Panorama 69: Αίσθηση υπερηφάνειας για την περιφέρεια και τη δυναμική μεταμόρφωσή της

 Πρόσθετα εργαλεία

 
23/07/2019

Το βορειοανατολικό τμήμα της Τσεχίας ονομαζόταν η ατσάλινη καρδιά της χώρας, στο οποίο κατοικούσαν σκληροί και ανθεκτικοί άνθρωποι. Σήμερα η εικόνα της περιφέρεια έχει αλλάξει εντελώς. Το Panorama προσκάλεσε τον Περιφερειάρχη Ivo Vondrák να εξηγήσει τη μεταμόρφωση της Μοραβίας-Σιλεσίας σε μία από τις πιο δυναμικές περιοχές της χώρας, μια περιφέρεια που ενθαρρύνει την καινοτομία και υποστηρίζει την εκπαίδευση, ενώ προσελκύει ολοένα και περισσότερους τουρίστες κάθε χρόνο.

Κύριε Περιφερειάρχη, η Μοραβία-Σιλεσία μεταμορφώνεται. Τι ρόλο έπαιξε σε αυτό η προσχώρηση της Τσεχίας στην ΕΕ;

Ακόμα πιστεύω, 15 χρόνια αργότερα, ότι η προσχώρηση της χώρας στην ΕΕ ήταν το σωστό βήμα, και εξασφάλισε πολλά οφέλη στην περιφέρειά μας και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους που ζουν εδώ. Η Μοραβία-Σιλεσία έχει μακρά βιομηχανική ιστορία χάρη στα πλούσια κοιτάσματα άνθρακα. Η λεκάνη απορροής της Άνω Σιλεσίας διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα άνθρακα στη χώρα, και γίνεται εξόρυξη άνθρακα από τον 18ο αιώνα.

Η ύφεση της βιομηχανίας εξόρυξης ξεκίνησε στο τέλος του προηγούμενο αιώνα και προκάλεσε σοκ στην περιφέρεια και στους κατοίκους της. Η προσχώρηση της Τσεχίας στην ΕΕ μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές και να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για ένα μέλλον χωρίς άνθρακα. Το επερχόμενο τέλος της βιομηχανίας εξόρυξης θα προκαλέσει επιπτώσεις και σε άλλες βιομηχανίες που εξαρτώνται άμεσα από τον άνθρακα, όπως η παραγωγή χάλυβα και ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ιδανικός τρόπος για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών είναι η καινοτομία, η ψηφιοποίηση και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Η βαριά βιομηχανία απασχολούσε στο παρελθόν την πλειονότητα των κατοίκων στην περιφέρειά μας. Η τεχνολογία πληροφοριών και η βιομηχανία κατασκευής οχημάτων απασχολούν πλέον τον ίδιο αριθμό ατόμων όπως και η χαλυβουργία, που συνιστά θετική εξέλιξη, καθώς είναι αναγκαίο να προσφέρουμε στους κατοίκους ενδιαφέρουσες ευκαιρίες απασχόλησης. Η Μοραβία-Σιλεσία αντιμετωπίζει εδώ και καιρό το πρόβλημα της μείωσης του πληθυσμού. Τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, καθώς ο αριθμός των ατόμων που φεύγουν από την περιφέρεια έχει μειωθεί κατά το ήμισυ εντός ενός έτους, και στοχεύουμε να αναστείλουμε την απώλεια ταλαντούχων, έμπειρων και νεαρών ατόμων. Αυτό συνεπάγεται τη διασφάλιση διαθεσιμότητας καλών θέσεων εργασίας με καλούς μισθούς, με καλές ευκαιρίες διασκέδασης σε ένα ευχάριστο και υγιές περιβάλλον.

Πώς βοηθά η χρηματοδότηση της ΕΕ; Μπορείτε να αναφέρετε συγκεκριμένα έργα;

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχει συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα ζωής της Μοραβίας-Σιλεσίας. Τα πιο σημαντικά έργα έχουν υλοποιηθεί στον τομέα των μεταφορών, των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας. Πολλά έργα δεν θα είχαν υλοποιηθεί χωρίς της χρηματοδότηση της ΕΕ ή θα είχαν υλοποιηθεί με πιο αργούς ρυθμούς και σε πιο μικρή κλίμακα.

Οι ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις έχουν συμβάλλει σημαντικά στην επανακατασκευή και στην ανάπτυξη υποδομών συγκοινωνιών. Οι υποδομές συγκοινωνιών υψηλής ποιότητας συνιστούν οικονομικό πολλαπλασιαστή με θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην οικονομική σταθερότητα. Πιο συγκεκριμένα, η περιφέρεια έχει επενδύσει 207 εκατομμύρια EUR στην επανακατασκευή και επιδιόρθωση δρόμων, με κονδύλια που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Μοραβίας-Σιλεσίας αλλά και από δικούς μας πόρους. Μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις, που ανέρχεται περίπου στα 21 εκατομμύρια EUR, ήταν η παρακαμπτήριος οδός στην Οπάβα που οδήγησε σε μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην πόλη.

