Έργα

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Εκατοντάδες χιλιάδες έργα σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν ωφεληθεί από τις επενδύσεις μέσω των προγραμμάτων της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ επί σειρά ετών. Επισκεφθείτε τη βάση δεδομένων μας και ανακαλύψτε μερικά παραδείγματα μέσα από το ευρύ φάσμα έργων που έχουν λάβει στήριξη.

Αυστρία

Βέλγιο

Βουλγαρία

Κροατία

Κύπρος

Τσεχική Δημοκρατία

Δανία

Εσθονία

Φινλανδία

Γαλλία

Γερμανία

Ελλάδα

Ουγγαρία

Ιταλία

Λεττονία

Λιθουανία

Μάλτα

Κάτω Χώρες

Πολωνία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Σλοβακία

Σλοβενία

Ισπανία

Σουηδία

Ηνωμένο Βασίλειο