Interreg: 30 χρόνια διασυνοριακών ανταλλαγών και ενδιαφέροντος

 Πρόσθετα εργαλεία

 
01/06/2020

Το Interreg, το εμβληματικό πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας της ΕΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, γιορτάζει 30 χρόνια επιτυχιών ενώ σχεδιάζει να κάνουμε περισσότερα έργα μαζί στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια του 2020, θα εστιάσουμε σε τρία κύρια ζητήματα που δείχνουν τι είναι το Interreg ενώ θα ανταποκριθούμε στα κύρια ζητήματα που προβληματίζουν τους πολίτες.

 

Από το 1990, η χρηματοδότηση του Interreg έχει στηρίξει προγράμματα συνεργασίας μεταξύ περιφερειών, τοπικών αρχών και πολιτών πέρα από τα σύνορα. Έχει χρηματοδοτήσει χιλιάδες έργα και πρωτοβουλίες που έχουν βοηθήσει στη μείωση εμποδίων και έχουν φέρει ανθρώπους πιο κοντά. Το Interreg, ή η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία όπως είναι επίσης γνωστή, βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ιδέας γιατί ενθαρρύνει τις περιφέρειες και τις χώρες να αντιμετωπίσουν προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω συνεργασίας.

Οι εορτασμοί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 θα παρέχουν ευκαιρίες επίδειξης των πολλών επιτευγμάτων του Interreg. Θα δώσουν επίσης έμφαση στο μέλλον ξεκινώντας έναν δημόσιο διάλογο για την πολιτική συνεργασίας μετά το 2020. Παρόλο που το Interreg καλύπτει τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία, στηρίζει επίσης τη συνεργασία σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον πολιτικής μέσω, για παράδειγμα, Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών και του Σημείου Επαφής για τα Σύνορα.

Το Interreg είναι η ενσάρκωση μιας από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ: η συνεργασία μεταξύ ανθρώπων, περιφερειών και χωρών κοντά σε μας. Σε μια περίοδο αυξανόμενης ενδοσκόπησης μεταξύ ορισμένων πολιτών και με έναν πολιτικό διάλογο που έχει την τάση να προσπερνά τα επιτεύγματα της Ευρώπης, το Interreg έχει λάβει δράση για την άρση τέτοιων εμποδίων, ενώ παράλληλα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ισχυρότερης και πιο συνεκτικής Ευρώπης με βάση τη συνεργασία.

Το Interreg καταπολεμά ήδη την κλιματική αλλαγή και συμβάλει σε μια πιο πράσινη Ευρώπη. Ενθαρρύνει νεαρά άτομα να εργαστούν ή να σπουδάσουν στο εξωτερικό και υποστηρίζει πρωτοβουλίες τους να μάθουν τη γλώσσα των γειτόνων τους ή να γίνουν εθελοντές σε προγράμματα. Μας βοηθά όλους να μετακινούμαστε τακτικά από τη μια χώρα στην άλλη, να βρίσκουμε θέσεις εργασίας στις παραμεθόριες περιφέρειες της Ευρώπης ή εκτός της ΕΕ, ή να έχουμε πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες που είναι πλησιέστερες στα σπίτια μας.

Όλοι χρειαζόμαστε γείτονες

Όλοι έχουμε, και έχουν σημασία! Συνεργαζόμαστε, συναποφασίζουμε και μαζί δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Ποτέ πριν η συνεργασία δεν ήταν τόσο σημαντική, γιατί ποτέ πριν οι προκλήσεις δεν είχαν τόσο παγκόσμια διάσταση. Οι πυρκαγιές στα δάση δεν αναγνωρίζουν σύνορα, καθώς επεκτείνονται από πλαγιές σε κοιλάδες, δεν ζητάνε ποτέ άδεια να περάσουν τα σύνορα. Ούτε και οι αρρώστιες, η ρύπανση ή η κοινωνική αναταραχή. Αν επηρεαστεί η μια πλευρά των συνόρων, θα επηρεαστεί και η άλλη.

Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι τα κοινά σύνορα δεν συνδέονται μόνο με την εύρεση λύσεων σε κοινά προβλήματα. Συνεπάγονται επίσης την αξιοποίηση κοινών ευκαιριών, κοινών ενδιαφερόντων, κοινών τρόπων ζωής και πολιτιστικών πρακτικών. Μαζί, δημιουργούμε ισχυρές ευκαιρίες και γέφυρες μεταξύ ατόμων πέρα από τα σύνορα. Μαζί, διασφαλίζουμε ότι οι πολίτες έχουν καλύτερη πρόσβαση σε εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη ή θέσεις εργασίας. Μαζί, βελτιώνουμε τη συνδεσιμότητα και την προσβασιμότητα μεταξύ των συνόρων, ενώ παράλληλα διατηρούμε την ασφάλειά μας και προστατεύουμε την πολιτιστική κληρονομιά και τη φύση.

Έχουμε πολλά περισσότερα κοινά με τους γείτονές μας από αυτά που πιστεύουμε. Η Ευρώπη μάς κρατά ενωμένους. Για 30 χρόνια, μέσω του Interreg, τα προγράμματα συνεργασίας της ΕΕ βοηθούν τους γείτονες να συνεργάζονται για την ανάπτυξη ισχυρών κοινοτήτων κατά μήκος εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων. Χιλιάδες έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ αποφέρουν συγκεκριμένα οφέλη σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ και γενικότερα, καλλιεργούν εμπιστοσύνη και σεβασμό μεταξύ αυτών που μοιράζονται έναν κοινό χώρο.

Προσέγγιση τριών σημείων

Στο πλαίσιο ενός εκ των δύο στόχων της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014-2020, το Interreg έχει προϋπολογισμό 10,1 δισεκατομμύρια EUR που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που έχει επενδύσει σε διάφορα προγράμματα συνεργασίας που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση χρηματοδότησης έργων.

Υπάρχουν 60 διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας, 15 διεθνικές προγράμματα συνεργασίας και 4 διαπεριφερειακά προγράμματα:

  • Η διασυνοριακή συνεργασία στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών NUTS III από τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη που βρίσκονται στα σύνορα ή δίπλα σε αυτά.
  • Η διεθνική συνεργασία περιλαμβάνει περιφέρειες από πολλές χώρες της ΕΕ διαμορφώνοντας μεγαλύτερες περιοχές για την προώθηση καλύτερης συνεργασίας και περιφερειακής ανάπτυξης εντός της ΕΕ αντιμετωπίζοντας μαζί κοινά ζητήματα.
  • Η διαπεριφερειακή συνεργασία είναι σε γεωγραφικό επίπεδο πανευρωπαϊκή και καλύπτει πιο εκτεταμένες περιοχές.

Υποστήριξη της σημερινής νεολαίας

Τα νεαρά άτομα από 15 μέχρι 29 αντιστοιχούν στο 17 % του πληθυσμού της ΕΕ. Όλοι αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα όπως οι αδύναμες αγορές εργασίας και η έλλειψη ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παρόλο που τα νεαρά άτομα δεν παραμένουν ανεπηρέαστα από τις κρίσεις, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η ανασφάλεια και η ευρεία έλλειψη εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς, επιθυμούν ένα καλύτερο μέλλον. Η ΕΕ παρέχει ευκαιρίες, όπως μεγαλύτερη κινητικότητα, που έχει μεγάλη σημασία για την ενίσχυση της θέσης της ως μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση.

