Πολιτισμός

Ο πολιτισμός είναι στο κέντρο της πλούσιας Ευρωπαϊκής κληρονομιάς και ιστορίας και κατέχει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ελκυστικότητας των τόπων και στην ενίσχυση της μοναδικότητας μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας. Ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα μπορούν να γίνουν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις και παράγοντες της καινοτομίας, καθώς και σημαντικός πόρος για την επιχειρηματικότητα. Ο πολιτισμός είναι βασική κινητήρια δύναμη για την αύξηση των τουριστικών εσόδων, με τον πολιτιστικό τουρισμό να εξελίσσεται σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τουριστικούς τομείς παγκοσμίως. Ο πολιτισμός κατέχει επίσης σημαντικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Ποιοί είναι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας;

Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας περιλαμβάνουν μια ποικίλη συλλογή δραστηριοτήτων που έχουν πολιτιστικό και οικονομικό αντίκτυπο, ειδικότερα:

 • τέχνη και αρχιτεκτονική,
 • σχεδιασμός ιστοσελίδων και γραφιστική,
 • εκδόσεις,
 • παιχνίδια και πολυμέσα,
 • βιομηχανία μουσικής και ψυχαγωγίας,
 • χειροτεχνία και σχέδιο μόδας,
 • κινηματογράφος,
 • διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις.

Γιατί να επενδύσετε;

Ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα δεν περιορίζονται στην καλλιτεχνική αξία. Μέσω της χρήσης των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της ΕΕ, το δυναμικό ανάπτυξής τους μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης σε όλες τις περιφέρειες και πόλεις της Ευρώπης. Για παράδειγμα:

 • Η ανάπτυξη δημιουργικών συνεργατικών σχηματισμών, δημιουργικών θερμοκοιτίδων καθώς και η ψηφιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελείς για την προώθηση του οικονομικού μετασχηματισμού προς την οικονομία και τις υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση.
 • Οι πολιτιστικές επενδύσεις, μέσω του σχεδιασμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών, έχουν δώσει νέα πνοή σε βιομηχανίες που διαφορετικά θα έφθιναν. Ως μέρος των ευρύτερων περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας, αυτά τα είδη επενδύσεων μπορούν να δημιουργήσουν χώρο για υψηλότερης αξίας εξειδικευμένους τομείς της αγοράς στις περιφερειακές περιοχές.

Προγραμματική περίοδος 2007-2013

Από το 2007 έως το 2013, η ΕΕ επένδυσε πάνω από 6 δισεκατομμύρια EUR στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (CCI), ως εξής:

 • 3 δισεκατομμύρια EUR για την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
 • 2,2 δισεκατομμύρια EUR για την ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών
 • 775 εκατομμύρια EUR για τη στήριξη πολιτιστικών υπηρεσιών

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, με την έντονη επικέντρωσή της στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, συνιστάται στις εθνικές και περιφερειακές αρχές:

 • να επικεντρώσουν τη συνεισφορά του ΕΤΠΑ, στη στήριξη νέων πολιτιστικών τομέων που συνδέονται στενά με την καινοτομία και τη δημιουργικότητα,
 • να αξιοποιήσουν τις επενδύσεις στην πολιτιστική κληρονομιά για την ανάπτυξη και στήριξη συνεργατικών σχηματισμών της δημιουργικής βιομηχανίας, π.χ. με επικέντρωση στην ενίσχυση της «εμπειρίας του χρήστη» μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας,
 • να ενισχύσουν συνέργειες με άλλα ταμεία, όπως είναι το πρόγραμμα-πλαίσιο «Δημιουργική Ευρώπη», το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME), τον Ορίζοντα 2020, που είναι το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δημιουργικών Κλάδων, τα εθνικά και/ή περιφερειακά προγράμματα για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς και άλλες πιθανές πηγές χρηματοδότησης.