Ισότητα των φύλων: πώς οι πόλεις μπορούν να πρωτοστατήσουν

 Πρόσθετα εργαλεία

 
13/05/2019

Μια νέα έκθεση του προγράμματος URBACT της ΕΕ δείχνει πώς οι αρχές της πόλης μπορούν να κάνουν μερικά απλά και πρακτικά βήματα για την ισότητα των φύλων μέσω της συλλογής δεδομένων, της πολιτικής και των διαβουλεύσεων - και να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών σε όλη την ΕΕ.

Είτε πρόκειται για αποδόμηση των επιζήμιων στερεοτύπων, αλλαγή του τρόπου με τον οποίο κατανέμονται οι προϋπολογισμοί είτε για καλύτερη στήριξη των γυναικών επιχειρηματιών, υπάρχουν πολυάριθμοι τρόποι με τους οποίους οι αρχές της πόλης μπορούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη μάχη για την ισότητα των φύλων. Μια νέα έκθεση του προγράμματος URBACT υπογραμμίζει μια σειρά καινοτόμων πρακτικών σε πόλεις σε όλη την ΕΕ και προτείνει πρακτικούς τρόπους με τους οποίους οι αρχές μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά στη ζωή των πολιτών τους.

Το URBACT είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας που αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης σε πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Αποστολή του είναι να δώσει τη δυνατότητα στις πόλεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες λύσεις στις κοινές αστικές προκλήσεις, μέσω δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και προσδιορισμού ορθών πρακτικών.

Για παράδειγμα, στην Εσθονία, το δίκτυο Διαδραστικές Πόλεις του URBACT επέτρεψε στην πόλη του Τάρτου να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στον πολεοδομικό σχεδιασμό, με επίκεντρο την κινητοποίηση των νέων, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας ψηφιοποίησης της διοίκησής της. Στη δε Ιταλία, στη Νάπολη, η πρωτοβουλία 2η Ευκαιρία[1] έδωσε νέα πνοή σε ένα καταχωρημένο αλλά εγκαταλελειμμένο πρώην στρατιωτικό νοσοκομείο, μετατρέποντάς το σε ένα δημοφιλές κοινοτικό χώρο με διάφορες λειτουργίες.

Τώρα, η έκθεση «Πόλεις με Ισότητα των Φύλων» του URBACT στοχεύει να δείξει στις αρχές της πόλης πώς μπορούν να εφαρμόσουν πολιτικές και πρωτοβουλίες ευαίσθητες σε θέματα φύλου που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων. Οι συγγραφείς ελπίζουν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανισότητες με βάση το φύλο σε τοπικό επίπεδο, να δείξουν πώς αυτές επηρεάζουν τους πολίτες και να τονίσουν πώς μπορούν οι πόλεις να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Προκαλώντας τα σωστά ερωτήματα

Η έκθεση «Πόλεις με Ισότητα των Φύλων» δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να επιφέρουν θετικές αλλαγές, μέσω της ιεράρχησης και της ενσωμάτωσης της χάραξης ευαίσθητης σε θέματα φύλου πολιτικής.

«Από την ίδια της τη φύση, η ισότητα των φύλων αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο, οπότε, ενώ αυτή η έκθεση δεν είναι εξαντλητική, αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες ανησυχίες, προβάλει τις ορθές πρακτικές και αξιολογεί το σημερινό πλαίσιο», αναφέρει η συν-συγγραφέας της έκθεσης, Sally Kneeshaw. «Αντί να προσφέρει έτοιμες λύσεις, είναι ένα σημείο εκκίνησης: μια ώθηση για να τεθούν τα σωστά ερωτήματα για τη στήριξη όλων των υπεύθυνων χάραξης αστικής πολιτικής για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη.»

Η έκθεση υπογραμμίζει καινοτόμες και απλές στην εφαρμογή πρωτοβουλίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Στο Râmnicu Sărat, στη Ρουμανία, για παράδειγμα, οι αρχές έμαθαν ότι οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν δυσανάλογα από τους άνδρες. Μια σειρά διαβουλεύσεων με τις γυναίκες επέτρεψε στην πόλη να λάβει οικονομικά μέτρα - όπως η αλλαγή του τρόπου διαφήμισης των υπηρεσιών και συνεδρίες μόνο για γυναίκες —προκειμένου να γίνουν οι εγκαταστάσεις πιο συμμετοχικές και να αυξηθεί, ακολούθως, η χρήση τους από τις γυναίκες.

Η Μπολόνια, στην Ιταλία, εν τω μεταξύ, ξεκίνησε μια εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης και προσέλαβε, εκπαίδευσε και ενθάρρυνε νέες γυναίκες να ενεργούν ως πρέσβειρες για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των κοινοτήτων Ρομά, Σίντι και Καμμινάντι. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας στερεοτύπων, το δημοτικό συμβούλιο της Κασκαΐς στην Πορτογαλία παρείχε εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό της υπηρεσίας επικοινωνιών σχετικά με τον τρόπο αποφυγής της αναπαραγωγής παραδοσιακών και ξεπερασμένων στερεοτύπων φύλου στο ψηφιακό και έντυπο υλικό τους.

Οι ηγέτες των πόλεων μπροστάρηδες της αλλαγής

Παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σχεδόν σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης στην ΕΕ. Μόλις το 28,6% των μελών περιφερειακών συμβουλίων και το 36% των μελών δημοτικών συμβουλίων είναι γυναίκες. Επιπλέον, μόνο το 15% των δημάρχων είναι γυναίκες. Οι γυναίκες εξακολουθούν να πληρώνονται κατά 16% λιγότερο σε σχέση με τους άνδρες, να πραγματοποιούν περισσότερες μη αμειβόμενες εργασίες και να βιώνουν βία με βάση το φύλο. Η έκθεση προτείνει διάφορους τρόπους με τους οποίους οι αρχές της πόλης μπορούν να κάνουν τη διαφορά (βλ. ενημερωτικό γράφημα).

Συνεργαζόμενο με ηγέτες των πόλεων, διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις της ΕΕ και διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, το πρόγραμμα URBACT μετέφρασε τις υπάρχουσες γνώσεις σε σαφείς και εφαρμόσιμες προτάσεις. Υπογραμμίζει την εμπειρία των πρωτοπόρων στην Ευρώπη, καθώς προωθεί την ατζέντα για την ισότητα των φύλων, σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών.

«Αν και έχουμε σημειώσει πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για την επίτευξη της ισότητας των φύλων για όλες τις γυναίκες», αναφέρει η Corina Creţu, Ευρωπαία Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, στον πρόλογο της έκθεσης. «Εμείς, οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, έχουμε την ευθύνη να προωθήσουμε πιο δίκαιες πόλεις, όπου οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν πλέον βία ή αδικία με βάση το φύλο.»

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Panorama 68: North-West Romania going in the right direction

[1] https://urbact.eu/2nd-chance

Νέα