Η Ελλάδα και η Βόρεια Μακεδονία αναπτύσσουν ένα ψηφιακό εργαλείο για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα

Ένα έργο στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας αναπτύσσει μια εφαρμογή ΤΠΕ που συνδυάζει την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα με πληροφορίες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Στόχος του TRAP είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τις αρχές για θέματα ποιότητας του αέρα. Τα δεδομένα που δημιουργούνται μέσω της εφαρμογής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση πολιτικής για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και των επιπτώσεών της στις τοπικές κοινότητες. Το έργο συνεργάζεται με ειδικούς στον τομέα της υγείας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα δημόσιας υγείας που σχετίζονται με την ποιότητα του αέρα.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
A school visit to an air quality monitoring station. ©Environmental Centre of Western Macedonia: Regional Enterprise of Western Macedonia Region – Greece (2018) A school visit to an air quality monitoring station. ©Environmental Centre of Western Macedonia: Regional Enterprise of Western Macedonia Region – Greece (2018)

" Η μόλυνση του αέρα δεν γνωρίζει σύνορα. Ο στρατηγικός στόχος του έργου TRAP είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής ΤΠΕ που θα ενσωματώνει την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα με δείκτες επιπτώσεων στην υγεία στη διασυνοριακή περιοχή, που είναι εύκολα προσιτοί και κατανοητοί από το ευρύ κοινό. "

Θεόδωρος Σταύρακας, υπεύθυνος επικοινωνίας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Το έργο «Διασυνοριακή ανάπτυξη και εφαρμογή υγειονομικού δείκτη για τη μόλυνση του αέρα (TRAP)» αναπτύσσεται στους δήμους Φλώρινας και Θεσσαλονίκης και στους δήμους Γευγελής και Μπίτολα της Βόρειας Μακεδονίας.

Νέοι σταθμοί παρακολούθησης

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και στις δύο χώρες με τρεις νέους σταθμούς παρακολούθησης και μια αναβαθμισμένη υπάρχουσα εγκατάσταση. Η ομάδα του έργου εργάζεται για να αναπτύξει δείκτες δημόσιας υγείας για να αξιολογήσει πώς η ποιότητα του αέρα επηρεάζει τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Το ψηφιακό εργαλείο του TRAP για παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο μπορεί να ειδοποιεί τους υπαλλήλους και το κοινό για τη ρύπανση. Ακριβείς μετρήσεις και λεπτομέρειες σχετικά με την υπέρβαση των ορίων ρύπανσης διατίθενται μέσω του νέου εργαλείου. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα βοηθήσουν τις αρχές να αναλάβουν δράση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι ρύποι που μπορούν να παρακολουθούνται περιλαμβάνουν σωματίδια PM2.5 και PM10, επιβλαβή αέρια όπως όζον, διάφορα οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου και μονοξείδιο του άνθρακα. Η εφαρμογή ΤΠΕ αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργική εντός των σταθμών παρακολούθησης από τον Απρίλιο του 2020. Το TRAP δημιουργεί πρωτόκολλα επικοινωνίας που συνδέουν τους σταθμούς παρακολούθησης με τη διαχείριση του συστήματος και μια διεπαφή χαρτών.

Δεδομένα φιλικά προς τον χρήστη

Επιπλέον, οι επιδημιολογικοί δείκτες και οι δείκτες της ποιότητας του αέρα - με βάση τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία - υπολογίζονται και εμφανίζονται στο διαδίκτυο σε φιλική προς τον χρήστη χρωματική κλίμακα για να διευκολύνεται η κατανόηση από το κοινό.

Σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες της ποιότητας του αέρα και της υγείας, το TRAP διεξήγαγε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που απευθύνεται στο ευρύ κοινό και σε ομάδες ευάλωτες στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Διάφορα εργαστήρια εμπειρογνωμόνων έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του έργου. Μαθητές πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σταθμούς παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα.

Συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η συνολική επένδυση για το έργο «TRAP: Διασυνοριακή ανάπτυξη και εφαρμογή υγειονομικού δείκτη για τη μόλυνση του αέρα» είναι 969 331 ευρώ, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 823 931 ευρώ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΠΒ CBC Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επένδυση αυτή εμπίπτει στον τομέα προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος - Μεταφορές».

Ημερομηνία σύνταξης

18/06/2020