Επισκοπηση των περιφερειακων επικοινωνιακων εκστρατειων

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Οι περιφέρειες της Ευρώπης συνεργάζονται μαζί μας για τη διεξαγωγή μιας σειράς περιφερειακών εκστρατειών με τοπικό χαρακτήρα και με χαμόγελο!

Κάθε περιφερειακή εκστρατεία αναπτύσσεται γύρω από έναν οικείο τόπο και δίνει έμφαση σε ιδέες και πρωτοβουλίες της ΕΕ που έχουν καθοριστική σημασία σε τοπικό επίπεδο. Οι σχετικές δραστηριότητες προβάλλουν τις περιφέρειες και τους κατοίκους τους. Παρουσιάζουν τόπους για τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να είναι περήφανοι. Κάθε έργο, σε κάθε περιοχή, γίνεται ένας μοναδικός τόπος στην Ευρώπη.

Από το τέλος του 2018 μέχρι το τέλος του 2019, προβλήθηκαν εμβληματικοί τόποι σε 34 περιφέρειες της Ευρώπης. Οι περιφέρειες εταίροι ορίστηκαν σε 5 χώρες: Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Σουηδία.

Το 2020, αυτή η επικοινωνιακή εκστρατεία θα αναδείξει νέες περιφέρειες και νέες χώρες: Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία και Κάτω Χώρες.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τι συνέβη την περίοδο 2018/2019, και να βρείτε πληροφορίες για τις προσεχείς εκστρατείες του 2020 —


Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε την εκστρατεία.


 

Ανακαλύψτε τις εκστρατείες στις περιφέρειες στον παρακάτω χάρτη