Διατήρηση της ιστορίας της Κύπρου και του Νότιου Αιγαίου μέσω της ψηφιοποίησης

Καθώς η κοινωνία ψηφιοποιείται ολοένα και περισσότερο, καθίσταται ολοένα και σημαντικότερο να υπάρχει διαθέσιμο ιστορικό υλικό στο διαδίκτυο. Για αυτόν τον λόγο η Κύπρος και το ελληνικό νησί της Ρόδου ψηφιοποίησαν περισσότερες από 500 ώρες οπτικοακουστικού, μουσικού και έντυπου υλικού σε ένα αρχείο που διατίθεται σε όλους.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Road of Nicosia (Lefkosia), the capital of Cyprus, during British colonial rule in the 1950s. ©Photo Department, Press and Information Office, Republic of Cyprus (1955-59) Road of Nicosia (Lefkosia), the capital of Cyprus, during British colonial rule in the 1950s. ©Photo Department, Press and Information Office, Republic of Cyprus (1955-59)

" Το ψηφιοποιημένο υλικό που προέρχεται από το έργο Ψηφιακός Ηρόδοτος II χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά και στην ακαδημαϊκή έρευνα. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να κάνουν έρευνα στις ψηφιακές συλλογές κινούμενοι από το ενδιαφέρον τους για την ιστορία και τον πολιτισμό, για συγκεκριμένες εκδηλώσεις ή, γενικότερα, λόγω της επιθυμίας τους να επανασυνδεθούν με το παρελθόν τους. Το ενδιαφέρον που δείχνουν οι πολίτες για πρόσβαση στο υλικό δεν έχει προηγούμενο. "

Φοίβια Σάββα, Υπεύθυνη έργου

Οι ερευνητές του έργου Ψηφιακός Ηρόδοτος II που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, ψηφιοποιούν υλικό μοναδικής ιστορικής αξίας για την περιοχή της Κύπρου και του Νότιου Αιγαίου (Ρόδος). Μέχρι σήμερα, πάνω από 500 ώρες οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού και ηχογραφημένης μουσικής έχουν φηφιοποιηθεί και διατίθενται στο κοινό —και η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη.

Διατήρηση ιστορίας 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η διατήρηση υλικού ιστορικής αξίας, όχι μόνο για την Κύπρο και την Ελλάδα αλλά και για την κοινωνία της Ευρώπης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι συντονιστές έργου συνεργάστηκαν με δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, εκδότες εφημερίδων και άλλους ενδιαφερόμενους και ψηφιοποίησαν 450 ώρες οπτικοακουστικού υλικού (από το 1955 έως το 1990), 50 ώρες αδημοσίευτου μουσικού υλικού (1955 – 1974) και 500 000 σελίδες από τον τύπο της Κύπρου (1878 – σήμερα) καθώς και από άλλες εφημερίδες από το νησί της Ρόδου (1915 – 2006). Σε ομάδα 27 ατόμων χρειάστηκαν 2,5 χρόνια για να επιτευχθεί το έργο.

Οφέλη για το κοινό και πέρα από αυτό

Το υλικό που συλλέχθηκε, αφού ψηφιοποιήθηκε και οργανώθηκε, διατέθηκε στο κοινό κυρίως μέσω της δικτυακής πλατφόρμας του έργου (www.digital-herodotus.eu). Πέρα από το ευρύ κοινό, ο δικτυακός τόπος διατίθεται και στην επιστημονική κοινότητα, σε ερευνητές, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς και άτομα με αναπηρίες.

Η δικτυακή πλατφόρμα φιλοξενεί σήμερα πάνω από 10 000 οπτικοακουστικά και μουσικά αρχεία περιεχομένου, και προστίθενται περισσότερα καθημερινά. Ο δικτυακός τόπος λαμβάνει συστηματική επισκεψιμότητα από περισσότερες από 60 διαφορετικές χώρες τόσο στην Ευρώπη και πέρα από αυτή. Ο δικτυακός τόπος βραβεύθηκε με το Χρυσό Βραβείο του 2019 στα βραβεία ψηφιακού μάρκετινγκ.

Οι συντονιστές έργου εργάζονται σήμερα για τη σύνδεση του περιεχομένου με τη ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana.

Συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η συνολική επένδυση για το έργο «Ψηφιοποίηση, προσβασιμότητα και διάδοση πολιτιστικού περιεχομένου (οπτικοακουστικό, έντυπο και μουσικό περιεχόμενο)» – Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ» είναι 1 004 016 EUR, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 853 413 EUR μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Interreg V-A – Ελλάδα-Κύπρος» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επένδυση αυτή εμπίπτει στον τομέα προτεραιότητας «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών».

 

Ημερομηνία σύνταξης

21/02/2020