Αστική ανάπτυξη

Οι πόλεις θεωρούνται τόσο πηγή όσο και λύση των σημερινών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων. Στις αστικές περιοχές της Ευρώπης κατοικούν πάνω από τα δύο τρίτα του πληθυσμού της ΕΕ τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 80 % της κατανάλωσης ενέργειας και παράγουν έως και το 85 % του ΑΕΠ της Ευρώπης. Αυτές οι αστικές περιοχές είναι οι κινητήριες δυνάμεις της ευρωπαϊκής οικονομίας και δρουν ως καταλύτες δημιουργικότητας και καινοτομίας παντού στην Ένωση. Αλλά υπάρχουν επίσης περιοχές όπου επίμονα προβλήματα, όπως η ανεργία, η απομόνωση και η φτώχεια είναι εξαιρετικά σοβαρά. Ως εκ τούτου, οι αστικές πολιτικές έχουν ευρύτερη διασυνοριακή σημασία, και για αυτόν τον λόγο η αστική ανάπτυξη είναι καθοριστική για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ.

Η αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής

Το χρονικό διάστημα 2014-2020 η αστική διάσταση τέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής συνοχής. Τουλάχιστον το 50% των πόρων του ΕΤΠΑ για την περίοδο αυτή θα πρέπει να επενδυθεί σε αστικές περιοχές. Το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο αργότερα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να κατανεμηθούν άμεσα σε ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Και περίπου 750 πόλεις θα εξουσιοδοτηθούν να εφαρμόσουν αυτές τις ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αειφόρο αστική ανάπτυξη.

Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές πόλεις επωφελούνται από την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ ή για το τι συμβαίνει στη χώρα σας σχετικά με την πολιτική συνοχής.