Ελληνικό έργο αναπτύσσει ευφυές σύστημα για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

Για να διασφαλιστεί ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η Κύπρος είναι απόλυτα προετοιμασμένες να ανταποκριθούν σε περίπτωση καταστροφής ή κρίσης, το έργο Αιγίς, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, έχει αναπτύξει ένα ευφυές σύστημα για τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και για την καθοδήγηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
A field drill workshop conducted as part of the Aegis project. ©© Michalis Diakakis (2016) A field drill workshop conducted as part of the Aegis project. ©© Michalis Diakakis (2016)

" Το έργο θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε ένα σύστημα όπου όλα τα μέσα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών καταγράφονται σε μια ενιαία, κεντρική βάση δεδομένων. "

Στράτος Βουγιούκας, εκπρόσωπος των Ταμείων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Είτε πρόκειται για σεισμό, διακοπή ρεύματος ή κοινωνική αναταραχή, σε περίπτωση καταστροφής, ο χρόνος παίζει σημαντικό ρόλο. Όσο πιο γρήγορη και καλύτερα οργανωμένη είναι η απόκριση, τόσο πιο πιθανό είναι να περιοριστεί η καταστροφή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως οι φυσικές καταστροφές, μια έγκαιρη, αποτελεσματική απόκριση θα μπορούσε να συνεπάγεται τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.

Το Ευφυές Σύστημα Αιγίς είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που καταγράφει όλους τους διαθέσιμους πόρους όπως την τοποθεσία βαρέων μηχανημάτων, εξοπλισμού πρώτων βοηθειών και φαρμακευτικών ειδών, νοσοκομείων και γιατρών σε μια ενιαία βάση δεδομένων.

Πιο αποτελεσματική απόκριση

Όταν συμβαίνει μια καταστροφή, οι αρχές, το προσωπικό πρώτης επέμβασης, και άλλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για την αξιοποίηση των απαραίτητων πόρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την οπτική απεικόνιση του συμβάντος και των επιπτώσεών του. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό σύστημα απόκρισης.

Πρακτικές ασκήσεις και κατάρτιση

Το Ευφυές Σύστημα Αιγίς έχει ενσωματωθεί στα πρωτόκολλα διαχείρισης και πρόληψης κινδύνου του Βορείου Αιγαίους και της Κύπρου. Επιπλέον, για την εξασφάλιση άμεσης απόκρισης, 25 οχήματα καταστροφών έχουν εξοπλιστεί με εφαρμογές GPS που συνδέονται με το σύστημα Αιγίς.

Το έργο διοργάνωσε πρακτικές ασκήσεις στη Λέσβο και στη Λευκωσία και πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τη χρήση του συστήματος για δυνάμεις ασφαλείας και φορείς αντιμετώπισης καταστροφών. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και το Τμήμα Δύναμης Πολιτικής Άμυνας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η συνολική επένδυση για το έργο «ΑΙΓΙΣ - Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων» είναι 922 631 ευρώ, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συμβάλει 784 237 ευρώ μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Interreg V-A - Ελλάδα-Κύπρος» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επένδυση αυτή εμπίπτει στον τομέα προτεραιότητας «Ενεργειακή Ένωση και Κλίμα».

Ημερομηνία σύνταξης

25/05/2020