Ένα ιστορικό κτήριο εκσυγχρονίζεται

Αφού είχε περιέλθει σε στάδιο μαρασμού, μια γειτονιά στο ανατολικό τμήμα της Λευκωσίας βιώνει τη μεταμόρφωσή της, στο πλαίσιο μιας σειράς έργων σχεδιασμένων για την αναζωογόνηση της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Το έργο περιλάμβανε την αποκατάσταση του εγκαταλελειμμένου ιστορικού κτηρίου του Παλιού Γηροκομείου, μετατρέποντάς το σε ένα σύγχρονο κέντρο, όπου οι ντόπιοι, ιδίως οι ηλικιωμένοι και οι μετανάστες, μπορούν να απολαμβάνουν κοινωνικές υπηρεσίες και πολιτιστικές δραστηριότητες.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Εγκαταλελειμμένο κτίριο μετατρέπεται σε πόλο κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στη Λευκωσία Εγκαταλελειμμένο κτίριο μετατρέπεται σε πόλο κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στη Λευκωσία

«Το έργο αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα για το τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αξιοποίησης της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ και των κονδυλίων που διατίθενται για ισορροπημένη, βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Αποτελεί επίσης τον καρπό της στοχευμένης συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.»
Απόσπασμα από ομιλία της κας Ελένης Μαύρου, δημάρχου Λευκωσίας

Το έργο, που ολοκληρώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2008, πέτυχε να ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής ομορφιάς του αρχικού κτηρίου και την προσθήκη νέων στοιχείων, ιδιαίτερα στο εσωτερικό. Συνολικά έγιναν μετατροπές σε περίπου 3 000 τ.μ. κτηρίων και υπαίθριων χώρων.

Τόνωση σε παρηκμασμένες περιοχές

Με τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ, το τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, σε συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας, κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα κέντρο όχι μόνο για την τοπική κοινότητα, αλλά και για τους ηλικιωμένους της ευρύτερης περιοχής εντός των τειχών της πόλης της Λευκωσίας. Ο Δήμος αναγνώρισε την ανάγκη αναζωογόνησης των παραδοσιακών συνοικιών που γειτονεύουν με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, συνεισφέροντας στην αναγέννηση των ανατολικών τμημάτων της πόλης.

Διατηρώντας την παλιά γοητεία

Το έργο περιλάμβανε την αποκατάσταση του υπάρχοντος κτηριακού συγκροτήματος, με μέριμνα για τις ελάχιστες δυνατές προσθήκες και αλλαγές. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές χρηστής πρακτικής και τους σχετικούς με την αρχιτεκτονική κληρονομιά χάρτες. Εντούτοις, δεδομένης της ποικιλίας των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται μελλοντικά για το πολυδύναμο κτήριο, ο Δήμος πραγματοποίησε και κάποιο επανασχεδιασμό του εσωτερικού του. Στο πλαίσιο των έργων προστέθηκαν βοηθητικά κτήρια και ο περιβάλλων χώρος διαμορφώθηκε εκ νέου για διαφορετικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Ένας πόλος για όλες τις γενεές

Το κεντρικό κτήριο σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί τις διάφορες δραστηριότητες του Κέντρου. Το βόρειο τμήμα στεγάζει τις διοικητικές υπηρεσίες, το μεσαίο, το οποίο είναι και το παλαιότερο, φιλοξενεί τις πολιτιστικές δραστηριότητες και το νότιο χρησιμοποιείται για κοινωνικά προγράμματα για ηλικιωμένους, μετανάστες και παιδιά, για τα οποία διατίθενται διαφορετικοί χώροι και αίθουσες, ανάλογα με την εκάστοτε ομάδα. Συνολικά, το έργο κάλυψε οικοδομήσιμο χώρο 780 τ.μ. και υπαίθριους χώρους 2 150 τ.μ.

Ημερομηνία σύνταξης

17/12/2009