση στους τομείς των βιομηχανικών κατασκευών, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού. Νέοι από όλα τα κοινωνικά στρώματα ήταν επιλέξιμα να κάνουν αίτηση, ειδικά εκείνοι που ήταν άνεργοι, υπάλληλοι ή μη επιχειρηματίες στο διάστημα των τελευταίων έξι μηνών πριν την αίτηση», είπε ο κ. Χρήστος Φωτιάδης, προϊστάμενος στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

«Από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα δημιούργησε αρκετές μικρές επιχειρήσεις, μείωσε την ανεργία των νέων, δημιούργησε πολλές νέες θέσεις εργασίας και επίσης στήριξε την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας», πρόσθεσε.

Από το 2007 μέχρι το 2013 έγιναν τρεις προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων. Μόνο στις δύο πρώτες προσκλήσεις ελήφθησαν συνολικά 468 αιτήσεις και 266 υποψήφιοι υπήρξαν επιτυχόντες. Σαν αποτέλεσμα δημιουργήθηκαν 500 νέες θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς από ιατρική συμβούλευση, νομικές, μηχανικές και οικονομικές υπηρεσίες, βιομηχανικές κατασκευές, τουρισμό, κέντρα καλλωπισμού και κομμωτήρια, κ.λπ.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ήταν επιλέξιμοι να λάβουν μια επιχορήγηση που θα κάλυπτε μέχρι και 50 % των επιλέξιμων εξόδων. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος για δραστηριότητες στον τομέα των βιομηχανικών κατασκευών ήταν 140 000 EUR και για τους άλλους τομείς 100 000 EUR. Οι επιλέξιμες δαπάνες κάλυπταν επιχειρηματικές δραστηριότητες σχετικές με εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμό και επίσης εξοπλισμό, υπηρεσίες διαμόρφωσης κήπων, κατάρτιση και προώθηση.

Προώθηση νέων τεχνολογιών

«Ειδική έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον περιβαλλοντικό τομέα και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη δημιουργία δυναμικών και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων,» είπε ο κ. Φωτιάδης.

Συνολική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Το έργο «Grant Scheme for Youth Entrepreneurship» διαθέτει συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ίσο με 11 100 000 EUR με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να ανέρχεται στα 9 400 000 EUR για την προγραμματική περίοδο από το 2007 έως το 2013. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω της προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» του επιχειρησιακού προγράμματος «Στήριξη για τις ΜΜΕ».

Ημερομηνία σύνταξης

22/04/2013