Panorama 66 - Μια πτήση μαζί γρήγορα και ψηλά

 Πρόσθετα εργαλεία

 
09/11/2018

Ο Vilius Šapoka, ο υπουργός οικονομικών της Λιθουανίας, μιλάει για τον τρόπο με τον οποίον η χώρα του αξιοποιεί επενδύσεις της ΕΕ για να στηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα.

Η Λιθουανία αξιοποιεί πολύ καλά τα κονδύλια της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Ποια είναι τα πιο σημαντικά σημεία και τα οφέλη για του Λιθουανούς;

Κύρια προτεραιότητά μας σήμερα είναι να ενισχύσουμε την εθνική ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα. Επενδύουμε περισσότερο στην έρευνα και στην ανάπτυξη (Ε&Α), στην καινοτομία, στις ΜΜΕ και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ). Μαζί με τις επενδύσεις της ΕΕ έχουμε προσελκύσει 463,8 εκατομμύρια EUR ιδιωτικών επενδύσεων για να στηρίξουμε εθνικές επιχειρήσεις.

Χάρη στις επενδύσεις σε υποδομές ΤΠ, διαθέτουμε επίσης μια από τις υψηλότερες ταχύτητες διαδικτύου στον κόσμο.

Το όραμά μου για τη Λιθουανία, γνωστή ήδη σε πολλούς ως «Λι-τεχν-νία», είναι να καταστεί το πιο ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον για επενδύσεις στις τεχνολογίες αιχμής και στην ανάπτυξή τους. Αυτό σημαίνει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και ηγετικό ρόλο της χώρας μας στις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες, τα λέιζερ, την ανανεώσιμη ενέργεια, τις βιοτεχνολογίες και την ανάπτυξη εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Η Λιθουανία σίγουρα δεν είναι υπερβολικά μικρή για να αναλάβει αυτόν τον ηγετικό ρόλο – το μέγεθος δεν είναι τόσο σημαντικό όσο είναι το ταλέντο των ανθρώπων, το άνοιγμα προς νέες ιδέες και το ξεκάθαρο όραμα. Σε αυτό το πλαίσιο, θυμάμαι μια ιστορία για μια στοργική μητέρα που εύχεται στον γιο της να έχει μια καλή πτήση, χαμηλή και αργή. Ούτε ο νεαρός πιλότος ούτε η Λιθουανία θα ήθελαν κάτι τέτοιο. Αν θέλεις πραγματικά να πετάξεις, πρέπει να πετάξεις γρήγορα και ψηλά!

Αυτήν τη Λιθουανία ονειρεύομαι για το μέλλον, μια γενναία χώρα με έξυπνους, μορφωμένους ανθρώπους, που να πετάει γρήγορα και ψηλά και να είναι ανοιχτή στις ανταλλαγές.

Πώς η πολιτική συνοχής συνεισφέρει στην πραγματική οικονομία της Λιθουανίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας;

Από το 2014 έως το 2020 χορηγούμε 1 δισεκατομμύριο EUR για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη επιχειρήσεων· την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, την καινοτομία και την έρευνα· τον διεθνή χαρακτήρα· τις εξαγωγές και την ανάπτυξη επιχειρήσεων στις περιφέρειες· τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στη βιομηχανία· και την ανταγωνιστικότητα των ανθρώπινων πόρων. Επίσης, στηρίζουμε εταιρείες προκειμένου να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες παραγωγής, στην καινοτομία των διαδικασιών και στην ψηφιοποίηση, στο πλαίσιο της μετάβασης προς τη «Βιομηχανία 4.0».

Παρά τις σημαντικές συγχρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ στην έρευνα και στην καινοτομία, η Λιθουανία υπολείπεται όσον αφορά την ανάπτυξη της παραγωγικότητας. Ποια μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος;

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία για το 2017, το ονομαστικό προϊόν της Λιθουανίας ανά μία ώρα πραγματικής εργασίας είχε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης (11 %) από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Βρισκόμαστε στη 16η θέση μεταξύ 190 χωρών στην έκθεση «Επιχειρηματική δραστηριότητα 2018» της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η μεταρρύθμισή μας κατά την περίοδο 2016-2017 βελτίωσε τις συνθήκες για τις επιχειρήσεις. Ένα νέο φορολογικό σύστημα από το 2019 θα ευνοήσει πάρα πολύ την οικονομική ανάπτυξη και την προσέλκυση ξένων εταιρειών στη Λιθουανία. Έως το 2021, η φορολόγηση του εργατικού δυναμικού στη Λιθουανία θα είναι η πιο ανταγωνιστική μεταξύ των βαλτικών χωρών. Για την ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, έχουμε δημιουργήσει ένα ελκυστικό και ευέλικτο νομοθετικό περιβάλλον.

