Το i4WALKer βελτιώνει την τουριστική υποδομή και τις υπηρεσίες στα μονοπάτια πεζοπορίας, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4

Το έργο i4WALKer έχει δημιουργήσει και αναβαθμίσει μονοπάτια πεζοπορίας σε τομείς περιβαλλοντικής και πολιτιστικής σημασίας στα νησιά Χίο, Κρήτη και Κύπρο, προκειμένου να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον και να στηρίξει τον τουρισμό με την προώθηση των πολιτιστικών μνημείων. Η διασυνοριακή εδαφική συνεργασία στο πλαίσιο του έργου έχει ενισχύσει την τουριστική υποδομή και τις υπηρεσίες και εκπονούνται μελέτες σχετικά με την δημιουργία νέων δικτύων μονοπατιών.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Σημείο πληροφόρησης σε ένα αναβαθμισμένο πεζοπορικό μονοπάτι © i4WALKer Σημείο πληροφόρησης σε ένα αναβαθμισμένο πεζοπορικό μονοπάτι © i4WALKer

" Το έργο έχει το δυναμικό να παρέχει πολλαπλά οφέλη για την περιοχή. Οι διαδρομές μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την τοπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Μπορούν να βοηθήσουν να μετατραπεί ο μονοήμερος τουρισμός σε πολυήμερη διαμονή και να προσελκύσει νέες κατηγορίες τουριστών, ενώ θα ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων. "

Ρούλα Παπαδοπούλου, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Περιφέρεια Κρήτης

Οι εταίροι δημιούργησαν εργαλεία για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της οργάνωσης των περιπατητικών διαδρομών, συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών και τεχνικών προδιαγραφών για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και σήμανση των νέων μονοπατιών, τις αναβαθμίσεις σε μονοπάτια καθώς και τη διαχείριση των μονοπατιών στα κρατικά δάση. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία και τη σήμανση πέντε νέων δικτύων, στην περιοχή του Λασιθίου στην Κρήτη, στη Χίο, καθώς και στην Κύπρο, στη χερσόνησο του Ακάμα, στην οροσειρά του Τροόδους και στο Ακρωτήρι Κάβο Γκρέκο.

Το i4WALKer, επίσης, βοήθησε να αποκαταστήσει τις διαδρομές μεταξύ των μοναστηριών Άγιοι Πατέρες και Νέα Μονή, των Αρμολίων και του κάστρου Απολίχνων, καθώς και της Φα και του Λιθίου στη Χίο μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2012. Αυτόματοι αισθητήρες είχαν εγκατασταθεί για την καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών στα νέα και αποκατεστημένα μονοπάτια και τέθηκαν σε εφαρμογή συστήματα για την αξιολόγηση των μονοπατιών και την ικανοποίηση των επισκεπτών.

Κατάρτιση για εργασία ως οδηγοί

Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια και δημοσιεύτηκαν κατευθυντήριες γραμμές για τον τοπικό πληθυσμό με σκοπό την κατάρτισή τους για να εργαστούν ως οδηγοί στα ορεινά και δασικά μονοπάτια. Οι δραστηριότητες προώθησης και διάδοσης περιλάμβαναν παραγωγή πάνω από 10 000 φυλλάδια και τουριστικούς χάρτες, καθώς και τους συνήθεις τουριστικούς οδηγούς και φυλλάδια, και τη χρήση διαφημιστικών μέσων βασισμένων στις ΤΠΕ.

Το έργο έχει συμβάλει στην υπέρβαση των ελλείψεων στον τομέα των υπηρεσιών και των τεχνολογικών υποδομών. Με την προστασία και την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής και παρέχοντας ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στα μονοπάτια, έχει προωθήσει την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και τη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας στην περιοχή. Αυτό θα αυξήσει τον αριθμό των επισκεπτών και να παρατείνει την τουριστική περίοδο, καθιστώντας τον τουρισμό στις περιοχές-στόχους πιο ανταγωνιστικό, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής των κατοίκων.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «I4Walker» είναι 581 949 EUR εκ των οποίων η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 465 559 EUR από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ελλάδα - Κύπρος» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.


Ημερομηνία σύνταξης

13/10/2015