Χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κοινότητες προς καταπολέμηση του κορωνoϊού

 Πρόσθετα εργαλεία

 
19/03/2020

Στις 18 Μαρτίου 2020, οι επίτροποι Elisa Ferreira, αρμόδια για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις και  Nicolas Schmit , αρμόδιoς  για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα, εστείλαν επιστολές σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με σκοπό να τις ενημερώσουν σχετικά με την  υποστήριξη που μπορούν να λάβουν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση του  Κορωνοϊού(CRII).

Οι επιστολες που είναι διαθέσιμες στη σελίδα της Πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, παρέχουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα διαθέσιμα ποσά για κάθε χώρα καθωσ και για τον τύπο των νέων επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων αλληλεγγύης της ΕΕ — για παράδειγμα  υποστήριξη των συστημάτων υγείας,προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού ή διασφάλιση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για τις ευάλωτες ομάδες, καθώς και τις τρέχουσες δυνατότητες  χρηματοδότησης μέσω των πορων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρέχουν ολοκληρωμένη στήριξη στα κράτη μέλη μέσω ειδικών ομάδων CRII για καθε χωρα . Σκοπος των ομάδων ειναι η εξασφαλιση της ομαλής ροής των πληροφοριών και η ταχεία λήψη αποφάσεων σε  πρακτικό επίπεδο, καθώς και η διαβουλευση σχετικά με θεματα που αφορουν τις κρατικές ενισχύσεις, την συμμόρφωση με τον χρηματοπιστωτικες ρυθμισεις ή τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Νέα