CityMobilNet: Σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας για 11 ευρωπαϊκές πόλεις

Ο σχεδιασμός των μεταφορών είναι βασικό στοιχείο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές πόλεις σήμερα. Το έργο CityMobilNet, που χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος URBACT του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ένωσε 11 ευρωπαϊκές πόλεις σε 10 χώρες για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, την αποκόμιση γνώσεων και, τελικά, την κατάρτιση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για κάθε πόλη.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
The CityMobilNet information stand at the URBACT City Festival in Lisbon, Portugal in 2018 ©URBACT (2018) The CityMobilNet information stand at the URBACT City Festival in Lisbon, Portugal in 2018 ©URBACT (2018)

" Συνήθως δεν ακούμε την άποψη της κοινότητας, μόνο την αντίδρασή της μετά την επιβολή μέτρων. Το URBACT έκανε τη διαφορά: δουλεύοντας με τα μέλη της τοπικής ομάδας URBACT απέδειξε ότι οι καλές ιδέες μπορούν να προέλθουν από παντού, όχι απαραίτητα από εμπειρογνώμονες. "

Claudiu Dascalu, Προϊστάμενος του Τμήματος Οδικής Στάθμευσης και Φωτισμού της πόλης Σλάτινα

Το συμβούλιο της πόλης Bielefeld στη Γερμανία, ήταν επικεφαλής του δικτύου σχεδιασμού δράσεων URBACT στο οποίο συμμετέχουν φορείς από την Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα, Κροατία, Ρουμανία και Πολωνία.

Οι συμμετέχουσες πόλεις ανέλυσαν το τρέχον αστικό τοπίο μεταφορών· ανέπτυξαν σχέδια διασφάλισης της συμμετοχής πολιτών και φορέων· και ανέπτυξαν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα τους βοηθήσουν στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση των σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας.

Διαφορετικές και κοινές προκλήσεις

Οι πόλεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και την απασχόληση των χωρών, και στη γενικότερη ποιότητα ζωής και ευημερία μεγάλου μέρους των πολιτών τους. Αλλά η ανάπτυξη αποδοτικών συστημάτων μεταφορών που μπορεί να μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και να μειώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό, είναι δύσκολη. Παρόλο που οι πόλεις αντιμετωπίζουν πολλά κοινά προβλήματα, έχουν επίσης ένα ευρύ φάσμα τοπικών προκλήσεων.

Για να στηρίξει τις 11 πόλεις να αναπτύξουν στρατηγικές βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το έργο βοήθησε τις πόλεις να καταρτίσουν τα δικά τους ΣΒΑΚ. Πρόκειται για στρατηγικά σχέδια με χρονοδιάγραμμα 10-15 ετών που έχουν σχεδιαστεί για την κάλυψη αναγκών κινητικότητας ατόμων και επιχειρήσεων και τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη διαφορετικές τοπικές ανάγκες.

Διεθνικά μαθήματα και δραστηριότητες ανταλλαγής

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών του έργου, διοργανώθηκαν πέντε διεθνικές συναντήσεις ώστε οι πόλεις εταίροι να μπορούν να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις. Το CityMobilNet διοργάνωσε συνεδρίες ανταλλαγής για τη δημιουργία μιας κοινής βάσης γνώσεων, ασκήσεις αξιολόγησης από ομότιμους, παρουσιάσεις περιπτωσιολογικών μελετών από άλλες πόλεις, και εργαστήρια κατάρτισης σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας.

Το έργο επωφελήθηκε από την 4η ευρωπαϊκή διάσκεψη ΣΒΑΚ, που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας τον Μάρτιο του 2017, λίγο πριν το τρίτο διεθνικό σεμινάριο του έργου στο Ζάνταρ, επίσης στην Κροατία.

Η διάσκεψη παρουσίασε βέλτιστες πρακτικές, ιδέες για βελτιώσεις, πρακτικές για τοπικές προκλήσεις και λύσεις, αλλά και μέτρα που υλοποιήθηκαν αλλού που αποτέλεσαν έμπνευση για τους εταίρους του CityMobilNet στο πλαίσιο της κατάρτισης των δικών τους σχεδίων.

Στο τέλος του έργου, δημοσιεύτηκε ένα έγγραφο με τα αποτελέσματα, που αποτελεί πολύτιμη πηγή από την οποία άλλες πόλεις μπορούν να αποκομίσουν διδάγματα.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του URBACT, του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας που αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης σε πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Χρησιμοποιεί πόρους και τεχνογνωσία για να ενισχύσει την ικανότητα των πόλεων να βελτιώνουν τέσσερις τομείς: διακυβέρνηση, περιβάλλον, ένταξη και οικονομία.

Συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η συνολική επένδυση για το έργο «CityMobilNet» είναι 749 923 EUR, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 584 947 EUR μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «URBACT» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Ημερομηνία σύνταξης

29/03/2021