Βόρεια Ιρλανδία: Το πρόγραμμα PEACE

Το πρόγραμμα PEACE III (2007-2013) είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Σκοπός του είναι η υποστήριξη της πορείας προς μια ειρηνική και σταθερή κοινωνία και η προώθηση της συμφιλίωσης στη Βόρεια Ιρλανδία και την όμορη περιοχή της Ιρλανδίας.

Το πρόγραμμα υπάγεται στο στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Έχει συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 333 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 225 εκατ. προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Καλύπτει τη Βόρεια Ιρλανδία και την όμορη περιοχή της Ιρλανδίας (περιλαμβάνονται οι κομητείες Cavan, DonegalLeitrim, Louth, Monaghanκαι Sligo).

Το πρόγραμμα PEACEIIIδιαχειρίζεται ο Ειδικός Φορέας Κοινοτικών Προγραμμάτων EN.