Οι επενδύσεις της ΕΕ χορηγούνται σε κάθε στάδιο του κύκλου καινοτομίας. Επίσης χρησιμοποιούμε τις επενδύσεις της ΕΕ με σκοπό την πιο ενεργή συνεργασία του δημόσιου τομέα με τις επιχειρήσεις.

Μια καινοτόμος προσέγγιση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων είχε ως αποτέλεσμα τη χρήση ανακυκλούμενων πιστώσεων και άλλων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα συνδυασμού χρηματοδοτήσεων στη Λιθουανία, δηλαδή χρήσης διαφόρων κονδυλίων και τρόπων χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου ζητήματος;

Εξακολουθούμε να αναπτύσσουμε τα χρηματοοικονομικά μέσα μας. Χορηγήσαμε 224 εκατομμύρια EUR από κονδύλια της ΕΕ για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις εταιρικού κεφαλαίου. Τα μέτρα για την εδραίωση καλύτερου νομοθετικού περιβάλλοντος περιλαμβάνουν συνδρομή με κρατική χρηματοδότηση προς ξένους επενδυτές, το σύστημα της μπλε κάρτας, την πρωτοβουλία «Θεώρηση για νεοφυείς επιχειρήσεις» και τον πιο πρόσφατο Εργατικό Κώδικα της Λιθουανίας, που παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζομένους. Για τον εκσυγχρονισμό της στέγασης με σκοπό τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοσης, εκδώσαμε τίτλους δημοσίου (πράσινα ομόλογα) και χορηγήσαμε οικονομική βοήθεια ύψους 500 εκατομμυρίων EUR μέσω χρηματοοικονομικών μέσων.

Η Λιθουανία έχει επιτύχει εντυπωσιακή σύγκλιση προς τον μέσο όρο του κατά κεφαλή ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της Λιθουανίας παραμένουν ίδιες ή και έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από την προσχώρηση στην ΕΕ. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το φαινόμενο; Ποια μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση για να ανατρέψει αυτήν την τάση;

Αναπτύσσουμε περιφερειακές στρατηγικές εξειδίκευσης αφού αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ώστε να προσελκύσουμε επιχειρήσεις και ανθρώπους να εγκατασταθούν στις περιφέρειες. Οι επενδύσεις της ΕΕ μάς βοήθησαν να δημιουργήσουμε υποδομές καλής ποιότητας. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους δήμους να τις χρησιμοποιούν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται ώστε να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να προσελκύσουν νέες επενδύσεις. Επομένως, σχεδιάζουμε τη θέσπιση ενός νέου συστήματος χρηματοοικονομικών κίνητρων για τους δήμους καθώς επίσης και μιας νέας μεθοδολογίας όσον αφορά τον σχεδιασμό επενδύσεων.

Πώς μπορούν να συμβάλλουν οι αρχές της Λιθουανίας στον κοινό στόχο της απλούστευσης της πολιτικής συνοχής για τις αρχές και τους δικαιούχους;

Πρώτον, πρέπει να αναθεωρήσουμε ορισμένες κανονιστικές ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ. Σε εθνικό επίπεδο, αναθεωρούμε, απλουστεύουμε και βελτιστοποιούμε τις διοικητικές διαδικασίες για οργανισμούς και δικαιούχους. Επίσης, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ προχωρημένα συστήματα ΤΠ που μειώνουν τον διοικητικό φόρτο και απλουστεύουν την υλοποίηση έργων.

Εξετάζοντας την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο των ΕΔΕΤ 2021-2027, ποια είναι η γνώμη σας για τις προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής και την εξέλιξη των μηχανισμών για την επίτευξή απτών αποτελεσμάτων στη Λιθουανία;

Πρέπει να συνεχίσουμε τις επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο –εκπαίδευση και δεξιότητες, καινοτομία και Ε&Α, υγεία, συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών κλάδων και άλλων τομέων– ώστε να επιτύχουμε ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς για τη χώρα μας, και να μειώσουμε τη διαφορά με τον μέσο όρο της ΕΕ. Η πολιτική συνοχής με τη χορήγηση των ενδεδειγμένων κονδυλίων και την υποχρέωση συγχρηματοδότησης, η οποία αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα μιας χώρας, είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων. Είναι αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου που δίνει έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων, η ενίσχυση της ευελιξίας, της αναλογικότητας και της απλούστευσης της πολιτικής συνοχής.

Panorama 66 - Λιθουανία: η οικοδόμηση ενός ευφυέστερου μέλλοντος

Νέα