Μεγάλο έργο αποκατάστασης του παράκτιου τείχους της Κέρκυρας στην Ελλάδα

Ένα τοπόσημο της Κέρκυρας του Ιονίου αποκαταστάθηκε με τη χρηματοδοτική στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα παράκτια τείχη που βρίσκονται στην περιοχή του ΝΑΟΚ (Ναυτικός Όμιλος) στην Κέρκυρα αποκαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο ενός προγράμματος που περιλάμβανε την ανάπλαση των πεζοδρομίων και των στηθαίων στην παρακείμενη παραλιακή λεωφόρο της Γαρίτσας.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
The restored waterside wall at the NAOK (Nautical Club) in Corfu, Greece. ©Managing authority of the OP Ionia-Nisia GR (2019) The restored waterside wall at the NAOK (Nautical Club) in Corfu, Greece. ©Managing authority of the OP Ionia-Nisia GR (2019)

" Το έργο είναι σημαντικό, διότι, από τη μια πλευρά, αποκαθίσταται ένα σημαντικό μέρος των παλαιών Ενετικών παράκτιων τειχών τα οποία είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές και κινδύνευαν να καταρρεύσουν, συνεισφέροντας έτσι στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, και από την άλλη πλευρά, αναβαθμίζει την αποβάθρα στην παραλιακή της Γαρίτσας. Είναι ένα πολύ φημισμένο σημείο για ντόπιους κι επισκέπτες. "

Αγγελική Ρούσσου, Διαχειριστική Αρχή – Ιόνιες Νήσοι

Το τμήμα του τείχους που αποκαταστάθηκε ανήκει στα Ενετικά τείχη της πόλης. Οι εργασίες του έργου κάλυψαν την περιοχή από το τείχος του ΝΑΟΚ έως και τη διασταύρωση Δεσύλλα, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπλασης πεζοδρομίων μήκους περίπου 1.450 μέτρων.

Σημαντικές επισκευές

Το παράκτιο τείχος είχε υποστεί σημαντικές ζημιές λόγω των καιρικών συνθηκών και χρειαζόταν μόνιμες επισκευές. Διενεργήθηκε μια πλήρης φωτογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση, η οποία ακολουθήθηκε από μερική αποσυναρμολόγηση και ανακατασκευή της υπάρχουσας λιθοδομής. Οι προσωρινές κατασκευές στήριξης αφαιρέθηκαν και κατασκευάστηκε νέο τείχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στο πλαίσιο του προγράμματος.

Στον χώρο του αλσυλλίου έγιναν έργα διαμόρφωσης τοπίου, όπως φύτευση δένδρων και παρτεριών, και νέες πλακοστρώσεις. Επιπλέον έγινε ανακατασκευή του πεζοδρομίου από το Corfu Palace έως τη διασταύρωση αεροδρομίου.

Όπου ήταν δυνατό, χρησιμοποιήθηκαν ξανά υφιστάμενες πλάκες και οι φθαρμένες αντικαταστάθηκαν από πλάκες ίδιας κοπής και σύστασης. Έγινε αποξήλωση των παραδοσιακών ιστών ηλεκτροφωτισμού καθώς και των κολωνίσκων που βρίσκονταν πάνω στο πεζοδρόμιο, συντηρήθηκαν και εν συνεχεία επανατοποθετήθηκαν στις αρχικές τους θέσεις. Ακόμη κατασκευάστηκαν ράμπες ΑμεΑ στις θέσεις όπου υπήρχαν διαβάσεις πεζών. Όλες οι ανωτέρω εργασίες κατασκευάστηκαν και υπό την επίβλεψη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας.

Οφέλη για την κοινότητα

Το έργο ήταν καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση και την αποκατάσταση ενός σημαντικού κομματιού της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Εκτός από το ότι το τείχος και οι περιβάλλουσες περιοχές έγιναν πιο ασφαλείς, το μεγαλύτερο τμήμα του ολοκληρωμένου έργου είναι αισθητικής αξίας.

Η αποκατάσταση θα ωφελήσει συνεπώς τους ντόπιους και θα κάνει την περιοχή πιο ελκυστική στους τουρίστες.

Συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η συνολική επένδυση για το έργο «Αποκατάσταση του παράκτιου τείχους ΝΑΟΚ και κρηπιδωμάτων, πεζοδρομίων και στηθαίων στην παραλιακή Γαρίτσας Κέρκυρας (Ιονίων Νήσων)» είναι 4 019 484 EUR, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 2 998 880 EUR μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ιόνια Νησιά» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επένδυση αυτή εμπίπτει στην προτεραιότητα «Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων».

Ημερομηνία σύνταξης

27/07/2020