Πρόσθετα εργαλεία

 
Η Ευρώπη Στην Περιφέρειά Μου -

Οι περιφερειακές εκστρατείες αναπτύσσονται γύρω από έναν οικείο τόπο και δίνουν έμφαση σε ιδέες και πρωτοβουλίες της ΕΕ που έχουν καθοριστική σημασία σε τοπικό επίπεδο. Οι περιφερειακές αυτές εκστρατείες με τοπικό χαρακτήρα και με χαμόγελο διεξάγονται σε συνεργασία με τις περιφέρειες.

Κάντε κλικ για να τηλεφορτώσετε το επικοινωνιακό υλικό (μπορείτε να βρείτε ένα δελτίο τύπου και οπτικό υλικό, κείμενα, κατευθυντήριες γραμμές για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με την εκστρατεία).

 

Κάντε κλικ στον χάρτη για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτόν τον τόπο: