Mild Home (Ήπια κατοικία): Κατασκευή οικονομικά προσιτών και ενεργειακά αποδοτικών σπιτιών και χωριών

Εταίροι από επτά χώρες έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να αναπτύξουν λειτουργικά σχέδια για ενεργειακά αποδοτικά σπίτια, καθώς και μια μορφή οικο-κοινότητας που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες οικογενειών μέσου και χαμηλού εισοδήματος. Το έργο Mild Home απαιτούσε επίσης τη χρήση τοπικών υλικών και προμηθευτών.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Οι εταίροι του έργου έχουν αναπτύξει σχέδια για ενεργειακά αποδοτικά σπίτια και ένα οικολογικό χωριό.  © Unioncamere del Veneto Οι εταίροι του έργου έχουν αναπτύξει σχέδια για ενεργειακά αποδοτικά σπίτια και ένα οικολογικό χωριό. © Unioncamere del Veneto

" Συνεργαστήκαμε με τους ομότιμούς μας από τη νοτιοανατολική Ευρώπη για να αναπτύξουμε ένα καινοτόμο μοντέλο για προσιτά, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια κατοικιών. Τα αποτελέσματα του έργου ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας και μας έδωσαν μια πολύτιμη διακρατική προοπτική. Μας επέτρεψε να συμπεριλάβουμε τον ιδιωτικό τομέα στην υλοποίηση τεσσάρων σπιτιών που θα ενοικιάζονται στο 50 % της αγοραστικής αξίας τους σε τους πολίτες χαμηλού εισοδήματος. "

Δήμος του Castelnuovo

Μια κατοικία Mild Home πρέπει να προσφέρει σχεδόν μηδενική ενεργειακή χρήση και να κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας κατασκευαστικές τεχνικές που να είναι αποδοτικές στη χρήση πόρων. Η κοινοπραξία επεδίωκε να ενθαρρύνει τη κατασκευή τέτοιων οικιών σε οικολογικούς οικισμούς (EGV), όπου η ενεργειακή απόδοση και η βιωσιμότητα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Η δυνατότητα υλοποίησης του έργου αποδείχτηκε μέσω μιας ανάλυσης της αγοράς που πραγματοποιήθηκε σε οκτώ ευρωπαϊκές επαρχίες. Τοπικοί κάτοικοι, δημόσιες αρχές, προμηθευτές υλικών, κατασκευαστικές εταιρείες, αρχιτέκτονες και ελεγκτές ενέργειας ήταν μεταξύ εκείνων που ρωτήθηκαν καθώς γινόντουσαν οι τελικές διαμορφώσεις στα σχέδια του έργου.

Μια προσέγγιση βασισμένη στην κοινότητα

Με βάση αυτή την ανάλυση, το έργο ξεκίνησε ένα διαγωνισμό σχεδιασμού για την κατασκευή των κατοικιών σε πέντε πιλοτικές θέσεις EGV τον οποίο υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό αρχιτέκτονες, μηχανικοί και πτυχιούχοι πανεπιστημίων που δημιούργησαν πάνω από 100 ιδέες που πληρούσαν τα κριτήρια του Mild Home.

Ένας άλλος βασικός στόχος του έργου ήταν να δημιουργηθούν τοπικές προμηθευτικές αλυσίδες για την κατασκευή κτιρίων ενεργειακής απόδοσης. Η κοινοπραξία οργάνωσε καταρτιστικά σεμινάρια σχετικά με την εφαρμογή των κατασκευαστικών τεχνικών Mild Home, όπου συμμετείχαν πάνω από 170 επαγγελματίες από τον χώρο της εφαρμοσμένης μηχανικής, του σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής, της κτηματαγοράς και της οικολογίας.

Δίνοντας το παράδειγμα

Εκμεταλλευόμενοι όλη αυτή την προκαταρκτική εργασία, η κοινοπραξία είχε τη δυνατότητα να ξεκινήσει επενδυτικά σχέδια και για τις πέντε πιλοτικές δράσεις EGV. Στο Castelnuovo Rangone έχουν ξεκινήσει διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή ενός EGV. Στο Strem, έχουν υπογραφεί συμβάσεις με αρχιτέκτονες και μηχανικούς για να αρχίσουν τις εργασίες για το οικολογικό χωριό.

Μια τεχνική και μελέτη σκοπιμότητας για κατασκευή EGV έχει διενεργηθεί στο Savski Venac, και ο δήμος Feltre έχει παρουσιάσει ιδέες για έργα στο σχέδιο δράσης του για βιώσιμη ενέργεια. Εν τω μεταξύ, στη Σόφια, η τοπική αρχή σχεδιάζει να ξεκινήσει χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Επιπλέον, οι έννοιες του Mild Home και EGV μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ανάγκες άλλων Ευρωπαϊκών περιφερειών και κοινοτήτων. Ήδη, δύο επιπλέον Ιταλικοί δήμοι άρχισαν να σχεδιάζουν τα δικά τους οικολογικά χωριά όταν άκουσαν για αυτό το έργο.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Mild Home» είναι 1 674 178 EUR, εκ των οποίων η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ ανέρχεται σε 1 423 050 EUR από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νοτιοανατολική Ευρώπη (South East Europe - SEE)» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.


Ημερομηνία σύνταξης

12/10/2015