Πολιτική ανταγωνισμού

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η χρηματοδότηση της πολιτικής για τη συνοχή και της περιφερειακής πολιτικής πρέπει να τηρεί, κατά περίπτωση, τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το άρθρο 87 της συνθήκης ΕΚ pdf απαγορεύει τις κρατικές ενισχύσεις που:

α) αφορούν μεταφορά κρατικών πόρων
β) παρέχουν οικονομικό πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις
γ) νοθεύουν τον ανταγωνισμό μέσω της επιλεκτικής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων σε βάρος άλλων
δ) επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τον οδηγό για τις κρατικές ενισχύσεις pdfEnglish.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Ιστοσελίδες της ΓΔ Ανταγωνισμού σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις English
  • Η απάντηση της πολιτικής για τη συνοχή στην οικονομική κρίση DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolsk