Το πρόγραμμα Roma Alert βοηθά τους Ρομά να έχουν πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες

Το πρόγραμμα Roma Alert βοηθά τους Ρομά στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα να χρησιμοποιούν τα δημόσια συστήματα υγείας και τους καταρτίζει σε θέματα υγείας, υγιεινής και τις διαδικασίες του συστήματος υγείας. Αυτό θα συμβάλει να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα της ζωής τους, να μειώσει την παιδική θνησιμότητα και να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Μια μελέτη ανάλυσης διερεύνησε τις συνθήκες σε τέσσερις οικισμούς και κατέγραψε προβλήματα και ανάγκες. Διεξήχθη μια επιδημιολογική έρευνα με τη συλλογή δεδομένων, τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τις τοπικές αρχές για τη χάραξη πολιτικής. Με βάση αυτήν, αναπτύχθηκε ένα σχέδιο δράσης με τη θέσπιση μέτρων υγιεινής και υγείας που απαιτούνται μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Στη συνέχεια, μπήκε σε εφαρμογή ένα πιλοτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει κατάρτιση, προληπτικούς ελέγχους και εμβολιασμούς. Η κατάρτιση κάλυπτε προσωπική υγιεινή, διατροφή, μητρότητα, θηλασμό, φροντίδα παιδιών, οικογενειακό προγραμματισμό, καρκίνο και πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίας. Ομάδες γιατρών, κοινωνικών λειτουργών και εκπαιδευτικών πέρασαν 150 ώρες διεξάγοντας κατάρτιση και διανομή υποστηρικτικού υλικού, όπως ενημερωτικά φυλλάδια, έναν οδηγό υγείας και ένα DVD, στους τέσσερις οικισμούς.

Εξετάσεις και εμβολιασμοί

Στο Δροσερό, 150 γυναίκες και παιδιά εξετάστηκαν και περίπου 100 παιδιά εμβολιάστηκαν, με επαναληπτικούς εμβολιασμούς όπου χρειαζόταν και δημιουργήθηκαν ιατρικά αρχεία που διατηρούνται στο νοσοκομείο. Γύρω στους 100 άνδρες και περισσότερες από 300 γυναίκες και τα παιδιά τους παρακολούθησαν συζητήσεις σχετικά με τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες και τον εθισμό.

Περίπου 21 γυναίκες και 40 παιδιά από την Αγία Σοφία υποβλήθηκαν σε νοσοκομειακές εξετάσεις, με τα παιδιά να εμβολιάζονται και τα στοιχεία τους να τηρούνται σε αρχεία, ενώ 92 γυναίκες και έφηβες και 81 άνδρες και έφηβοι παρακολούθησαν ημερίδες ενημέρωσης για τις λοιμώξεις, τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες και τον εθισμό. Επίσης πραγματοποιήθηκε μια ανοιχτή συζήτηση και διανεμήθηκαν 200 πακέτα τροφίμων.

Στο Izgrev, το Vulcan και το Marinovo, 80 άτομα εμβολιάστηκαν κατά της ηπατίτιδας Α και Β, 50 γυναίκες και 50 παιδιά υποβλήθηκαν σε προληπτικές εξετάσεις και πάνω από 100 άτομα καταρτίστηκαν σε θέματα υγείας.

Οι νοσοκομειακές επισκέψεις και οι προληπτικές εξετάσεις συνέβαλαν στην διάγνωση και θεραπεία προβλημάτων που δεν είχαν διαγνωστεί, ενώ ο ιστότοπος του προγράμματος έχει γίνει αποθετήριο γνώσης για θέματα υγείας των Ρομά. Το πρόγραμμα έχει στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας, καθώς και μεταξύ τοπικών αρχών και εθνικών συστημάτων υγείας και έχει εδραιώσει ένα δίκτυο για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με θέματα υγείας των Ρομά και την αντιμετώπιση του αποκλεισμού.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Roma Alert!» είναι 1 098 945 EUR, με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να ανέρχεται στα 934 103 EUR από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία» για την προγραμματική περίοδο 2007 έως 2013.

Ημερομηνία σύνταξης

26/10/2015