Για 30 χρόνια, το Interreg και η πολιτική συνεργασίας βρίσκουν λύσεις για τη νεολαία. Χάρη στη συνεργασία, χτίζοντας εταιρικές σχέσεις και ανταλλάσσοντας γνώσεις για τη βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, το Interreg έχει συμβάλει στην παροχή ευκαιριών θέσεων εργασίας για τη νεολαία, διευκολύνοντας την κινητικότητα των νέων μέσω διασυνοριακών πρακτικών ασκήσεων και της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γερμανο-δανικό διασυνοριακό έργο «BELT» που ενισχύει την ικανότητα των νέων να εργάζονται και να μαθαίνουν και στις δύο πλευρές των συνόρων, αυξάνοντας έτσι την απασχολησιμότητα. Σε άλλη περιοχή των συνόρων, πάνω από 1 000 ασκούντες συμμετείχαν στο πρόγραμμα «euregio-Xperience» για να εξερευνήσουν τις μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην αγορά εργασίας στις παραμεθόριες γερμανο-δανικές περιοχές.

Το Interreg προωθεί διεθνικά δίκτυα για να βοηθήσει νεαρούς επιχειρηματίες να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους. Στην περιοχή του Δούναβη, το πρόγραμμα «NewGenerationSkills» έδωσε έμφαση στο ξεκλείδωμα ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων νεαρών ατόμων αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους και δημιουργώντας ένα γόνιμο περιβάλλον για την υλοποίηση των καινοτόμων ιδεών τους. Το Interreg εκπαιδεύει επίσης τη νεολαία για να ενισχύει την ευαισθητοποίησή της σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Το πρόγραμμα «Youth-together» μεταξύ της Ουγγαρίας και της Σερβίας βοηθά τη νεολαία να προσαρμοστεί σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Το Interreg καλλιεργεί εμπιστοσύνη πέρα από τα σύνορα ιδρύοντας κοινές δημόσιες υπηρεσίες που είναι εύκολα προσβάσιμες στη νεολαία. Για παράδειγμα, οι νέοι στη Γαλλία και στην Ισπανία μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ίδια υγειονομική περίθαλψη στο νοσοκομείο Cerdanya – το πρώτο διασυνοριακό κέντρο υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη.

Η ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας ξεκινά σε νεαρή ηλικία. Χάρη στο πρόγραμμα εθελοντισμού Interreg Volunteer Youth (IVY), που ξεκίνησε το 2017, περίπου 400 εθελοντές ηλικίας από 18 έως 30 έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα και έργα συνεργασίας. Το IVY είναι επίσης μέρος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που παρέχει ευκαιρίες εθελοντισμού, πρακτικών ασκήσεων και θέσεων εργασίας, στη χώρα καταγωγής ή στο εξωτερικό.

 

Μια πράσινη και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη

Παρόλο που τα σύνορα έχουν δημιουργηθεί για την καλλιέργεια της αίσθησης του ανήκειν και της κοινής ταυτότητας, δεν εμποδίζουν τη χλωρίδα και την πανίδα να τα διασχίζει. Η ρύπανση του αέρα, των υδάτων, της γης και η αλόγιστη χρήση των κοινών πόρων δεν αναγνωρίζουν εθνικά σύνορα. Για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων μας για τις επόμενες γενιές, το Interreg αναπτύσσει τη συνεργασία για περιβαλλοντικά ζητήματα εδώ και 30 χρόνια.

Το πρόγραμμα «LOS_DAMA!» διαφυλάσσει τους πράσινους ανοιχτούς χώρους δημιουργώντας ένα δίκτυο πόλεων στην περιοχή των Άλπεων της ΕΕ, που καλύπτει την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Σλοβενία. Χάρη σε αυτήν την πρωτοβουλία, ένα νέο δίκτυο πόλεων στις Άλπεις θα αναζωογονήσει σημαντικές πράσινες περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μόλις την Πράσινη Συμφωνία ως τη νέα στρατηγική ανάπτυξης της Ευρώπης με σκοπό τη δημιουργία μιας Ευρώπης με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μέχρι το 2050. Ένα πράγμα είναι σαφές: μια πράσινη και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν συνεργαστούμε. Αυτές είναι οι αξίες που υπερασπίζεται το Interreg και το κάνει εδώ και 30 χρόνια.

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/interreg30_en.pdf
https://interreg.eu/about-interreg/ 

Panorama 72: Hungary looks to a brighter future

 

Νέα