Περιφερειακή πολιτική: άκρως απόκεντρες περιοχές (ΑΑΠ)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει εννέα άκρως απόκεντρες περιφέρειες που γεωγραφικά είναι πολύ απομακρυσμένες από την Ευρωπαϊκή ήπειρο:

  • Γουαδελούπη και Ρεϊνιόν (2 γαλλικές περιφέρειες)
  • Μαγιότ (1 γαλλικό υπερπόντιο διαμέρισμα)
  • Γαλλική Γουιάνα και Μαρτινίκα (2 γαλλικές εδαφικές κοινότητες)
  • Άγιος Μαρτίνος (1 γαλλική υπερπόντια κοινότητα)
  • Μαδέρα και Αζόρες (2 Πορτογαλικές αυτόνομες περιφέρειες)
  • Κανάριοι Νήσοι (1 Ισπανική αυτόνομη κοινότητα)

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Πρόκειται για νησιά και αρχιπελάγη στη λεκάνη της Καραϊβικής, στον δυτικό Ατλαντικό και στον Ινδικό Ωκεανό ή για εδάφη στο δάσος του Αμαζονίου. Παρά τη μεγάλη απόσταση που τις χωρίζει από την ευρωπαϊκή ήπειρο, οι περιοχές αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ΕΕ. Έχουν πληθυσμό 4.800.000 κατοίκους, όπως και η Ιρλανδία.

Η νομοθεσία της ΕΕ και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την προσχώρηση στην ΕΕ ισχύουν στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ειδικά μέτρα ή παρεκκλίσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, Αυτά τα ειδικά μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να διαχειριστούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άκρως απόκεντρες περιφέρειες λόγω απομακρυσμένης θέσης, απομόνωσης, μικρής έκτασης, δύσκολης μορφολογίας και κλίματος, καθώς και της οικονομικής εξάρτησης από λιγοστά μόνο προϊόντα.

Οι άκρως απόκεντρες περιφέρειες επωφελούνται από χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Call for Proposals

Pilot project for the safeguard and promotion of culture in the Outermost regions and the Overseas Countries and Territories pdf

Application form monobeneficary / multibeneficary

Budget form monobeneficary / multibeneficary

Model grant agreement pdf monobeneficary / multibeneficary

Declaration on honour doc