Τόνωση για τον βιώσιμο τουρισμό σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη την Ευρώπη

 Πρόσθετα εργαλεία

 
20/12/2018

Ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ στοχεύει στη μείωση του αντίκτυπου των τουριστικών δραστηριοτήτων σε πέντε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς σε Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Κροατία.

Το έργο έχει ως στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου στηρίζοντας την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και πρακτικών που προάγουν την ορθολογική χρήση των πόρων σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε πολιτιστικούς προορισμούς που μπορούν να ωφεληθούν και να επηρεαστούν από τον μαζικό τουρισμό.

Η περιφέρεια της Τοσκάνης στην Ιταλία θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στο έργο και θα συνοδεύεται από 12 εταίρους από 7 άλλες χώρες. Από τον συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ, 487.500 ευρώ θα αφιερωθούν στην περιφέρεια της Τοσκάνης.

Ο Vittorio Bugle, σύμβουλος για την Προεδρία της Τοσκάνης, καλωσόρισε την πρωτοβουλία, εξηγώντας ότι είναι απαραίτητο να «ερευνηθούν και να εφαρμοστούν τεχνολογικά εργαλεία στον τουρισμό» σε περιφέρειες όπως η Τοσκάνη προκειμένου να γίνεται καλύτερη διαχείριση του αντίκτυπου του μη βιώσιμου αριθμού των τουριστών —περίπου 100 εκατομμύρια— που επισκέπτονται αυτούς τους χώρους κάθε χρόνο.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Το άρθρο-πηγή δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο www.regione.toscana.it στις 7/12/2018


 

Συντάκτης: Anna Luisa Freschi

Foto: © Aelice_

Νέα

Σχετικά θέματα

Sustainable development Tourism