#EUinmyregion 2019 - ΙΣΤΟΡΙΕΣ

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Κανόνες

1. Θέμα του διαγωνισμού

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σάς καλεί να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό ιστοριών «Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου», προκειμένου να προβάλετε τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ γύρω σας.

Οι ιστορίες πρέπει να αφορούν έργο ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Οι ιστορίες μπορεί να έχουν οποιαδήποτε μορφή: φωτογραφία, βίντεο, δημοσίευση σε ιστολόγιο, ήχος, δημοσιεύσεις σε πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καμβάς, Twitter thread, κ.λπ.

Οι ιστορίες πρέπει να είναι διαρκείς και δημόσιες.

2. Πώς να δηλώσετε συμμετοχή

Μπορείτε να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό «Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου», στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον σύνδεσμο της δημοσιευμένης ιστορίας σας στη διεύθυνση info@euinmyregion.eu

Οι συμμετέχοντες θα διαλέξουν μεταξύ δυο κατηγοριών: «πολίτες» και «ειδικοί» – Η κατηγορία πρέπει να εμφανίζεται στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από το: «Αφήγηση ιστοριών EUinMyRegion»

Ειδικοί είναι τα άτομα που δουλεύουν για διαχειριστικές αρχές, ενδιάμεσους φορείς, κοινές τεχνικές γραμματείες, δικαιούχους χρηματοδότησης της ΕΕ ή υπεύθυνους επικοινωνίας έργου που χρηματοδοτείται από την ΕΕ

3. Επιλεξιμότητα

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι από 18 ετών και πάνω 

Αποκλείονται από τον διαγωνισμό οι υπάλληλοι και οι συγγενείς πρώτου βαθμού των υπαλλήλων τού φορέα υλοποίησης ή των μητρικών, θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με τον παρόντα διαγωνισμό.

Όλες οι συμμετοχές θα ελεγχθούν προσεκτικά.

4. Συμμετοχές

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν όσες ιστορίες επιθυμούν.

Θα γίνονται δεκτές όλες οι ιστορίες που τηρούν τους κανόνες και υποβάλλονται εντός της προθεσμίας. Εγγυάται η συντακτική ανεξαρτησία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μεταφράσει τις ιστορίες σας στα αγγλικά (αν χρειαστεί), θα σας στείλει τη μετάφραση και θα προωθήσει τις ιστορίες σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter) χρησιμοποιώντας το hashtag #EUinmyRegion.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλες οι συμμετοχές πρέπει να είναι πρωτότυπες, και οι συμμετέχοντες πρέπει είτε να είναι οι μοναδικοί ιδιοκτήτες των εικόνων είτε οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες διατηρούν τα πλήρη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των φωτογραφιών και των κειμένων τους. Επίσης, οι συμμετέχοντες εκχωρούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να εκθέσει τις ιστορίες που έχουν υποβληθεί.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν οφείλει να καταβάλει καμία αμοιβή για την εν λόγω χρήση.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν λάβει τη γραπτή συγκατάθεση των ατόμων ηλικίας 18 ετών ή άνω τα οποία είναι αναγνωρίσιμα σε μια ιστορία. Οι συμμετέχοντες που φωτογραφίζουν οποιοδήποτε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν λάβει τη γραπτή συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα του εν λόγω παιδιού.

Ο συμμετέχων φέρει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι έχει ληφθεί η αναγκαία συγκατάθεση. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διατηρούν όλα τα έντυπα συγκατάθεσης που έχουν λάβει, καθώς ενδέχεται να τους ζητηθεί να αποδείξουν ότι τους έχει δοθεί όντως η συγκατάθεση. Κατεβάστε το έντυπο συγκατάθεσης εδώ.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διατηρούν το πρωτότυπο ψηφιακό αρχείο/αρνητικό της συμμετοχής τους, καθώς ενδέχεται να τους ζητηθεί να αποδείξουν την κυριότητα του έργου, αλλά και να χορηγήσουν στον φορέα υλοποίησης τη φωτογραφία με την καλύτερη δυνατή ανάλυση.

6. Έλεγχος

Όλες οι ιστορίες ελέγχονται για να διασφαλισθεί ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του διαγωνισμού πριν γίνουν αποδεκτές. Μόνο οι ιστορίες που συμμορφώνονται με τους κανόνες του διαγωνισμού θα προστίθενται στις ιστοσελίδες του διαγωνισμού. Μετά τον έλεγχο μιας ιστορίας, οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα όπου θα τους κοινοποιείται εάν η ιστορία έχει γίνει αποδεκτή ή αν έχει απορριφθεί.

7. Περίοδος δήλωσης συμμετοχής

Η υποβολή των ιστοριών για συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή από την 1η Απριλίου έως τις 18 Αυγούστου 2019, στις 23:59 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

8. Επιλογή νικητών

Μια κριτική επιτροπή από τρεις επαγγελματίες της επικοινωνίας θα επιλέξει τους νικητές.

Η κριτική επιτροπή αναζητά:

  • Εκ των έσω εικόνα: η ιστορία μάς λέει κάτι που δεν γνωρίζαμε πέρα από τα βασικά στοιχεία του χρηματοδοτούμενου έργου;
  • Ανθρώπινες ιστορίες: η ιστορία περιγράφει το έργο ή αφηγείστε εσείς την ιστορία των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό;

Τα κριτήρια αυτά μπορεί να φαίνονται υποκειμενικά, αλλά η εκ των έσω εικόνα και οι ενδιαφέρουσες ιστορίες διακρίνονται, όταν τις βλέπετε.

Εξάλλου, οι καλύτερες ιστορίες δεν μας λένε απλώς κάτι που δεν γνωρίζουμε. Μας διηγούνται μια ενδιαφέρουσα ιστορία με προσωπική, αυθεντική φωνή. Εκφράζουν σαφείς και ενδιαφέρουσες απόψεις αλλά είναι και απλώς ενημερωτικές. Μπορούν να είναι διασκεδαστικές ή ενθουσιώδεις ή περίεργες ή σαρκαστικές ή να κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

9. Βραβεία

Οι τρεις νικητές της κατηγορίας «πολίτες» θα συμμετέχουν σε ένα εξατομικευμένο και πλήρες εισαγωγικό πρόγραμμα κατάρτισης 2 εβδομάδων στον τομέα της επικοινωνίας σε επίπεδο ΕΕ και θα ζήσουν από κοντά τις εργασίες σε ένα τμήμα επικοινωνίας ενός θεσμικού οργάνου της ΕΕ, σε μία εταιρία επικοινωνίας και σε ένα μέσο ενημέρωσης που καλύπτει το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι στις Βρυξέλλες. Το πρόγραμμα θα λάβει χώρα από τις 29 Σεπτεμβρίου ως τις 13 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες.

Οι τρεις νικητές της κατηγορίας «ειδικοί» θα συμμετέχουν σε στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης υψηλού επιπέδου για την επικοινωνία, στις Βρυξέλλες από τις 5 ως τις 7 Οκτωβρίου.

10. Αποδοχή των κανόνων του διαγωνισμού

Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ιστοριών, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεσμεύονται από τους κανόνες του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των συμμετοχών.