Ελάφρυνση του τουριστικού φορτίου στην κινητικότητα της Μεσογείου

 Πρόσθετα εργαλεία

 
06/05/2019

Το πρόγραμμα MOBILITAS που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ αποσκοπεί στην προώθηση νέων μοντέλων κινητικότητας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις μεσογειακές τουριστικές περιοχές, προκειμένου να μετριαστεί η πίεση στις υποδομές μεταφορών κατά την υψηλή τουριστική περίοδο.

Πολλές περιοχές της Μεσογείου διαθέτουν μεγάλη τουριστική δραστηριότητα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μια σημαντική αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και της χρήσης των μεταφορών μπορεί να είναι τόσο έντονη ώστε να οδηγήσει σε πληθώρα προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην παγκόσμια κινητικότητα.

Η μεγαλύτερη πίεση, παράλληλα με έναν ήδη σημαντικό αριθμό εμπορευματικών και επαγγελματικών ταξιδιών, οδηγεί σε προβλήματα κυκλοφορίας και συμφόρησης, χαμηλότερη ποιότητα του αέρα, αυξημένες εκπομπές CO2, ηχορύπανση και πολλά άλλα.

Για αυτόν τον λόγο το πρόγραμμα MOBILITAS αναπτύσσει και προωθεί μοντέλα κινητικότητας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με δυνατότητα κλιμάκωσης σε μεσογειακές τουριστικές περιοχές. Οι εταίροι του έργου θα συγκεντρώσουν δεδομένα από αυτές τις περιοχές και θα αξιολογήσουν τις υπάρχουσες λύσεις. Θα αναπτύξουν σενάρια με στόχο να δώσουν τη δυνατότητα σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και σε άλλους ενδιαφερόμενους να αξιολογήσουν καλύτερα τον αντίκτυπο των αποφάσεών τους τόσο στις υποδομές μεταφορών όσο και στην κινητικότητα.

Τέλος, το πρόγραμμα θα αναπτύξει διαδραστικές εφαρμογές, θα δημιουργήσει εργαλεία μέτρησης και θα εγκαταστήσει νέο εξοπλισμό αυτοεξυπηρέτησης για ενοικίαση ποδηλάτων έτσι ώστε να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές στην εφαρμογή των συστάσεων του, που μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Το άρθρο-πηγή δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο https://www.mediaterre.org στις 15/04/19


φωτογραφία: © Thinkstock/agafapaperiapunta

Νέα

Σχετικά θέματα

Tourism Transport