Δημιουργία σύγχρονου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων σε μια σφύζουσα γεωργική και τουριστική γωνιά της Ευρώπης

Τα νέα έργα αποχέτευσης στην νοτιοανατολική Κύπρο στοχεύουν στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης για μόλις πάνω από το πέντε τοις εκατό του πληθυσμού της Κύπρου.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Ευρωπαϊκά κονδύλια συμβάλλουν στη δημιουργία αποχετευτικών εγκαταστάσεων τελευταίας τεχνολογίας σε μια περιοχή της Ευρώπης όπου επί του παρόντος δεν υπάρχει σύγχρονο αποχετευτικό σύστημα. Μέχρι την αποπεράτωση του έργου «Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων», κάθε ιδιοκτήτης σπιτιού στην περιοχή Κοκκινοχωρίων είναι υπεύθυνος για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της δικής του σηπτικής δεξαμενής και του απορροφητικού βόθρου.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου συστήματος για τη συλλογή, μεταφορά και κεντρική επεξεργασία των αστικών λυμάτων του «Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων». Θα εγκατασταθούν 11 νέα αντλιοστάσια λυμάτων, καθώς και νέα συστήματα μεταφοράς και κοινών σταθμών για τη σύνδεση των τοπικών κοινοτήτων.

Το έργο θα δημιουργήσει 432 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και 13 επιπλέον μακροπρόθεσμες θέσεις εργασίας μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Φέρνοντας το καλύτερο δυνατόν σε μια πολύτιμη περιοχή

«Κοκκινοχώρια» είναι η Κυπριακή ονομασία μιας ομάδας χωριών στη νοτιοανατολική Κύπρο, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στην ενδοχώρα των κύριων παραθαλάσσιων θέρετρων. Η ονομασία σημαίνει Χωριά με Κόκκινο Χώμα, και προέρχεται από το κόκκινο χώμα που χαρακτηρίζει την περιοχή. Αυτό το ιδιαίτερο χώμα δίνει στην περιοχή το φημισμένο της προϊόν: μία ιδιαίτερα γευστική πατάτα γνωστή ως κολοκάσι. Οι ντόπιοι αγρότες που φροντίζουν αυτή την καλλιέργεια αποτελούν συχνό θέαμα στα Κοκκινοχώρια.

Ωστόσο, η φημισμένη αγροτική παραγωγή δεν είναι ο μοναδικός λόγος που είναι ζωτικής σημασίας το νερό υψηλής ποιότητας και η επεξεργασία των λυμάτων για τα Κοκκινοχώρια. Τα ίδια τα Χωριά με Κόκκινο Χώμα αποτελούν τουριστικό πόλο έλξης των οποίων η ομορφιά και ποικιλία ανταγωνίζονται τις κυπριακές παραλίες ως περιοχή επίσκεψης για διακοπές. Υπάρχουν αρχαίες βυζαντινές εκκλησίες διάσπαρτες σε όλη την περιοχή. Σε άλλα σημεία, βρίσκονται εκκλησίες του 13ου με 16ου αιώνα που έχουν παλιές τοιχογραφίες ή χαρακτηριστικό τρούλο. Αφήνοντας τον πλούσιο θρησκευτικό κόσμο της περιοχής, οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφτούν ένα μουσείο τοπικής λαϊκής τέχνης, ή να παρακολουθήσουν τους ψαράδες καθώς μπαλώνουν τα δίχτυα τους στο χέρι. Η περιοχή είναι επίσης πολύ γνωστή για τις καλές ποδηλατικές διαδρομές και τις τοποθεσίες για την παρατήρηση άγριων πουλιών.

Καλή πράσινη πρακτική

Το νέο έργο αποχέτευσης υλοποιείται σε ευθυγράμμιση με αυστηρούς περιβαλλοντικούς νόμους της ΕΕ, ιδίως την Οδηγία για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία διασφαλίζει ότι τα έργα δεν προκαλούν αδικαιολόγητη καταστροφή στο περιβάλλον. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθυστέρησε την τελική έγκριση των κονδυλίων μέχρι να λάβει όλες τις απαραίτητες αποδείξεις για τα μέτρα προφύλαξης του περιβάλλοντος από τις Κυπριακές αρχές.


Συνολική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση


Το έργο «Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων» διαθέτει συνολικό επιλέξιμο κόστος ίσο με 95 000 000 EUR, με τη συμβολή του ταμείου συνοχής της ΕΕ να ανέρχεται στα 64 866 475 EUR κατά την περίοδο 2007-2013. Επιπρόσθετα σε αυτό έχει γίνει εθνική συμβολή 19 748 813 EUR. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω της προτεραιότητας «Βασικές υποδομές στον τομέα περιβάλλοντος και ενέργειας» του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές και Περιβάλλον»


Ημερομηνία σύνταξης

18/02/2013