Επενδύσεις σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης επίσης έχουν αποδειχθεί σημαντικές: Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κατέστησε δυνατή την κατασκευή χειρουργείων στο νοσοκομείο της Φρύντεκ-Μίστεκ και συνέβαλε στην κατασκευή και στον εξοπλισμό πτερύγων νοσηλείας στο Νοσοκομείο της Σιλεσίας στην Οπάβα.

Περίπου 228 εκατομμύρια EUR έχουν χορηγηθεί για την κατασκευή ερευνητικών κέντρων που δίνουν έμφαση στην ενέργεια, το περιβάλλον και την πολυαναμενόμενη υπερυπολογιστική. Η κατασκευή μιας σύγχρονης Βιομηχανίας 4.0 είναι εξίσου σημαντική για μας με την υποστήριξη έξυπνων τεχνολογιών στις πόλεις και στις περιφέρειες.

Οι πόροι στους οποίους μπορούμε να έχουμε πρόσβαση από τα ευρωπαϊκά ταμεία είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Η Πλατφόρμα για Λιγνιτικές Περιφέρειες σε Μετάβαση είναι πολύ βασική πρωτοβουλία και θεωρούμε ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ θετικό βήμα. Η μετάβαση σε ηλεκτρική ενέργεια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών υποστηρίζεται επίσης από το πρόγραμμα της τσεχικής κυβέρνησης RE:START, που αποσκοπεί στην κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών των λιγνιτικών περιφερειών σε μετάβαση.

Πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μελλοντικά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση;

Η Μοραβία-Σιλεσία έχει διαμορφώσει τους βασικούς πυλώνες της μεταμόρφωσής της με βάση τη στρατηγική αναδιάρθρωσης της κυβέρνησης. Θέλουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τοπικές επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αλλαγές, και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και τις εταιρείες που προσανατολίζονται στις εξαγωγές, τόσο τις τσεχικές όσο και τις ξένες. Η βασική προτεραιότητα είναι η υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης που θα ωφελήσει την τοπική οικονομία. Έχουμε ακολουθήσει μια ενεργή προσέγγιση σε αυτόν τον τομέα, καθώς συνεργαστήκαμε με την τοπική αρχή της Οστράβας και τα πανεπιστήμια για την ίδρυση του Κέντρου Καινοτομίας Μοραβίας-Σιλεσίας (MSIC). Χάρη σε αυτό το βήμα, δώσαμε το έναυσμα για μια πιο ευρεία χρήση της καινοτομίας βοηθώντας εταιρείες να σημειώσουν πρόοδο. Η ίδρυση του MSIC είναι καίριας σημασίας για την περιφέρειά μας. Συνιστά ένα μέρος όπου συνυπάρχουν τολμηρές ιδέες και ταλαντούχοι άνθρωποι και όπου μπορεί να σχεδιαστεί η μελλοντική κατεύθυνση της περιφέρειας. Πιστεύω ότι το MISC μπορεί να επεκταθεί για να προσφέρει ένα ακόμα πιο ευρύ φάσμα υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις, την καινοτομία και τον φιλόδοξο προγραμματισμό.

Άλλος σημαντικός εταίρος για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας είναι η εταιρεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης της Μοραβίας-Σιλεσίας (MSID), που ενθαρρύνει την ανάπτυξη όχι μόνο μέσω των επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ αλλά και μέσω επενδύσεων. Και το Σύμφωνο Απασχόλησης Μοραβίας-Σιλεσίας (MSPakt) μας βοηθά να διαχειριστούμε την περιφερειακή αγορά εργασίας. Συνολικά, το MSIC, η MSID και το MSPakt συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της περιφέρειάς μας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Με τη βοήθεια της ΕΕ, πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή και μπορούμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση της μεταμόρφωσης.

Δεν καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα, έχουμε πολύ συγκεκριμένα σχέδια. Το έργο Τοπίο μετά την Εξόρυξη (Landscape after Mining), για παράδειγμα, αναζητά λογικούς και αποτελεσματικούς τρόπους για την αξιοποίηση των περιοχών εξόρυξης που έχουν υποστεί αρνητικές επιπτώσεις από την εξόρυξη άνθρακα. Σχεδιάζουμε επίσης να κατασκευάσουμε ένα μεγάλο κέντρο αποκατάστασης στην Τρίνετς και να εκσυγχρονίσουμε τη μονάδα πνευμονολογίας στο νοσοκομείο της Φρύντεκ-Μίστεκ. Σχεδιάζονται επίσης στρατηγικά έργα για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών προτύπων. Γνωρίζουμε, λοιπόν, πώς να αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δίνοντας έμφαση στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στο περιβάλλον. Θα χαρώ πολύ αν συνεχιστεί η υποστήριξη προς την περιφέρειά μας από την Ευρώπη, καθώς είναι πολύ σημαντική τόσο για τη Μοραβία-Σιλεσία όσο και για τους ανθρώπους που κατοικούν εδώ.

Panorama 69: Moravia-Silesia emerges from its industrial past

Νέα