Εφαρμόζοντας την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα: χρηματοδότηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης αποβλήτων

 Πρόσθετα εργαλεία

 
31/10/2018

Στο πλαίσιο ενός έργου χρηματοδοτούμενου από το ΕΤΠΑ, διατίθενται στην Ελλάδα 20 εκατομμύρια EUR για επιχειρήσεις που στοχεύουν στη δημιουργία νέων αξιακών κύκλων με τη μετατροπή, την επαναχρησιμοποίηση και τη μείωση των αποβλήτων.

Το έργο θα στοχεύει στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την Ελλάδα παρέχοντας χρηματοδότηση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αποβλήτων. Σε όλες τις 13 ελληνικές περιφέρειες οι επιχειρήσεις κρίνονται επιλέξιμες, εφόσον η κύρια εστίασή τους επικεντρώνεται στην ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης και της επεξεργασίας των αποβλήτων.

Οι επενδύσεις που διατίθενται σε επιλέξιμες επιχειρήσεις κυμαίνονται από 250 000 EUR έως 2,5 εκατομμύρια EUR. Εάν ο διαθέσιμος συνολικός προϋπολογισμός δεν καλύψει τη χρηματοδότηση για όλα τα έργα, θα διατεθούν 15 εκατομμύρια EUR επιπλέον. 

Συγκεκριμένα, στόχο θα αποτελούν οι εταιρείες που επενδύουν στην επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων για την παραγωγή πρώτων υλών και νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία. Οι επιλέξιμες μορφές αποβλήτων περιλαμβάνουν αστικά, βιομηχανικά απόβλητα, απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, καθώς και γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα και απόβλητα από δραστηριότητες αλιείας.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ελπίζει ότι αυτό το χρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ έργο θα συμβάλει στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της Ελλάδας και θα ενισχύσει τον τομέα της περιβαλλοντικής βιομηχανίας της χώρας. 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Το άρθρο-πηγή δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο https://www.naftemporiki.gr στις 20/10/2018


φωτογραφία: ©Thinstock/gavran333

Νέα

Σχετικά θέματα

Business support Environment