Νέος συνοριακός σταθμός ελέγχου καθιστά τα ταξίδια ασφαλέστερα και γρηγορότερα

Η κατασκευή ενός νέου σταθμού ελέγχου στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας κοντά στο Rudozem, σε συνδυασμό με νέους δρόμους, τούνελ και γέφυρες, θα καταστήσει ευκολότερα και ασφαλέστερα τα ταξίδια μεταξύ των δύο χωρών.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Construction of a bridge and tunnel near the Greece-Bulgaria border as part of the CrossBo project. ©Egnatia Odos SA (2020) Construction of a bridge and tunnel near the Greece-Bulgaria border as part of the CrossBo project. ©Egnatia Odos SA (2020)

" Αυτή η νέα συνοριακή διέλευση αποτελεί προτεραιότητα για τη συνεργασία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας, αλλά και των κυβερνήσεών τους. Το έργο θα βελτιώσει τις υποδομές στην παραμεθόρια περιοχή και βασίζεται στις σημαντικές επενδύσεις στο ΔΕΔ-Μ, που έγιναν στο παρελθόν στην εν λόγω περιοχή. "

Αυγερινή Θωµαϊδου, υπεύθυνη προγραμματισμού και χρηματοδότησης, Εγνατία Οδός Α.Ε.

Μια νέα συνοριακή διέλευση και βελτιωμένες υποδομές με χρηματοδότηση της ΕΕ θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2021, και κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις, οι ντόπιοι και οι τουρίστες μπορούν να αναμένουν γρηγορότερα, ασφαλέστερα και πιο άνετα ταξίδια μεταξύ των δύο χωρών.

Το οδικό δίκτυο θα συνδέσει μεγάλα λιμάνια όπως η Καβάλα (Ελλάδα), η Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα) και η Burgas (Βουλγαρία) με αεροδρόμια στην Plovdiv (Βουλγαρία), Καβάλα (Ελλάδα) και Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα). Χάρη σε αυτό, αναμένεται αύξηση του τουρισμού και του εμπορίου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και θα οδηγήσει σε στενότερες σχέσεις μεταξύ κατοίκων της περιοχής.

Μοχλός ανάπτυξης και στις δύο πλευρές των συνόρων

Η παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας–Βουλγαρίας καλύπτει τόσο ορεινές όσο και παράκτιες περιοχές. Η περιοχή έχει υποστεί αρνητικές επιπτώσεις ιστορικά από την κακή ποιότητα των οδικών υποδομών και τη μικρή οικονομική ανάπτυξη, που δρούσε σαν εμπόδιο μεταξύ μεγάλων πόλεων και τουριστικών θερέτρων.

Ο συνοριακός σταθμός ελέγχου Rudozem-Ξάνθης είναι καίριας σημασίας για τους πολίτες και στις δύο πλευρές των συνόρων που ζουν σε αγροτικές και αστικές κοινότητες. Η συνοριακή διέλευση διασφαλίζει πρόσβαση σε παράκτια θέρετρα κατά μήκος του Βόρειου Αιγαίου στην Ελλάδα και σε χιονοδρομικά κέντρα στη νοτιοανατολική ορεινή περιοχή της Βουλγαρίας.

Το Pamporovo αποτελεί ένα τέτοιο θέρετρο. Είναι το νοτιότερο χιονοδρομικό θέρετρο στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα στη Βουλγαρία. Οι νέες οδικές υποδομές θα συνδέσουν το Pamporovo και τις γύρω πλαγιές σκι με την Plovdiv, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Βουλγαρία στα βόρεια και με την Ελλάδα στα νότια.

Η Καβάλα βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο του νέου οδικού δικτύου. Είναι ένα μεγάλο λιμάνι στη Βόρεια Ελλάδα και μια σημαντική οικονομική περιοχή μαζί με το κοντινό νησί της Θάσου.

Προστασία των οδηγών και του φυσικού περιβάλλοντος

Από την κατασκευή του που ξεκίνησε το 2016, έχει δοθεί μέριμνα στην προστασία της φύσης στα τμήματα όπου εκτελούνται εργασίες. Νέα τούνελ και γέφυρες κατά μήκος των πιο επικίνδυνων οδικών τμημάτων θα καταστήσουν το ταξίδι πολύ ασφαλέστερο. Το οδόστρωμα έχει επίσης ανακαινιστεί.

Η βελτιωμένη συνοριακή διέλευση θα μειώσει τις περιφερειακές διαφορές και θα παρέχει πιο ισότιμες ευκαιρίες. Κάθε διασυνοριακό ταξίδι θα στηρίζει την ανταγωνιστικότητα της ευρύτερης περιοχής της Βαλκανικής Μεσογείου και θα βοηθά στη σύνδεση με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών στα βόρεια και στα δυτικά.

Συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η συνολική επένδυση για το έργο «CrossBo/Στοχεύοντας στη βελτίωση της διασυνοριακής προσβασιµότητας» ανέρχεται σε 38 802 558 ευρώ, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 32 982 174 ευρώ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Interreg V-A - Ελλάδα-Βουλγαρία» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επένδυση αυτή εμπίπτει στην προτεραιότητα «Μια καλύτερη διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή».

Ημερομηνία σύνταξης

30/07/2020